Category Archives: Opphavsrett

Detter er egne artikler og kommentarer om opphavsrett.

Musikkplagiat fra Bach til Led Zeppelin. Spilleliste

Den 5. desember 2016 holdt jeg foredrag på Opphavsrettsforeningens julemøte, med tittelen “Musikkplagiat, fra Johan Sebastian Bach til Led Zeppelin”. Som alltid har man mindre tid enn man gjerne skulle ha hatt, så det ble bare tid til korte klipp fra de musikkeksemplene jeg brukte. Og jeg måtte utelate en del som jeg gjerne skulle ha hatt med.

Dette er en oversikt, med lenker til musikkeksemplene jeg brukte, samt, samt noen eksempler jeg ble nødt til å utelate. Det har nok begrenset verdi for de som ikke var til stede der.

 

Continue reading Musikkplagiat fra Bach til Led Zeppelin. Spilleliste

Print Friendly

Håpløst om opphavsrett fra Heidi Nordby Lunde @vampus

Stortingsrepresentant for Høyre, Heidi Nordby Lunde, også kjent som bloggeren Vampus, har skrevet en kronikk om “Kultur og fellesskap” i Dagens Næringsliv 25. oktober 2016 (bak betalingsmur, dessverre ikke på hennes blogg). I kronikken viser Nordby Lunde at hun har forstått lite og kan enda mindre om opphavsrett.

Innledningen er grei nok:

“Opphavsrettigheter er selve kjernen for et livskraftig kulturliv, der skaperne av musikk, film og litteratur gis mulighet til å leve av inntektene av sine skaperverk. Eiendomsretten til eget verk, enten det er innen kultur eller i privat næringsliv skal stå sterkt. Hardt arbeid skal lønne seg, det samme skal kreativitet og nyskaping. Opphavsrettigheter skal sikre at opphavspersonen kan leve av fruktene av sitt eget arbeid, og at ikke andre kan utnytte hennes skaperkraft. Derfor er det viktig at opphavsretten sikres legitimitet og vernes om. “

Det er ingen grunn til å være uenig i det. Men hennes løsning er at rettigheter til alt som er skapt med støtte fra det offentlige, som er svært mye av norsk kultur, skal eksproprieres til fri utnyttelse, uten vederlag.

Continue reading Håpløst om opphavsrett fra Heidi Nordby Lunde @vampus

Print Friendly

Økokrims beslag i domenet popcorn-time.no

Økokrim har tatt beslag i domenet popcorn-time.no. Beslutningen om beslag ligger på nettstedet. Men jeg stoler aldri på at slike dokumenter blir liggende der, så jeg har lastet det ned og lagret det selv.

Denne saken dreier seg vel så mye om strafferett og straffeprosess som opphavsrett, og jeg må bare innrømme at strafferett og straffeprosess ikke er rettsområder jeg arbeider mye med, eller er særlig fortrolig med. Så her er jeg på tynn is, og må gå forsiktig og ha livline ved å ta forbehold om dette.

Beslutningen er foretatt i medhold av straffeprosessloven § 205 første ledd, hvor det står:

Beslag av ting som besitteren ikke vil utlevere frivillig, besluttes av påtalemyndigheten. Beslutningen skal så vidt mulig være skriftlig og opplyse om hva saken gjelder, formålet med beslaget og hva det skal omfatte.

Continue reading Økokrims beslag i domenet popcorn-time.no

Print Friendly

Når sitater brukes i kommersiell sammenheng

Dette er noe jeg begynte på for nesten en måned siden. Som så ofte skjer: Tiden gikk, og jeg syntes ikke lenger at saken var særlig aktuell, og det ble ikke publisert. Men når Dagsnytt 18 fant grunn til å ta opp diskusjonen i går, da kan jeg publisere kommentaren i dag. Men når Dagsnytt 18 fortsatt har bilde av Anne Grosvold på hovedsiden for programmet, da viser vel det at de ikke alltid er helt oppdatert.

“Vi låner ikke bort vår troverdighet” skrev forbrukerombud Gry Nergård i Aftenposten 11. desember. Gry Nergård skriver: Continue reading Når sitater brukes i kommersiell sammenheng

Print Friendly

Fra i dag er Mein Kampf og verk av disse opphavsmenn fri

Vi har kommet til opphavsmenn som døde i 1945. 1945 var avslutningen på andre verdenskrig, og ser man på oversikter over personer som døde det året, er det mange navn som av ulike grunner er kjent fra krigen.

Vi kan starte med en som ikke huskes for sitt forfatterskap, ei heller for sine malerier: Adolf Hitler. Også despoter har opphavsrett. Selv om han forsøkte seg som kunstmaler, så er hans malerier neppe særlig interessante rent opphavsrettslig. Som kjent gir opphavsretten en rett til å fremstille eksemplar av verk og å gjøre dem tilgjengelig for allmennheten. Det kan hende det kan ha en viss samlerverdi å ha et av Hitlers originalmalerier. Men det er neppe noe stort marked for reproduksjoner av ymse slag. Men om noen skulle ønske å presentere Hitler som billedkunstner, så kan man nå bruke bildene hans uten å måtte innhente noen samtykke.

I opphavsrettssammenheng er hans bok Mein Kampf mer interesseant. Delstaten Bayern arvet Hitler i 1945, herunder opphavsretten til hans verker. (Noen har bestridt dette, men det går jeg ikke nærmere inn på.) Bayern har ikke ønsket noen utgivelser av Adolf Hitlers bok, og har derfor avslått alle forespørsler. Jeg har ikke lest boken (men har blitt tilbudt et eksemplar av en norsk oversettelse), og har ingen mening om dens eventuelle litterære verdi.

Continue reading Fra i dag er Mein Kampf og verk av disse opphavsmenn fri

Print Friendly

Kan man stjele en idé?

“Politibetjent mener politiet stjal appen hans” skrev NRK nylig. Man kan selvfølgelig mene at politiet, som skal håndheve lov og orden i dette landet, bør være særdeles påpasselige med å holde si sti ren. Men det gjør de slett ikke alltid. Men har de gjort noe ulovlig her, om vi forutsetter at NRKs fremstilling av saken er noenlunde korrekt?

I et brev fra politibetjentens advokat, kan vi i følge NRK blant annet lese:

Appen er tilnærmet identisk med hans idé

(Bildet på toppen har ikke noe å gjøre med den aktuelle appen.) Det er ikke første gangen at noen har presentert en idé, for så å oppleve at de denne ble presentert for har tatt ideen og utviklet den selv. Det blir nok heller ikke det siste gangen vi hører om dette.

Holder vi oss til opphavsretten, kan vi enkelt slå fast at ideer ikke er opphavsrettslig vernet. Realiteten er at de fleste ideer verken er så geniale eller originale som vi gjerne tror selv. At flere kommer på den samme ideen omtrent samtidig, er ikke uvanlig. Man står overfor det samme problemet, og tenker i de samme baner når man skal finne en løsning.

Continue reading Kan man stjele en idé?

Print Friendly

Kunsthærverk fra Entra og Vest-Agder fylkekommune

“Fylkeshuset i Vest-Agder trengde ein kvit vegg dei kunne vise film og presentasjonar på. No er eit stort kunstverk måla over med kvit måling.” melder NRK.

“Det var Iben Sandemose som hadde laga verket som bestod av fem bilete i eit møterom. No er det berre fire att.”

Slik ser veggen ut i dag, slik NRK gjengir det:

Iben Sandemose overmalt

Kunstneren, Iben Sandemose, ble ikke informert om at de skulle male over bildet. Gitt at NRKs beskrivelse i hovedsak er riktig, er det ingen tvil om at Entra eiendom og Vest-Agder fylkeskommune har opptrådt ulovlig. Åndsverkloven § 49 lyder:

“Krever omstendighetene at originaleksemplar må ødelegges, skal opphavsmannen, hvis han er i live, gis varsel i rimelig tid når det kan skje uten særlig oppofrelse.

Innehaver av originaleksemplar som uten rimelig grunn hindrer opphavsmannen i å gjøre bruk av sin rett efter § 2, kan ved dom pålegges å gi opphavsmannen slik adgang til eksemplaret som retten finner rimelig. Retten treffer sin avgjørelse under hensyn til alle de foreliggende omstendigheter, og kan gjøre opphavsmannens adgang til eksemplaret avhengig av sikkerhetsstillelse eller stille andre vilkår.

Sak som nevnt i andre ledd kan bare reises av opphavsmannen personlig med samtykke av vedkommende departement.”

Continue reading Kunsthærverk fra Entra og Vest-Agder fylkekommune

Print Friendly

Fest i Flåklypa. Kuppforsøk avverget.

Det har nok vært fest i Flåklypa i helgen, etter at dommen i Nedre Gudbrandsdal tingrett falt sist fredag. Solan Gundersen er neppe alene om å slite litt med å komme i gang igjen med en vanlig uke, etter helgens feiring. Ludvik drar nok her fordel av en mer forsiktig tilnærming til ting.

Som de fleste som interesserer seg for dette bør ha fått med seg, fikk Aukrustsenteret medhold. Filmbilen, som er skapt av Bjarne Sandemose, er basert på Kjell Aukrusts tegninger. Il Tempo Extra Gigante, berg-og-dalbanen i Hunderfossen, er basert på Kjell Aukrusts tegninger, og kunne lovlig bygges etter avtale med Aukruststiftelsen. De elementer i filmbilen som eventuelt er vernet som bearbeidelse, gjenfinnes ikke i berg-og-dalbanen.

Dommen er grundig og omfattende. Det er en dom på 83 sider. Dommen er tilgjengelig her.

Continue reading Fest i Flåklypa. Kuppforsøk avverget.

Print Friendly

Plagiat og plagiat, om opphavsrett og forskningsetikk

Det blir vel feil å si at plagiat er in. Men det er i alle fall inn å snakke om plagiat. Dagens Næringsliv har lagt seg flate, og har påvist 40 tilfeller av plagiat i sin egen avis, fra samme journalist. I Tyskland beskyldes forsvarsminister Ursula von der Leyen for omfattende plagiat i sin doktoravhandling. Saken om Il Tempo Gigante er også en form for plagiatsak. Og vi har den nesten evige føljetongen av plagiatbeskyldninger i musikken. Det siste jeg har fått med meg, er at Jo Nesbø kritiseres for manglende kreditering i “Mere blod”. Og VG har åpenbart tatt saken om manglende kreditering fra Dagens Næringsliv, uten å kreditere DN. Men i DN ligger saken bak betalingsmur, så jeg velger å lenke til VG.

Spørsmålet om plagiat dukker ofte opp i forskningsetisk sammenheng. Det foreligger et høringsnotat med forslag til endringer i forskningsetikkloven, som jeg også vil knytte noen kommentarer til underveis.

Uttrykket plagiat, i den betydningen som ordet i dag vanligvis brukes, har sin opprinnelse hos den romerske poeten Marcus Valerius Martialis, som levde i det første århundre i vår tidsregning. Han kritiserte Fidentinus for å resitere sine dikt som hans egne, og var den første som brukte ordet plagiario i en slik betydning. Den opprinnelige betydningen av ordet var en form for kidnapping, hvor en fri mann ble gjort til slave.

Continue reading Plagiat og plagiat, om opphavsrett og forskningsetikk

Print Friendly

Har @Venstre blitt et piratparti? @Trinesg @HadiaTajik

Oslo tingrett avsa nylig en kjennelse hvor flere nettleverandører ble pålagt å vanskeliggjøre tilgangen til nærmere angitte nettjenester som gjør opphavsrettsbeskyttede verk ulovlig tilgjengelig i stort omfang. Jeg har omtalt saken her.

Venstreleder Trine Skei Grande var raskt ute med å kritisere dommen. Hun hevder at det er sensur og at Hadia Tajik hadde ansvaret for denne påståtte sensuren.

Her bommer Trine Skei Grande grovt, og det er ikke førte gang hun gjør det i dette spørsmålet. Før det eventuelt er grunn til å argumentere mot hva hun egentlig mener, må hun i det minste konkretisere og forklare hva hun i denne sammenhengen mener med “sensur” og hvorfor dette er et angrep på ytringsfriheten. Så dette er en litt mer generell kommentar.

Continue reading Har @Venstre blitt et piratparti? @Trinesg @HadiaTajik

Print Friendly