Category Archives: Opphavsrett

Detter er egne artikler og kommentarer om opphavsrett.

Fest i Flåklypa. Kuppforsøk avverget.

Det har nok vært fest i Flåklypa i helgen, etter at dommen i Nedre Gudbrandsdal tingrett falt sist fredag. Solan Gundersen er neppe alene om å slite litt med å komme i gang igjen med en vanlig uke, etter helgens feiring. Ludvik drar nok her fordel av en mer forsiktig tilnærming til ting.

Som de fleste som interesserer seg for dette bør ha fått med seg, fikk Aukrustsenteret medhold. Filmbilen, som er skapt av Bjarne Sandemose, er basert på Kjell Aukrusts tegninger. Il Tempo Extra Gigante, berg-og-dalbanen i Hunderfossen, er basert på Kjell Aukrusts tegninger, og kunne lovlig bygges etter avtale med Aukruststiftelsen. De elementer i filmbilen som eventuelt er vernet som bearbeidelse, gjenfinnes ikke i berg-og-dalbanen.

Dommen er grundig og omfattende. Det er en dom på 83 sider. Dommen er tilgjengelig her.

Continue reading Fest i Flåklypa. Kuppforsøk avverget.

Print Friendly

Plagiat og plagiat, om opphavsrett og forskningsetikk

Det blir vel feil å si at plagiat er in. Men det er i alle fall inn å snakke om plagiat. Dagens Næringsliv har lagt seg flate, og har påvist 40 tilfeller av plagiat i sin egen avis, fra samme journalist. I Tyskland beskyldes forsvarsminister Ursula von der Leyen for omfattende plagiat i sin doktoravhandling. Saken om Il Tempo Gigante er også en form for plagiatsak. Og vi har den nesten evige føljetongen av plagiatbeskyldninger i musikken. Det siste jeg har fått med meg, er at Jo Nesbø kritiseres for manglende kreditering i “Mere blod”. Og VG har åpenbart tatt saken om manglende kreditering fra Dagens Næringsliv, uten å kreditere DN. Men i DN ligger saken bak betalingsmur, så jeg velger å lenke til VG.

Spørsmålet om plagiat dukker ofte opp i forskningsetisk sammenheng. Det foreligger et høringsnotat med forslag til endringer i forskningsetikkloven, som jeg også vil knytte noen kommentarer til underveis.

Uttrykket plagiat, i den betydningen som ordet i dag vanligvis brukes, har sin opprinnelse hos den romerske poeten Marcus Valerius Martialis, som levde i det første århundre i vår tidsregning. Han kritiserte Fidentinus for å resitere sine dikt som hans egne, og var den første som brukte ordet plagiario i en slik betydning. Den opprinnelige betydningen av ordet var en form for kidnapping, hvor en fri mann ble gjort til slave.

Continue reading Plagiat og plagiat, om opphavsrett og forskningsetikk

Print Friendly

Har @Venstre blitt et piratparti? @Trinesg @HadiaTajik

Oslo tingrett avsa nylig en kjennelse hvor flere nettleverandører ble pålagt å vanskeliggjøre tilgangen til nærmere angitte nettjenester som gjør opphavsrettsbeskyttede verk ulovlig tilgjengelig i stort omfang. Jeg har omtalt saken her.

Venstreleder Trine Skei Grande var raskt ute med å kritisere dommen. Hun hevder at det er sensur og at Hadia Tajik hadde ansvaret for denne påståtte sensuren.

Her bommer Trine Skei Grande grovt, og det er ikke førte gang hun gjør det i dette spørsmålet. Før det eventuelt er grunn til å argumentere mot hva hun egentlig mener, må hun i det minste konkretisere og forklare hva hun i denne sammenhengen mener med “sensur” og hvorfor dette er et angrep på ytringsfriheten. Så dette er en litt mer generell kommentar.

Continue reading Har @Venstre blitt et piratparti? @Trinesg @HadiaTajik

Print Friendly

Kjennelse om blokkering av nettsteder

Oslo tingrett avsa 1. september en kjennelse som pålegger Telenor og syv andre internettleverandører å hindre eller vanskeliggjøre tilgang til syv nettjenester, som indirekte gir tilgang til opphavsrettslig vernet materiale som er ulovlig gjort tilgjengelig på internett. Kjennelsen er tilgjengelig her.

Det er intet overraskende i avgjørelsen. Åndsverkloven ble endret i 2013 slik at det ble hjemmel i § 56c, for pålegge nettleverandører å

“hindre eller vanskeliggjøre tilgang til nettsted der det i stort omfang gjøres tilgjengelig materiale som åpenbart krenker opphavsrett eller andre rettigheter etter denne lov.”

Det er to kriterier. Nettstedet må gjøre tilgjengelig materiale som åpenbart krenker opphavsrett eller andre rettigheter etter åndsverkloven. Videre må dette skje i et stort omfang.

Continue reading Kjennelse om blokkering av nettsteder

Print Friendly

Il Tempo Gigante — og opphavsrett

Foto på toppen: Jchstra, CC bc-nc-nd. Original, Flickr.

Man kan vanskelig ha unngått å få med seg at en konflikt om rettighetene til “Il Tempo Gigante” er opp i retten i Lillehammer. Jeg kjenner ikke saken annet enn gjennom det som har kommet fram i media, og skal heller ikke ta stilling til konflikten. Men dette er et forsøk på å sortere ut de opphavsrettslige problemstillingene, uten å gå inn i skittentøyvasken til arvingene etter tidligere samarbeidspartnere.

“Il Tempo Gigante” er skapt av Kjell Aukrust. Han har tegnet bilen som er utgangspunktet. Dette er Aukrusts utgave av bilen (som han, så vidt jeg vet, laget flere tegninger av). Persongalleriet er også skapt av Kjell Aukrust: Reodor Felgen, Solan Gundersen, Ludvik, Akmed Ben Redikk Fy-Fazan, Emanuel Desperados og i alle fall de aller fleste andre, er personer vi kjenner fra Kjell Aukrusts bøker.

Il tempo Gigante - Aukrust Continue reading Il Tempo Gigante — og opphavsrett

Print Friendly

Slipp kunsten fri, det er vår!

Bildet på toppen, Michael Anker “Redningsbåden køres gennem klitterne” er et av bildene som Statens museum for kunst i København slipper fri.

Vi har i Norge i de siste par år sett litt underlige utspill fra Vigelandsmuseet og Munchmuseet om å utstrekke vernet gjennom bl.a. forsøk på varmerkebeskyttelse, etter at vernetiden har gått ut.

Musems­le­der Jarle Strømod­den ved Viglandsmuseet sa dette til NRK.no:

”For Oslo kom­mune som muse­ets eier, så hand­ler det om å for­valte den arven vi er satt til å gjøre. Vi ser det som en beskyt­telse ut ifra den kul­tu­relle for­valt­nin­gen som pålig­ger oss,”

Han fort­sat­te:

”Det vik­tigste for oss er å sikre den kul­tu­relle arven, samt å beskytte kuns­ten mot misbruk.”

Statens museum for kunst i København har inntatt en annen, og etter min mening langt bedre holdning. De slipper bilder av 25 000 verk fra samlingene, som allmennheten kan bruke som de vil. Etter det jeg forstår, skjer dette den 29. mai i år: Continue reading Slipp kunsten fri, det er vår!

Print Friendly

Vebjørn Sand og Fredriksensøstrene — om retten til eget bilde

Retten til eget bilde er et tema jeg har vært innom flere ganger, men det har da først og fremst vært knyttet til fotografier. Før jeg går inn i dette, kan vi i alle fall konstatere at Vedbjørn Sand er flink til å skape oppmerksomhet rundt seg selv. Bestemmelsen for eget bilde er formulert for fotografi i åndsverkloven § 45c, som lyder:

“Fotografi som avbilder en person kan ikke gjengis eller vises offentlig uten samtykke av den avbildede, unntatt når
a)    avbildningen har aktuell og allmenn interesse,
b)    avbildningen av personen er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet,
c)    bildet gjengir forsamlinger, folketog i friluft eller forhold eller hendelser som har allmenn interesse,
d)    eksemplar av avbildningen på vanlig måte vises som reklame for fotografens virksomhet og den avbildede ikke nedlegger forbud, eller
e)    bildet brukes som omhandlet i § 23 tredje ledd eller § 27 andre ledd.

Vernet gjelder i den avbildedes levetid og 15 år etter utløpet av hans dødsår.”

Continue reading Vebjørn Sand og Fredriksensøstrene — om retten til eget bilde

Print Friendly

Vi er alle Munch-arvinger

“Munch-arving” Elisabeth Munch-Ellingsen er sterkt kritisk til utstillingen Melgaard + Munch. Det må hun gjerne være, og vi andre kan irritere oss over nok et utspill fra den kanten. Selv har jeg ikke sett utstillingen, så den mener jeg ikke noe om.

Derimot begynner jeg å bli temmelig lei av det selvoppnevnte vokterrådet som gir seg ut for å være Munch-arvinger. Skal vi tro denne artikkelen i VG, er slektskapet med Edvard Munch slik:

“Andrea var datter til kunstnerens bror, Peter-Andreas Munch, som døde bare 30 år gammel. Arne Munch-Ellingsen (78), som i dag styrer opphavsrettighetene, er sønn av Andrea, og Edvard Munch er hans grandonkel.”

Continue reading Vi er alle Munch-arvinger

Print Friendly

Misbruk av musikk — hva bør man gjøre? @eidsvag

Jeg kommenterte for et par dager siden saken om da Pegida brukte innspillinger av bl.a. Bjørn Eidsvåg og Sigvard Dagsland under sin demonstrasjon i Stavanger.

Musikernes fellesorganisasjon mener at de bør gå til rettslige skritt i form av en “Midlertidig forføyning”.  I følge samme oppslag på NRK skal jeg ha sagt i de bør gå til rettslige skritt. Akkurat det har jeg nok ikke sagt. Spør man en jusprofessor om en sak om et interessant og uavklart rettslig spørsmål bør bringes inn for domstolene, så sier ryggmargsrefleksen: Ja, det vil være fint å få en sak og en avgjørelse om det — helst bør saken gå helt til Høyesterett.

Continue reading Misbruk av musikk — hva bør man gjøre? @eidsvag

Print Friendly

Bruk og misbruk av musikk

Bjørn Eidsvåg og Sigvart Dagsland reagerer på at Pegida brukte musikken deres under demonstrasjonen i Stavanger, uten å spørre om lov. Bjørn Eidsvågs “Gud med liten g” og Sigvart Dagslands “Det er makt i de foldede hender” var blant sangene som ble spilt av i Stavanger sentrum i dag. Det fikk artistene til å reagere. Skjønt av Sigvard Dagslands kommentar kan man lure på om han reagerte mest på at han ble brukt i samme sammenheng som Bjørn Eidsvåg:

” Jeg kan dessverre ikke hindre at folk med dårlige mellommenneskelige antenner kan ha god musikksmak… Vent litt; Spillet de Eidsvåg også…?”

Uten at det fremgår klart av det jeg har lest om saken, så er min forståelse at de spilte av deres innspillinger av denne musikken.

Continue reading Bruk og misbruk av musikk

Print Friendly