Category Archives: Media

Servil kamikazejournalistikk i Nordre Aker Budstikke @DittOslo

Jeg har fått den tvilsomme ære å bli gjenstand for en lederartikkel i “Nordre Aker Budstikke”, om er en lokalavis under DittOslo-paraplyen. Det er kanskje ikke det man regner som de mest toneangivende media, men likevel.

Utgangspunktet er min kritikk av politiet, dels  i Ditt Oslo, dels på min blogg, som også inneholder en smule kritikk av DittOslo for å være ganske ukritiske til påstander fra politiet når de skriver om syklister og Oslos verstingkryss — en servilitet som bekreftes i lederen.

En ting bør være klinkende klart: Jeg har aldri forsvart sykling på rødt lys, og synes oppslaget i Ditt Oslo var vinklet slik at det kunne misforstås. Slik sett er jeg enig i overskriften på lederen: “Det er god grunn til å sykle på grønt”. Ordentlige syklister sykler ikke på rødt lys.

Continue reading Servil kamikazejournalistikk i Nordre Aker Budstikke @DittOslo

Print Friendly

Kan man kan bli bundet ved en hashtag? #mittos14

Sveriges Televisjon har tatt en frekk en: De har gjort kjent at dersom man bruker hashtag #mittos14, gir man dem tillatelse til å publisere blant annet bilder. Slik har SVT formulert sine vilkår:

“För bilder skickade till SVT, eller delade enligt ovan för publicering, så är villkoren för nyttjande:

Att du själv måste ha de fullständiga rättigheterna till bilderna, det vill säga att det är du som är fotografen och bilderna inte innehåller något upphovsrättsligt skyddat verk eller prestation skapad av någon annan.

Att SVT har rätt att nyttja bilderna (inom ramen för SVT:s verksamhet, det vill säga i tv-program, på svt.se samt via andra plattformar där man kan ta del av SVT:s utbud).

Att SVT inför nyttjandet får beskära och bearbeta bilderna utan ditt särskilda tillstånd.

Att SVT:s nyttjanderätt är obegränsad i tiden.

Att du accepterar att du inte är berättigad till någon ersättning för rättighetsupplåtelse.”

Det er ikke særlig overraskende at dette har ført til mange reaksjoner. Jan Guillou skrev dette på Twitter:

“Skit också, tror jag av misstag har hashtaggat min senaste bok med #mittos14 och den är redan på väg till tryckeriet. Även taggat Sauks bil.”

Continue reading Kan man kan bli bundet ved en hashtag? #mittos14

Print Friendly

Lars Lillo-Stenberg / Andrine Sæther vs Se og Hør

Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) har avsagt sin dom i saken Lars Lillo-Stenberg / Andrine Sæther vs Se og Hør.  Resultatet overrasker ikke.

Først noen juridiske teknikaliteter. Saken i EMD var mellom Lars Lillo-Stenberg / Andrine Sæther og Den norske stat. Se og Hør var ikke lenger part i saken. Høyesterett dømmer i siste instans. Dommer fra Høyesterett kan ikke ankes, heller ikke til EMD (men mediene fremstiller dette ofte misvisende). Tvisten med Se og Hør ble endelig avgjort ved Høyesteretts dom.

Når endelig dom er avsagt i vårt rettssystem, kan man reise sak mot staten for brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK). Hvis staten ikke i tilstrekkelig grad har beskyttet en persons menneskerettigheter, f.eks. ved at lovgivning eller rettspraksis er i strid med EMK, kan staten bli dømt. Staten kan også bli dømt til å erstatte det tap en part har lidt ved et eventuelt menneskerettsbrudd.

Continue reading Lars Lillo-Stenberg / Andrine Sæther vs Se og Hør

Print Friendly

Medienes bruk av andres bilder — refleksjoner rundt Dung Tran Larsen saken

Ektemannen og svigermoren til den savnede Dung Tran Larsen har saksøkt Bergensavisen for bruk av familiens bilder og krever 1,7 mill. Flere tilsvarende søksmål mot andre medier står i kø.

Noen innledende presiseringer: Jeg kjenner ikke detaljene i denne saken. Dette er generelle kommentarer til noen av de spørsmål saken reiser. Så langt jeg har oversikt,representerer heller ikke vårt firma, Bing Hodneland, noen av partene i disse konfliktene.

Fotografen har rett til sine bilder. I opphavsretten skilles det mellom fotografiske verk og fotografiske bilder. For at noe skal være et åndsverk må det være resultat av en selvstendig, skapende innsats. Ikke de bilder vi tar på ferie, eller tar i tide og utide med kameraet i våre mobiltelefoner vil ha verkshøyde. Men de er uansett vernet etter åvl § 43a. Det er ikke lett å trekke grensen mellom når et fotografi er et åndsverk og når det bare er et fotografisk bilde. Men skillet får bare betydning i spesielle tilfeller, så vi går ikke nærmere inn på det.

Continue reading Medienes bruk av andres bilder — refleksjoner rundt Dung Tran Larsen saken

Print Friendly

Fra i dag er jeg advokat i Bing Hodneland

Fra i dag er jeg partner på fulltid i advokatselskapet Bing Hodneland DA. Når man skal leve av å tilby sine tjenester i et marked, må vi minne markedet om hvem vi er og hva vi kan. Derfor vil jeg minne om at jeg ikke bare holder på med vin og sykkel.

Bing Hodneland er et mellomstort advokatfirma. Det er et fullservice forretningsadvokatfirma, med to hovedsatsingsområder hvor Bing Hodneland er blant de ledende i Norge. Disse to hovedsatsingsområdene er fast eiendom og IT-, medie- og immatrialrett. Bing Hodneland er også sterke på skatt og avgift, arbeidsrett, kjøp og salg av virksomheter og tvisteløsning.

Jeg vil inngå i gruppen som særlig arbeider med IT-, medie- og immatrialrett. Her vil jeg tilføre ytterligere kompetanse til et fra før meget sterkt fagmiljø. Men jeg vil også delta i corporate avdelingen (kjøp og salg av virksomheter).

Mine kompetanseområder er følgende:

Continue reading Fra i dag er jeg advokat i Bing Hodneland

Print Friendly

Den VIKTIGE europeiske musikkfinalen

Fredag 11. mai 2012 vant 17 år gamle Eivind Holtsmark Ringstad finalen i Eurovision Young Musicians. Du kan se finalen her. Vi tar også med dette portrettet av Eivind Holtsmark Ringstad “Morgendagens finalist”.

Både før og etter denne finalen blir vi tutet ørene fulle med “Melodi Grand Prix”, som om det er viktig. Det er visst ikke grenser for mye mye ressurser som kan brukes og hvor mange programmer som kan sendes for å presentere et antall musikalske døgnfluer som stort sett vil være glemt før konkurransen er slutt. Det er mye staffasje og effekter, men veldig lite substans. Da NRK sendte finalen i Eurovision Young Musicians avbrøt de sendingen for å gi plass til Kveldsnytt. Når sirkuset “Melodi Grand Prix” går av stabelen settes alt annet til side, uansett hvor forsinket sendingen måtte være.

Continue reading Den VIKTIGE europeiske musikkfinalen

Print Friendly

Sykkelulykker og mørketall

Sju syklister omkom og 720 ble skadet i Oslo og Akershus de siste fire årene, kan vi lese hos NRK Østlandssendingen. Det er sju dødsofre for mye og alt for mange skadede. Jeg har ikke fylkesvis statistikk som gjør det mulig å sammenligne direkte med andre trafikantgrupper og har heller ikke en samlet statistikk for 2011. Men tar vi fireårsperioden 2007-2010 i SSBs tabell for 2001-2010, ser vi at det i hele landet i de fire årene ble drept 438 bilførere, 181 bilpassasjerer, 31 syklister og 101 fotgjengere. Antall skadde var 20833, 10991, 2579 og 2862.

Men noen har åpenbart en interesse av å svartmale situasjonen for syklister og fortelle oss om at å sykle er mye farligere enn tallene kan gi inntrykk av. For tallene lyver, må vite. Dette sier avdelingsdirektør Nils-Erik Bogsrud i Statens vegvesen i Akershus.

Men 720 skadde er neppe antallet skadde de siste fire årene. Det er store mørketall fordi mange ikke varsler politiet om skader i sykkelulykker. Det gjelder særlig singelulykker, hvor biler ikke var involvert.

Det er vanlig å beregne at kun én av åtte sykkelulykker blir meldt til politiet. Regner man slik har mer enn 5600 syklister blitt skadet i trafikken de siste fire årene.”

Budskapet man vil ha fram synes å være “å sykle er mye mer farlig enn du tror”.

Continue reading Sykkelulykker og mørketall

Print Friendly

Hvilken norsk avis blir den første med sykkelsider?

Mange aviser har bilsider. De spiller opp til folks drømmer om ny bil, og de gjør det selvsagt for å få annonser fra bilbransjen.

Jeg er spent på hvilen avis som blir den første i Norge med sykkelsider. The Times har satt i gang kampanjen Cities Fit for Cykling. Selvsagt skulle jeg gjerne ha sett en tilsvarende kampanje i Norge. Men jeg tenker først og fremst på sykkelsider som henvender seg til vanlige hverdagssyklister. Jeg har utfordret AftenpostenTwitter, men hvem som helst kan selvsagt ta ideen.

Det burde ikke være vanskelig å få nok stoff. Det er behov for ren forbrukerveiledning: Hva slags sykkel bør jeg velge? Man kan teste sykler i ulike kategorier som bysykkel, landeveissykkel, terrengsykkel, hybrid, sammenleggbar sykkel, el-sykkel, varesykkel osv. I tillegg kan man se på tilhengere, sykkelvesker, hjelmer, klær osv.

Continue reading Hvilken norsk avis blir den første med sykkelsider?

Print Friendly

Er produksjon og distribusjon av papir gratis, Universitetsforlaget?

For tiden forsøker jeg å gjenvinne verdifull plass i hyller og andre steder ved å bli kvitt papir. Å bli kvitt tidsskrifter er en del av dette prosjektet. Jeg vil ha tidsskrifter elektronisk, jeg vil ikke ha papir. Den trykte lovsamlingen har jeg ikke brukt på mange år. Jeg bruker Lovdata. Det begynner å bli en del år siden jeg sluttet å abonnere på Norsk Rettstidende. Jeg bruker Lovdata. I en overgangsperiode søkte jeg på Lovdata, men fant fram papirversjonen hvis jeg skulle lese dommen ordentlig. Men det tok ikke så lang tid før jeg uansett bare leste dommene på PC, så da var det ingen grunn til å fortsette å abonnere på en papirversjon hvor man får dommene noen måneder etter at de kom i Lovdata.

Nå har tiden kommet til andre tidsskrifter. Man kan abonnere på elektroniske versjoner av Universitetsforlagets juridiske tidsskrifter, og sikkert mange av deres andre tidsskrifter også. Men jeg ble litt overrasket da jeg konstaterte at det koster akkurat like mye å abonnere på tidsskriftet elektronisk som på papir. Faktisk er det på en måte dyrere, for som abonnent på deres papirtidsskrifter får man også tilgang til de elektroniske versjonene. Skal man ha enkelthefter blir det helt absurd. 250 kr skal Universitetsforlaget, gjennom Idunn.no ha hvis man skal laste ned et enkelthefte av Lov og Rett som pdf-fil, og det koster 100 kr pr artikkel. Bestiller man enkelthefter på papir, koster det 139 kr + porto. Det er altså dyrere å laste ned enkelthefter enn å få dem tilsendt på papir.

Continue reading Er produksjon og distribusjon av papir gratis, Universitetsforlaget?

Print Friendly

Hvem vil stå fram med sin svakhet og sine nederlag?

For et par dager siden skrev jeg om anonyme nettdebatter. Marias metode hadde en tankevekkende kommentar som ikke har sluppet taket. Hun har også selv skrevet tankevekkende om temaet.

Det er viktig å høre mestringshistorier. Men skal vi lære av andres erfaring og forstå deres situasjon må vi også vite noe om hva som gikk galt og hvordan det skjedde. Men det er ikke sine nederlag folk så gjerne forteller om under fullt navn.

To historier flyter til overflaten. En gruppe studenter fra Juss-Buss og JURK hadde laget filmen Gjeld under soning. Den tar opp på mange måter trivielle spørsmål som probelemer med å betale sine lån, husleie, inkassotrusler osv. Men det er saker som blir langt vanskeligere når man sitter inne og soner en dom, enn for oss som er ute i det fri. Filmen ble lansert på et arrangemenet i Ragnar Frisch Auditorium, et lokale vi som som har levd noen år kanskje kjenner best som Ullevål kino. Justisminister Knut Storberget var en av de som holdt innledning, og jeg hadde sagt ja til å lede det hele.

Continue reading Hvem vil stå fram med sin svakhet og sine nederlag?

Print Friendly