Category Archives: Politikk

Slik vedtar politikere å flytte trafikk fra bane til vei 2

Statens vegvesen sender ut en pressemelding: “Tilsammen 600 km firefelt på vegnettet” ved åpning av 5,5 km ny firefeltsvei mellom mellom Lillestrøm og Fet i Akershus. Det er nok en ny firefeltsvei parallelt med jernbane, slikt politikere vedtar for å flytte trafikk fra bane til vei, og dermed øke utslipp, støy, svevestøv og andre miljøbelastninger. Det er Vegvesenet stolte av, og bilpolitikerne applauderer.

Østover fra Lillestrøm er det jernbane, ikke vei som bør bygges ut. Norge er som uland å regne når det gjelder jernbane, og i Norge har denne sektoren lenge vært styrt av udugelige politikere som gjerne snakker om jernbaneutbygging (og sykkel), men som i praksis bare bryr seg om bil. Bjellen skal henges på rett katt: Det er Arbeiderpartiet som bærer hovedansvaret for forsømmelsen av jernbanen i de siste 60-70 årene. Det er vanskelig å se noen tegn til endring hos dem. Den siste handlekraftige samferdselsministeren fra Arbeiderpartiet, Kjell Opseth, brukte jernbane bare som agn for lokke SV inn i en felle, for å få vedtatt vei til sitt eget hjemfylke. Det krever en viss overvinnelse for meg å si slikt: Men en samferdselsminister fra FrP har vist langt mer vilje til å satse på jernbane enn noen “rød-grønn” samferdselsminister jeg kan huske (som godt kan inkludere noen samferdselsministere fra Venstre).

Continue reading Slik vedtar politikere å flytte trafikk fra bane til vei 2

Print Friendly

Slik vedtar politikerne å flytte trafikk fra bane til bil 1

Vi hører stadig politikere si at man vil flytte trafikk fra bil til bane. Det er blank løgn. Politikernes relle prioriteringer viser seg gjennom det de gjør, ikke gjennom det de sier. Deres ord er lite eller ingen ting verdt. Om politikerne er dumme, onde eller begge deler, er vanskelig å si. Enten er politikerne naive idioter, eller de handler bevisst mot bedre vitende. Hva som er verst, er ikke godt å si. Mens mange politiske ledere hykler om miljø i Paris, kan vi lese at regjeringen vil gå inn for motorvei over Haukeli. Noen frykter at det kan gå ut over andre motorveiprosjekter, og vil ha enda mer motorvei.

Når det bygges nye og bedre veier, da vil flere velge å kjøre bil fremfor å reise på andre måter. Ny vei gir mer trafikk, som på litt sikt gir mer kø, også i tilstøtende områder, større utslipp, og nye krav om mer vei. It’s a never ending story.

Continue reading Slik vedtar politikerne å flytte trafikk fra bane til bil 1

Print Friendly

Veigalskap: Nordøyvegen — drøyt 1,5 mill per innbygger

Norge har brukt svært mye penger på vanvittige bro- og tunnelprosjekter. Et slikt prosjekt som nå er under planlegging, er Nordøyveien på Sunnmøre. Det er bro- og tunnelforbindelser til seks øyer. På disse øyenebor det til sammen ca 2.400 personer. Etter en beregnet kostnadssprekk på 261 mill, eller drøyt 100.000 per innbygger, er det nå kostnadsberegnet til 3,6 mrd, som blir 1,5 mill per innbygger.

Vegvesenet legger inn noen sedvanlig veifloskler.

“Samstundes vert dei rundt 10 000 innbyggjarane i Haram og Sandøy kommunar knytt nærare saman gjennom dette ferjeavløysingsprosjektet.”

I Haram kommune bor det drøyt 9.000innbyggere, de fleste på fastlandet. Sandøy kommune består av 872øyer, holmer og skjær, med bosetting på syv øyer. Det bor ca 1250 mennesker der. Hva slags sammenknytning er det Statens vegvesen drømmer om? Det har stort sett vært fiskebønder i Sandøy. Hva som er næringsgrunnlaget i dag, har jeg ikke noen opplysninger om. På kommunens nettsider finner man ikke mye. De skriver at de er arbeidssomme og at arbeidsløsheten er lav. Det eneste som nærmer seg noe konkret, er:

Brukseiningane innan jordbruk og fiskeri har blitt merkbart færre, men større dei siste 20 åra.Turisme er den nye vekstnæringa.”

Continue reading Veigalskap: Nordøyvegen — drøyt 1,5 mill per innbygger

Print Friendly

Dårlig debatt i #Debatten om bilfri by

Et spørsmål man kan starte med er: hvorfor i all verden var Trygve Hegnar med? Han hadde ikke noe å bidra med. Han “var redd for” og “trodde” en hel masse, og veltet seg i hersketeknikker som å si at noe “var en søt tanke”, osv.  Hva Trygve Hegnar frykter og hva han tror om Oslos utvikling, er totalt uinteresseant. I alle fall er det ikke mer interessant enn hva hvem som helst annen tror eller mener om dette. Han satte egen synsing over forskningsresultater, med arrogante hersketeknikker som å si “at i virkeligheten er det …”, som om hans synsing kunne gi et bedre bilde av virkeligheten enn forskning. Han var debattens umorsomme klovn.

Så kan vi ta presentasjonen av hva som eventuelt vil omfattes. Om man tar dette med “innenfor Ring 1” helt bokstavelig, og ikke som et slagord i en valgkamp, så stemmer kartet som ble vist.

Ring1 Innenfor

Det er ikke så dumt å lese kartet, før man begynner å vise til det offentlig. Og det er greit å sette seg litt inn i bygeografien når man skal diskutere og ikke minst lede en debatt som dette. En seriøs programleder bør ha forberedt seg slik.

Det meste av Aker brygge ligger innenfor, dersom man lar Ring 1 starte ved rundkjøringen på Filipstad og tunnelnedkjørselen til Operatunnelen. Men parkeringshuset på Aker brygge har innkjøring direkte fra Ring 1. Så parkeringshuset på Aker brygge blir ikke berørt.

Oslo S har også innkjøring så å si rett fra Ring 1. Sjøsiden ligger riktignok innenfor, men bare noen få hundre meter fra inn og utkjøringen fra Operatunnelen. Man skal ta alt i verste mening om man tror at muligheten til å kjøre dit blir steng. Og uansett kan man komme til fra den andre siden. Så det er ikke et problem. Continue reading Dårlig debatt i #Debatten om bilfri by

Print Friendly

“Bilfri by” bør gjennomføres så raskt som mulig

Nå tror jeg egentlig ikke helt på slagordet “bilfri by”. Derimot tror jeg på å en by hvor bilen er en ganske sjelden gjest, og hvor den ikke lenger får spille noen hovedrolle, slik den har gjort i altfor mange år.

Jeg mener at dette er noe det nye byrådet bør satse på å gjennomføre så raskt det lar seg gjøre. Dette sier jeg ikke først og fremst fordi jeg er utålmodig og mener at dette burde vært gjort for lenge siden. Jeg er utålmodig og mener at dette burde vært gjort for lenge siden. Men akkurat det er det liten grunn til at byrådet skal bry seg så veldig mye om.

“Bilfri by” provoserer. Motkreftene har mobilisert. VG kjører kampanjejournalistikk av verste sort mot dette. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, en politiker jeg faktisk ha en viss sans for, til tross for at han representerer FrP, har sunket ned til et lavmål av innfall og utspill. Debatten er til forveksling lik debatten før “røyekloven” ble strammet inn i 2004, og det ikke lenger var tillatt å røyke på cafeer og restauranter. Det var mye armer og bein, hyl, skrik og spetakkel. I dag forstår vi ikke hvordan man kunne tillate at folk fikk plage andre med å røyke på slike steder, og også vi som på mange måter ikke hadde veldig stor sans for Dagfinn Høybråten, takker ham for at han sto løpet ut, slik at det ble gjennomført.

Continue reading “Bilfri by” bør gjennomføres så raskt som mulig

Print Friendly

Bilen, byen og VG.

VG har tirsdag en leder med tittelen “Bilen og byen og Berg”. VG er for ny E18 og mot bilfri by. Dette er en slik leder vil vil komme til å le overbærende av om 5-10 år, om vi skulle komme over den. Det er omtrent som om vi i dag skulle finne en leder fra våren 2004, hvor man omtaler den fanatiske helsefundamentalisten Dagfinn Høybråtens meningsløse og totalt urealistiske forslag om at det ikke lenger skulle være tillatt å røyke på cafeer og restauranter. Vi ble forespeilet død og fordervelse, et totalt dødt uteliv og konkursras i serveringsbransjen. Det gikk som kjent ikke slik. I dag er det vanskelig å forstå at man kunne finne på noe så meningsløst å la folk få lov til å plage andre med sin røyk på slike steder. Nå har bilen på mange måter overtatt røykens rolle.

Om ikke alt for mange år kommer man til å undre seg over at man kunne finne på å tillate at byene ble ødelagt av bilisme, og at verdifulle gatearealer ble brukt til å hensette biler.

Lederen viser også at enten har ikke VG tatt seg bryet med å sette seg inn i MDGs program, eller så trodde de ikke at de mente det som sto i programmet, siden de kommer med det nå.

Continue reading Bilen, byen og VG.

Print Friendly

Takk for innsatsen, Guri Melby @gurimelby

Etter to år går Guri Melby snart av som byråd for bymlijø, herunder samferdsel, i Oslo. I de årene  jeg har fulgt med på dette politikkområdet, har Guri Melby er uten tvil den beste byråden. Guri Melby har vært en dyktig og engasjert pådriver for en bedre transportpolitikk i byen, hvor gående, syklende og kollektivtransport prioriteres foran bilistene.

Vi har vært utålmodige og har ønsket at det skulle skje mer, og at det skulle skje fortere. Vi vet godt at det var tiår med forsømmelser i Oslo, før du overtok. Du kan selvsagt ikke holdes ansvarlige for andres gamle synder, hvorav en del er fra tiden før du bli født. Men det er ikke til å komme fra at som ansvarlig byråd hadde du ansvaret for hva som ble gjort for å rette opp disse forsømmelsene, i den perioden du var byråd.

Continue reading Takk for innsatsen, Guri Melby @gurimelby

Print Friendly

Dagen da gamle menn skal klage over ungdommens manglende kultur

“Mange ungdommer forstår ikke lenger vanlige uttrykk som ‘bjørneteneste’, ‘krokodilletårer’, ‘høy i hatten'” osv,

kunne vi høre i dagens “Kulturnytt” på NRK. (NRK er nok ikke ferdig med å redigere innholdet i nettspilleren for dagen, så enn så lenge må vi inn på direktesendingen fra P2, og “spole” oss tilbake til “Kulturnytt”). Man intervjuer noen eldre menn, som er bekymret: Finn Erik Vinje, Sylfest Lomheim og Per Egil Hegge. Skolen må ta et større ansvar, mener pensjonert professor Finn Erik Vinje. Det å lære slike uttrykk bør være en del av en god norskopplæring. Det er ikke så vanskelig å være uenig i det, selv om et generelt problem i dagens skole synes å være at stadig flere oppgaver skal lastes på skolen.

(Uttrykket “å spole tilbake” er vel også noe som snart går i glemmeboken, når folk ikke lenger har noe forhold til lydbånd og kassetter. Men vinylnostalgien vil i alle fall bidra til at uttrykket “hakk i plata” igjen kan komme til heder og verdighet.)

“Nesten alle mener at skolen skal løse de problemer vi får”,

sa Henrik Asheim (H), som sitter i utdanningskomiteen på Stortinget, og han fortsetter:

“… jeg tror det er vel så viktig hvordan mediene bruker disse uttrykkene, enn hvor mye skolen  kan lære bort.”

Continue reading Dagen da gamle menn skal klage over ungdommens manglende kultur

Print Friendly

Valget 2015: Holder Miljøpartiet de grønne helt til mål?

MDG_logoVi står foran et valg som er spennende på mange plan. På nasjonalt plan er trender og styrkeforholdet mellom partier og blokker interessant. Det er forskjell på lokalvalg og stortingsvalg. Men lokalvalgene, og da særlig fylkestingsvalgene, gir en langt bedre “meningsmåling” om rikspolitikk, enn de målingene som tas opp ved å spørre et utvalg.

I de større byene er det spennende hvilken av blokkene som får flertall. Som Osloborger er jeg selvsagt mest opptatt av resultatet i Oslo. Men det er spennende å se hva slags resultat alt ordførerrotet i Bergen vil føre til, osv.

Miljøpartiet de grønne (MDG) ser ut til å gå mot et brakvalg, om vi skal tro meningsmålingene. Men meningsmålinger er meningsmålinger, og valg er valg. Særlig for ulike “protestpartier” vil det kunne være slik at de er lett å si til en meningsmåler at man vil stemme på det partiet. Men når man står der og skal velge hvilken stemmeseddel man skal legge i valgurnen, stemmer man kanskje ikke på dem likevel. Og noen lar være å stemme i det hele tatt.

Continue reading Valget 2015: Holder Miljøpartiet de grønne helt til mål?

Print Friendly

Oslovalget 2015: Miljøpartiet De Grønne — best på sykkel

MDG_logo“Sykkel «hot» sak i valgkampen” skriver NRK Østlandssendingen. Det liker jeg å se.

Dette er min vurdering av oslopartienes sykkelpolitikk. Jeg var med i Aftenpostens jury da de skulle vurdere partienes sykkelpolitikk. Da så vi mest på hva som står i programmene. Her tar jeg i større grad med hva partiene har gjort og ikke har gjort tidligere, samt min vurdering av i hvilken grad man kan ha tillit til partiene på dette området.

Politikk er mer enn sykkel. En god sykkelpolitikk er i seg selv ikke nok til å få meg til å stemme på et parti. Men et part uten god sykkelpolitikk faller ut med en gang. Men jeg har ikke sett på annet enn deres sykkelpolitikk og annet jeg mener er relevant for sykkelpolitikken.

Det er ingen tvil om at Miljøpartiet De Grønne (MDG) har programfestet den beste sykkelpolitikken. Jeg er grunnleggende skeptisk til ensak-partier, selv om jeg ser at miljø er en så stor sak at det blir litt feil å kalle MDG et ensak-parti. Mitt problem med MDG er at jeg vet for lite om hva de står for i andre saker. Og jeg synes at de har svart dårlig for seg så langt i valgkampen.

Continue reading Oslovalget 2015: Miljøpartiet De Grønne — best på sykkel

Print Friendly