Håpløs skilting på Hauketo

Jeg var på vei til Langhus i går, på sykkel.  Jeg kom Ljabruveien sørvest fra inn mot krysset Nedre Prinsdalsvei.

Her ble jeg møtt av disse skiltene:

OLYMPUS DIGITAL CAMERAIkke lov til å sykle, hva var det for slags tull? Da jeg så meg om, oppdaget jeg at det gikk en lite synlig gang- og sykkelvei inn til høyre, som jeg nettopp hadde passert.

Jeg hadde allerede passert dette, og hadde valget mellom følgende tre muligheter: Snu og sykle noen meter mot kjøreretningen, svinge over en trafikkert vei for å sykle tilbake og så krysse den samme trafikkerte veien igjen, eller jeg kunne gi f… og bare sykle. Selvfølgelig valgte jeg det siste. Men da det ble mulig å komme inn på gang- og sykkelveien fra andre siden, hvilket som vanlig er vanskelig fordi det selvsagt ikke er tilrettelagt, syklet jeg tilbake for å se på dette.

OLYMPUS DIGITAL CAMERABak treet, helt usynlig når man kommer syklende, er det et skilt om gang- og sykkelvei. Det er ikke gang- og sykkelvei langs Ljabruveien. Det er fortau, og fortau er for fotgjengere, ikke for syklister. Så der sykler jeg vanligvis ikke.

OLYMPUS DIGITAL CAMERADet er selvsagt ikke noe forvarsel om at her kommer det en gang- og sykkelvei, og at det ikke er tillatt å sykle rett fram.

Den gang- og sykkelveien man kommer inn på, er av den elendige kvaliteten man så alt for ofte finner i Norge, klart preget av at den er planlagt av folk som beveger seg fra seng til skrivebord og tilbake igjen i bil. En ting er at konseptet gang- og sykkelvei i seg selv er ubrukelig. Men man gjennomfører det også på verst mulig måte. Etter hundre meter eller så, begynner man å lure: Er dette virkelig en gang- og sykkelvei? Det er ikke skiltet. I Norge har Vegdirektoratet i sin “visdom” konkludert med at det ikke er behov for skilt som forteller at det er slutt på sykkelvei eller gang- og sykkelvei. Slik “tenker” man i en etat som ikke tar syklister på alvor, og som ikke bryr seg om syklister.

Etter hundre meter eller så, må man bare konkludere med at dette er fortau, det er ikke gang- og sykkelvei. Etter et par hundre menter er det helt slutt. Da må man krysse Nedre Prinsdalsvei for å komme over på en gang- og sykkelvei på andre siden. Den går noen hundre meter, så er det slutt. Da må man krysse igjen og fortsette i kjørefeltet, eventuelt på fortauet. En dag jeg har tid skal jeg ta med kamera og dokumentere noen håpløse eksempler på gang- og sykkelveier. I tillegg til denne er RV 120 mellom Rælingen og Enebakk et eksempel på elendig planlegging og bygging av gang- og sykkelvei.

Når en gang- og sykkelvei begynner i Norge, kan man ikke regne med at den er lenger enn noen hundre meter. Og som her er det typisk at starten er tilpasset fotgjengere, og som syklist har man gjerne passert innkjøringen før man oppdager den. Etter kort tid må man gjerne krysse igjen. Selv mener jeg risikoen ved stadig å måtte krysse trafikkert vei er langt høyere enn ved å sykle i kjørefeltet. Så jeg velger ofte kjørefeltet, med mindre jeg vet at det er en lang og sammenhengende gang- og sykkelvei. Ikke nok med at man bygger “løsninger” som i seg selv er ubrukelige, men man gjennomfører det også på måter som gjør en dårlig løsning enda verre. Det som kanskje skulle være en løsning for å gi bedre sikkerhet for syklister, blir i seg selv en risiko, slik de bygges i Norge.

I Norge er det et prinsipp om at man ikke skilter for syklister. Vegdirektoratet foretrekker å la syklister bli drept fremfor å skilte for dem. Det sitter noen mindre begavede mennesker og tror at syklister ikke er i stand til å forstå skilt langs veien. Og de lever i en absurd tro på at alle syklister er risk-lovers som vil at alle endringer i trafikkbildet skal komme plutselig og uten forvarsel.

Det er noe fundamentalt galt i en kultur hvor det er mulig å få aksept for denne form for veibygging og skilting. Se til å få skrudd ned og arkivert de folkene som bestemmer at veier skal lages og skilt skal settes opp slik. Sørg for ordentlig tilrettelegging for sykling og tydelig skilting!

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Syklistene_logoMeld deg inn i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om SLFs lokal­lag i Oslo. Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. SLF Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly
 • kristianlyng

  Jeg bor på Lambertseter, har foreldre på Brenna og bruker dette krysset ofte, i alle mulige rettninger.

  Dette er første gang jeg faktisk har innsett denne skiltingen. Det skal sies at jeg vanligvis faktisk bruker Gang- og sykkelvegen her om jeg kommer der det skiltet gjelder (fordi det også vanligvis betyr at jeg skal til Hvervenbukta), men i motsatt rettning er det ofte helt uaktuelt. Nå ble jeg plutselig usikker på om skiltingen er konsekvent her, eller om det bare er i den ene rettningen det er forbudt for syklende…

  Forøvrig er det kaos 30 meter lenger bort også, når Ljabruveien og ekebergveien møtes. Her foretrekker jeg å sykle oppover på fortauet, men finner det hele ganske ubehagelig fordi vinklingen betyr at jeg må ta en 180°-sving med en fortauskant på halveien…

  Men hele området oppleves som et bilhelvette. Blitt forbikjørt når jeg ligger i 50km/t her, bare fordi jeg sykler, selv om det er 50-sone. Gjerne mellom kryss og. Ekstremt fiendtlig kjøring fordi det er så bil-orientert trafikkbilde.

 • OlavTorvund

  Hvis du sykler der ofte regner jeg med at du er kjent der. Jeg har syklet der noen ganger tidligere, men det er ikke en rute jeg sykler veldig ofte. Så jeg var der mer som sykkelturist, og husket i alle fall ikke den G/S-veien. Så jeg stusset da jeg kom til skiltet, og så ikke G/S-veien før jeg snudde meg og så bakover. Uansett skal slikt være synlig for alle.

  Jeg opplever alt for ofte at G/S-veier er utformet bare med tanke på fotgjengere, med innkjørsel fra et fotgjengerfelt eller et annet fotgjengerområde (her et fortau). Så passerer jeg, oppdager at der er det sannelig en G/S-vei,men ser ikke noen måte å komme inn på denne, annet enn ved å gå av sykkelen og løfte den over en grøft, gjennom beplantning eller tilsvarende.

 • Nicolas

  Så vidt jeg erindrer fra Jus1211, så varsler de ikke engang at passerende tog kommer på et annet spor en først annonsert…(Rt. 1985 s. 1011).