Det er ikke lov å sykle i fylla! UP-sjef tryner igjen

UP.-lederen i Agder og Rogaland, Øystein Krogstad, bør vernes mot seg selv og nektes å uttale seg til media. Det er ikke ofte man ser en politileder som til de grader tråkker i salaten, særlig når han sier noe om syklister. Dessuten bør en leder i Uttrykningspolitiet kunne trafikkreglene. “Det er lovlig å sykle i fylla”, sier han til NRK Rogaland. Det kan selvfølgelig hende at dette bare er nok en klønete uttalelse, og at det ikke var slik han mente det.

Den generelle regelen om kjøring og rus i veitrafikkloven § 21 første ledd, gjelder også for syklister:

 “Ingen må føre eller forsøke å føre kjøretøy når han er i en slik tilstand at han ikke kan anses skikket til å kjøre på trygg måte, hva enten dette har sin årsak i at han er påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel, eller i at han er syk, svekket, sliten eller trett, eller skyldes andre omstendigheter.”

Men § 22 annet ledd, som blant annet inneholder promillegrensen på 0,2, gjelder bare for fører av motorkjøretøy. Og sykkel er ikke motorkjøretøy. Vi kan lese:

“UP-sjefen er samtidig klar på at det ikke er en god idé å sykle hvis du er overstadig beruset.”,

Hvis man er overstadig beruset, da er man åpenbart påvirket av alkohol på en slik måte at man ikke er skikket til å sykle på en trygg måte. Det er med andre ord ulovlig å sykle når man er overstadig beruset.

Print Friendly
 • Takk for den avklaringen – at fyllesykling er lov er noe jeg har hørt mange ganger opp gjennom årene…

 • OlavTorvund

  Men som sagt: 0,2-grensen gjelder ikke. Så man kan nok sykle etter et par øl eller et par glass vin — uten at jeg noen gang har sett noen saker hvor det har blitt trukket noen grense.

 • Petter Abrahamsen

  Han har jo rett i at det er lov å sykle beruset medmindre “han er i en slik til­stand at han ikke kan anses skik­ket til å kjøre på trygg måte”. Sykle er jo ganske enkelt og utgjør liten risiko for andre så det kan vel lett påberopes at man kjører “på trygg måte”. Problemet er selvfølgelig at det kreves skjønn og at det skjønnet svekkes proporsjonalt med rusen…

  Så vidt meg bekjent er der ganske vanskelig å bli dømt for “fyllesykling” og det finnes vel kun en domfelt i Norge der syklisten kolliderte med en moped? Er det forøvrig slik at man kan miste sertifikatet ved fyllesykling?

 • Martin P. Hoff

  Muligens en mager trøst, men Krogstad er like stigmatiserende i omtale av bilister som syklister. Han burde nok, som du påpeker, vernes mot seg selv og nektes å få uttale seg til media. Link her: http://www.nrk.no/sorlandet/verstingene-er-over-50-ar-1.11470393

 • Stian

  Det kan være verdt å nevne at dette kun gjelder sykling på områder som omfattes av veitrafikkloven. Sykler man på fortau eller gangveg er det trafikkreglene som gjelder.

  Der står det, under § 18.Særlige bestemmelser for syklende:

  “Sykling på gangveg, fortau eller i gangfelt er tillatt når gangtrafikken er liten og syklingen ikke medfører fare eller er til hinder for gående. Slik sykling må ved passering av gående skje i god avstand og i tilnærmet gangfart.”

  Her vil jeg tro det er et større rom for tolkning enn hva veitrafikkloven tillater.

 • OlavTorvund

  Veitrafikkloven gjelder også på fortau.

 • Stian

  Vil du utdype dette? I lovens innledning står det tydelig at den, for annen ferdsel enn motorvogn, gjelder “på veg eller på område som har alminnelig trafikk med motorvogn”.

  Finnes det andre forskrifter/regler som regulerer dette?

 • Arne Bergstuen

  Tull og vas. Sykkel er ikke et kjøretøy i følge lovens bokstav. Hvor i lovverket finner du det? Det handler om motoriserte kjøretøy, også paragraf 21 1. ledd. Så UP sjefen har sitt helt på det tørre.

 • Arne Bergstuen

  Jasså du sensurerer de du er uenig med?

 • OlavTorvund

  Du kan f.eks. se sykkelforskriften § 2: “Sykkel: Kjøretøy som drives frem ved trå- eller veivanordning, unntatt kjøretøy som bare er beregnet for lek.” og veitrafikklloven § 2.

 • OlavTorvund

  Jeg sensurerer ingen. Men det kan hende jeg sjekker en tilsynelatende tøvete påstand, og at jeg ikke gidder å gjøre det umiddelbart. I dette tilfellet var det bare tøv — men det ble ikke sensurert av den grunn. Og strek er satt for denne tråden.

 • Arne Bergstuen

  Hvordan kan det være en tøvete påstand? Det er du som tar feil!!

 • OlavTorvund

  Du høres ut som en papegøye som bare gjentar “Polly vil ha kjeks”. Totalt uinteressant å diskutere med slike. Du må gjerne gjenta din påstand så mange ganger du orker. Men gjør det et annet sted enn på min blogg. Her er strek satt.