Category Archives: Ytringsfrihet

Opp som en løve

Departementet for selvhøytidelighet, også kjent som Utenriksdepartementet, liker ikke at noen kiler den norske løven slik det kan fremkalle litt latter. Nå er det partiet Rødt som har fått UD på nakken. Departementet truer med bøter og fengsel.

Det er ikke første gangen Utenriksdepartementet er ute og truer med slikt. For noen år siden var det russebussen “Løvebakken” som pådro seg Utenriksdepartementets vrede.

UDs argumentasjon i gårsdagens Dagsnytt 18 var mildt sagt patetisk. Resonnementet var omtrent silk: Folk har latt seg skremme av våre trusler. Det betyr at vi har hatt rett.

Nå er det heldigvis ikke Utenriksdepartementet som skriver ut forelegg eller idømmer fengsel.

Som alltid når det er snakk om ytringer, må vi starte med Grunnloven § 100 og Den europeiske menneskerettskonvensjonen art 10. Vi har ytringsfrihet, og den står over forskrifter med tvilsom hjemmel.

Continue reading Opp som en løve

Print Friendly

Bydelsutvalget på Frogner skal ikke drive politisk sensur!

Bydelsutvalg Frogner liker ikke politiske ytringer som kan virke provoserende på rikinger. Amnesty har, med tillatelse, satt opp en benk i parken nedenfor Saudi Arabias ambassade.

SIMG_1015_DxO-1

Det er denne benken som bydelsutvalget i bydel Frogner nå truer med å fjerne. Huset i bakgrunnen rommer Saudi-Arabias ambassade.

Dette kan vi lese i Dagens Næringsliv:

“Bydelsutvalget i Frogner bydel i Oslo truer med å fjerne en benk Amnesty International fikk tillatelse til å sette opp foran Saudi-Arabias ambassade i desember.

Benken står i den lille parken foran Saudi-Arabias ambassade, der Amnesty det siste året har holdt jevnlige markeringer for å protestere mot fengslingen og piskingen av den saudiarabiske bloggeren Raif Badawi.

Amnesty International har satt en liten plakett på benken, med teksten «Ytringsfrihetens benk». Det vil ikke Bydelsutvalget i Frogner ha noe av.

Bydelsutvalget krever at teksten på plaketten blir skiftet ut til det nøytrale «Donert av Amnesty International» og truer med å fjerne benken om så ikke skjer.”

Continue reading Bydelsutvalget på Frogner skal ikke drive politisk sensur!

Print Friendly

Når sitater brukes i kommersiell sammenheng

Dette er noe jeg begynte på for nesten en måned siden. Som så ofte skjer: Tiden gikk, og jeg syntes ikke lenger at saken var særlig aktuell, og det ble ikke publisert. Men når Dagsnytt 18 fant grunn til å ta opp diskusjonen i går, da kan jeg publisere kommentaren i dag. Men når Dagsnytt 18 fortsatt har bilde av Anne Grosvold på hovedsiden for programmet, da viser vel det at de ikke alltid er helt oppdatert.

“Vi låner ikke bort vår troverdighet” skrev forbrukerombud Gry Nergård i Aftenposten 11. desember. Gry Nergård skriver: Continue reading Når sitater brukes i kommersiell sammenheng

Print Friendly

Bruk og misbruk av historiske personer i fiksjon

Bilde på toppen: Foto: Jennifer Moo, CC BY-ND 2.0.

Mette Manus, datter av Max Manus, reagerer sterkt på Jan Guillous bruk av farens navn i boken “Blå stjerne”, skriver Aftenposten. Og legger til at han får støtte av mange forfattere. Jeg må ta det forbehold at jeg ikke har lest Jan Guillous roman, og at jeg heller ikke har noen faglige forutsetninger for å vurdere om hans fremstilling av historien er noe i nærheten av sann. Jeg bygger på det som fremkommer i Aftenposten.

I en kommentar skriver førsteamanuensis Arnfinn Moland:

“Jan Guillou har på siste side i sin siste roman, Blå stjerne, en skildring av maidagene i Oslo 1945.

Hans hovedperson, Johanne, betrakter sammen med venninnen Liv kronprins Olav med sjåfør i åpen bil den 12. (sic!) mai på vei opp mot slottet.

(Datoen 12. mai er spesielt presisert av Guillou i et etterord, men den er feil, riktig dato er 13. mai.)

Johanne lurer på hvem som kjører bilen, og Liv svarer at det er Max Manus.

På spørsmål om hun kjenner ham, svarer hun nei, «men han er godt kjent fra Stockholms restauranter, der han pleier å slå om seg med skryt.»

Johanne spør om det ikke var han som skjøt «politisjef Marthinsen».

«Jo», svarer Liv, «og tyskerne henrettet bortimot tredve stykker som hevn. Ingen nordmann har forårsaket så mange landsmenns død som Max Manus.»”

Continue reading Bruk og misbruk av historiske personer i fiksjon

Print Friendly

Har @Venstre blitt et piratparti? @Trinesg @HadiaTajik

Oslo tingrett avsa nylig en kjennelse hvor flere nettleverandører ble pålagt å vanskeliggjøre tilgangen til nærmere angitte nettjenester som gjør opphavsrettsbeskyttede verk ulovlig tilgjengelig i stort omfang. Jeg har omtalt saken her.

Venstreleder Trine Skei Grande var raskt ute med å kritisere dommen. Hun hevder at det er sensur og at Hadia Tajik hadde ansvaret for denne påståtte sensuren.

Her bommer Trine Skei Grande grovt, og det er ikke førte gang hun gjør det i dette spørsmålet. Før det eventuelt er grunn til å argumentere mot hva hun egentlig mener, må hun i det minste konkretisere og forklare hva hun i denne sammenhengen mener med “sensur” og hvorfor dette er et angrep på ytringsfriheten. Så dette er en litt mer generell kommentar.

Continue reading Har @Venstre blitt et piratparti? @Trinesg @HadiaTajik

Print Friendly

Kildevern og dokumentarfilm

PST har gjennomført ransaking hos dokumentarfilmprodusent Ulrik Imtiaz Rolfsen, og har beslaglagt mye materiale. Heldigvis har han back-up.

Jeg må ta alle de vanlige forbehold om at jeg ikke kjenner saken annet enn gjennom media, med alle de feilkilder som det innebærer. I følge Aftenposten har PST anført at Rolfsen ikke omfattes av kildevernet, uten at jeg har sett noen nærmere argumentasjon for dette standpunktet.

I utgangspunktet er pressens kildevern et unntak fra vitneplikten. Hovedregelen er at vi har plikt til å forklare oss som vitner for domstolene. Men vi har ikke plikt til å forklare oss for politiet. Det er noen unntak fra denne vitneplikten. I noen tilfeller er det forklaringsforbud. Dette gjelder prester, advokater, meklere i ekteskapssaker, leger psykologer, apotekere, jordmødre og sykepleiere. Disse har en lovbestemt taushetsplikt, som også innebærer et forbud mot å forklare seg om det som er betrodd dem i deres stilling. Man skal kunne betro seg til sin lege, til sin advokat eller til sin sjelesørger, og være helt trygg på at det man sier ikke bringes videre. Bestemmelsen om dette i straffeprosessloven § 119 er formulert som et forbud rettet til retten, mot å ta i mot forklaring fra disse.

Continue reading Kildevern og dokumentarfilm

Print Friendly

Misbruk av musikk — hva bør man gjøre? @eidsvag

Jeg kommenterte for et par dager siden saken om da Pegida brukte innspillinger av bl.a. Bjørn Eidsvåg og Sigvard Dagsland under sin demonstrasjon i Stavanger.

Musikernes fellesorganisasjon mener at de bør gå til rettslige skritt i form av en “Midlertidig forføyning”.  I følge samme oppslag på NRK skal jeg ha sagt i de bør gå til rettslige skritt. Akkurat det har jeg nok ikke sagt. Spør man en jusprofessor om en sak om et interessant og uavklart rettslig spørsmål bør bringes inn for domstolene, så sier ryggmargsrefleksen: Ja, det vil være fint å få en sak og en avgjørelse om det — helst bør saken gå helt til Høyesterett.

Continue reading Misbruk av musikk — hva bør man gjøre? @eidsvag

Print Friendly

Ytringsfrihet og krenkelser

[Jeg sendte denne til Aftenposten, men de ville ikke bruke plass på den, så derfor kommer den her i stedet.]

Ytringsfrihet er en grunnleggende verdi og rett i et demokratisk samfunn. Ytringsfriheten er ikke absolutt, slik flere politikere i dag finner det opportunt å påstå. Men begrensningene skal være ”nødvendige i et demokratisk samfunn”, som det heter i Den europeiske menneskerettskonvensjonens artikkel 10.

Retten til å krenke er en viktig del av ytringsfriheten, selv om den heller ikke er absolutt. Men at retten er viktig, betyr ikke at det er viktig at noen krenkes. Graden av ytringsfrihet måles ikke i hvor mange som vil krenke muslimer eller andre. Retten til å krenke er viktig fordi kritikk lett kan bli omdefinert til krenkelser av de som ikke liker den. Det er ikke vanskelig å finne eksempler på at kritikere har blitt forfulgt og dømt fordi de angivelig har krenket statsoverhoder, religion og religiøse lederskikkelser, osv. Det er denne retten til kritikk som er viktig, og da får vi ta krenkelsene med på kjøpet.

Continue reading Ytringsfrihet og krenkelser

Print Friendly

Ytringsfrihetshyklerne i FrP

Det er litt vanskelig å si at Siv Jensen er høy og mørk. Og hun er i alle fall ikke Charlie. Men hun prøver i alle fall å være høy og mørk når hun sier at Ytringsfriheten er absolutt. Men Siv Jensen og FrP er opportunister, som de alltid har vært, og prøver å skåre noen billige poenger ved å kritisere Jonas Gahr Støre. Jonas Gahr Støre kunne med fordel ha uttrykt seg tydeligere. Han begynner å ligne mer og mer på Gro Harlem Brundtland når han vikler seg inn i stadig fler innskutte bisetninger. Men i dag å gå hardt ut mot noe Jonas Gahr Støre sa i 2006, det blir bare dumt. Men å opptre og uttale seg dumt, er også helt i FrPs tradisjon.

Nå kan det se ut som om Siv Jensen mener at ytringsfrihet bare dreier seg om retten til å komme med blasfemiske ytringer, fortrinnsvis mot Islam. Når det gjelder ytringer som muslimer oppfatter som blasfemiske, kan det se ut som om hun mener det ikke bare er en rett, men også en plikt å komme med blasfemiske ytringer.

Continue reading Ytringsfrihetshyklerne i FrP

Print Friendly

Charlie og oss andre

Charlie_Hebdo_Tout_est_pardonnéJeg er ikke Charlie. Jeg mangler det mot som redaksjonen og tegnerne i Charlie Hebdo har vist. Jeg er ikke så redd for å si hva jeg mener, ei heller for å provosere om jeg finner det hensiktsmessig. Men jeg er nok ikke villig til å risikere livet for det. “Det er bedre å dø stående enn å leve på knærne”, skal en av folkene i Charlie Hebdo ha sagt (jeg husker ikke hvem av dem). Dessuten er jeg en dårlig tegner.

Jeg ser heller ingen grunn til å provosere bare for å provosere. Men selv om jeg ikke velger den formen, så har andre full rett til å gjøre det. Jeg har lest Charlie Hebdo fra tid til annen, men ikke jevnlig. Bladet er ikke helt min stil. Men som en slags solidaritetshandling har jeg nå tegnet abonnement på Charlie Hebdo.

Continue reading Charlie og oss andre

Print Friendly