Category Archives: Sykkelplanlegging

Bilister, syklister og handel i Oslo

Oslo Handelstands Forening har fått laget en rapport om hvordan de som handler i byen reiser. Bilende kunder har betydning, sa Gunnar Larsen på ROM-konferansen. Jeg tror ikke noen har sagt at de ikke har betydning, spørsmålet er hvor stor betydning de har.  OHF har så langt jeg har klart å finne ut, ikke offentliggjort rapporten. Når man bare kan holde seg til presseomtale, får man vite lite om metode og i det hele tatt kvaliteten på denne rapporten. Jeg har lest ganske mange elendige rapporter fra konsulentselskaper, så her må rapporten ut må nett!

Jeg blir også skeptisk når jeg ser en undersøkelse som så fint bekrefter det som oppdragsgiver har sagt i lang tid, basert på synsing og ikke kunnskap, og undersøkelsen viser helt andre resultater enn andre undersøkelser. Det har nylig blitt foretatt to uavhengige litteraturstudier av undersøkelser om dette, en av Transportøkonomisk Institutt, og en av Statens Vegvesen. Jeg tviler også på at folk som sykler bare sto for 0,3% av omsetningen. En ganske ny dansk undersøkelse viste at syklister og fotgjengere stor for 50% av handelen i større byer, og 25% i mindre byer. Den gir vel en indikasjon på utviklingen når sykkelforholdene blir bedre.

NRK Østlandssendingen skriver dette om hvordan det har vært gjennomført: Continue reading Bilister, syklister og handel i Oslo

Print Friendly

Statens vegvesens nettsider viser hvor lavt de prioriterer syklister @presserom

Går vi inn på Statens vegvesens nettsider, får vi først en side som den over. Legg merke til hovedmenyen:

Trafikk – Kjøretøy – Førerkort – Vegprosjekter – Fag – Jobb – Om oss – Din side.

Sykkel eller syklister anser ikke Statens vegvesen for å være viktige nok til at de har fått plass i hovedmenyen. På lisen over “snarveier” ute til høyre, har men heller ikke sett noen grunn til å lage en snarvei til sykkelrelatert stoff — om det skulle finnes noe slikt på Statens vegvesens nettsider.

Skroller vi oss nedover på forsiden, finner vi en oversikt over 16 temaer, angitt med ikoner. Som vi ser. Det er bil, bil og atter bil. Heller ikke her har Statens vegvesen funnet grunn til å nevne sykkel eller syklister. Vi ser at dette er et nettsted laget av blikkbokshoder, for blikkboksfolket.

VegvesenWeb_forsideikoner Continue reading Statens vegvesens nettsider viser hvor lavt de prioriterer syklister @presserom

Print Friendly

Samferdselsdepartement og Vegvesenet leter etter sykkelløsninger på billigsalg @ketilso @presserom

Samferdselsdepartementet skriver i en pressemelding 12. november 2015 at de vil bygge billigere sykkelveier. “Mer gang- og sykkelvei for pengene:” heter det i innledningen til overskriften. Men fortsettelsen skremmer: “Åpner for enklere standard, med god trafikksikkerhet”.

Tidligere har Ketil Solvik Olsen servert dette til bilfolket:

“Videre vil vi ha som mål at nye, trygge motorveger skal kunne ha en fartsgrense på maksimalt 130 km/t.”

For den planlagte fergefrie E39, som skal gjøre Vestlandet ufremkommelig for all som ikke kjører bil, vil man planlegge for 130 km/t. Man har basert seg på noen gammeldagse analyser som sier at jo fortere folk kjører bil, desto bedre produktivitet.

“Men det er en utfordring. Jo høyere standard, dess dyrere blir det. Prosjektlederen sier de ikke har sett på hvor mye dyrere veistrekningen vil bli dersom den dimensjoneres for fartsgrenser på 130 kilometer i timen.

– Det vil helt klart dra kostnadene i været. Men vi har ikke sett nærmere på det ennå. Det er et omfattende arbeid, og vi har heller ikke erfaring med så høye fartsnivå her i landet. Vi må hente inn kunnskap fra land som har erfaring med slike fartsnivå over lengre tid.”

Så mens man vil spinke og spare på sykkelveier ved å redusere standarden, vil tut-og-kjør politikerne øke hastigheten på motorveier, og dermed fordyre prosjektene, som om ikke de er mer enn dyre nok fra før. Det sier mye om de samferdselspolitiske prioriteringene.

Continue reading Samferdselsdepartement og Vegvesenet leter etter sykkelløsninger på billigsalg @ketilso @presserom

Print Friendly

Handelsstanden erkjenner sin kunnskapsmangel

Handelsstanden har hatt kullsviertro på bilens velsignelse, og spår død og fordervelse når noen foreslår å begrense bilbruk og parkering. Transportøkonomisk institutt gikk for ikke så lenge siden gjennom tilgjengelig forskning om dette. Det samme har nå Statens vegvesen gjort, og konklusjonene er den samme: Bilfrie gater og bilfrie bysentra er en fordel for handelen, i alle fall når det gjelder større byer.

I mindre byer, hvor en mye større andel av trafikken til byen skjer med bil, blir ikke effekten den samme. Og man kan vel legge til, uten at jeg vet om det er forskningsmessig belegg for det, at sentrum i mindre byer er mindre interessante og har mindre å stå i mot med når det dukker opp kjøpesentre.

Osloby har tatt tak i den siste rapporten, den fra Statens vegvesen.: “Statens vegvesen: Bilfrie gater kan være en fordel for butikkene”.
Jeg tror ikke at noen kan beskylde Statens vegvesen for å ville begrense biltrafikk så mye som mulig. Men de konkluderer som TØI har gjort før dem.

Continue reading Handelsstanden erkjenner sin kunnskapsmangel

Print Friendly

Fordomsfullt og kunnskapsløst om sykkel fra FrP-politiker

Kunnskapsløse og fordomsfulle uttalelser fra FrP-politikere er egentlig bare “politics as usual”. FrP er basert på fordommer og forakt for kunnskap. Denne gangen er det bydelspolitiker i Vestre Aker, Inger-Marie Ytterhorn, som skriver om “Sykler til besvær”.  Hun åpner med den innsiktsfulle kommentaren Sykkelen er kommet for å bli. Men hun legger til forbeholdet:  i hvert fall en stund! Som FrP-politiker håper hun nok at alle sykler skal parkeres og erstattes med biler. Hun fortsetter:

Stadig flere, unge og gamle, kvinner og menn, beveger seg i Oslo-trafikken med livet som innsats!

Det er ikke farlig å sykle. Jo fler som sykler, jo bedre. Antall ulykker går ned når antallet syklister øker. Helsegevinsten ved å sykle er langt større enn den risikoen det medfører. Helsedirektoratet har beregnet at Norge vil spare 239 mrd pr år, om alle får de anbefalte daglige 30 minutter med lett mosjon. De sier selv at dette er et konservativt anslag. Det er 60 mrd mer en helsebudsjettet. Daglig sykling er en utmerket måte for å få sin daglige dose mosjon. Det er noe å tenke på når man strever etter å finne dekning for kostnader som den økte flyktningestrømmen påfører oss.

Continue reading Fordomsfullt og kunnskapsløst om sykkel fra FrP-politiker

Print Friendly

Christiania torg

Jeg er usikker på om Christiania torg virkelig fortjener betegnelsen “torg”. Det er en vei som er utvidet på hver side av en statue/fontene, med fortau på begge sider. For at noe skal fortjene betegnelsen torg, bør det være litt mer enn bare biltrafikk der.

Skal man tro tidligere byråd for byutvikling, Bård Folke Fredriksen, er dette et eksempel på “shared space”, og ikke bare det: Det er et vellykket eksempel på “shared space”. Man kan ha mange ulike suksesskriterier, og jeg ante ikke hva slags kriterier Bård Folke Fredriksen hadde basert sin vurdering på. Men det er vanskelig å forstå at det viktigste kriteriet må være at biltrafikken hindres minst mulig.

Jeg ble overrasket da Bård Folke Fredriksen nevnte Christiania torg som et (vellykket) eksempel på “shared space”. Jeg har passert det torget mange ganger, på sykkel, til fots, sikker noen ganger i bil og noen få ganger i buss. Men jeg hadde aldri registrert at dette skulle være et området som var delt av mange trafikantgrupper i en slags harmonisk sameksistens. Det har vært vei, tilrettelagt for biltrafikk, og det er det fortsatt.

Continue reading Christiania torg

Print Friendly

Dårlig debatt i #Debatten om bilfri by

Et spørsmål man kan starte med er: hvorfor i all verden var Trygve Hegnar med? Han hadde ikke noe å bidra med. Han “var redd for” og “trodde” en hel masse, og veltet seg i hersketeknikker som å si at noe “var en søt tanke”, osv.  Hva Trygve Hegnar frykter og hva han tror om Oslos utvikling, er totalt uinteresseant. I alle fall er det ikke mer interessant enn hva hvem som helst annen tror eller mener om dette. Han satte egen synsing over forskningsresultater, med arrogante hersketeknikker som å si “at i virkeligheten er det …”, som om hans synsing kunne gi et bedre bilde av virkeligheten enn forskning. Han var debattens umorsomme klovn.

Så kan vi ta presentasjonen av hva som eventuelt vil omfattes. Om man tar dette med “innenfor Ring 1” helt bokstavelig, og ikke som et slagord i en valgkamp, så stemmer kartet som ble vist.

Ring1 Innenfor

Det er ikke så dumt å lese kartet, før man begynner å vise til det offentlig. Og det er greit å sette seg litt inn i bygeografien når man skal diskutere og ikke minst lede en debatt som dette. En seriøs programleder bør ha forberedt seg slik.

Det meste av Aker brygge ligger innenfor, dersom man lar Ring 1 starte ved rundkjøringen på Filipstad og tunnelnedkjørselen til Operatunnelen. Men parkeringshuset på Aker brygge har innkjøring direkte fra Ring 1. Så parkeringshuset på Aker brygge blir ikke berørt.

Oslo S har også innkjøring så å si rett fra Ring 1. Sjøsiden ligger riktignok innenfor, men bare noen få hundre meter fra inn og utkjøringen fra Operatunnelen. Man skal ta alt i verste mening om man tror at muligheten til å kjøre dit blir steng. Og uansett kan man komme til fra den andre siden. Så det er ikke et problem. Continue reading Dårlig debatt i #Debatten om bilfri by

Print Friendly

“Bilfri by” bør gjennomføres så raskt som mulig

Nå tror jeg egentlig ikke helt på slagordet “bilfri by”. Derimot tror jeg på å en by hvor bilen er en ganske sjelden gjest, og hvor den ikke lenger får spille noen hovedrolle, slik den har gjort i altfor mange år.

Jeg mener at dette er noe det nye byrådet bør satse på å gjennomføre så raskt det lar seg gjøre. Dette sier jeg ikke først og fremst fordi jeg er utålmodig og mener at dette burde vært gjort for lenge siden. Jeg er utålmodig og mener at dette burde vært gjort for lenge siden. Men akkurat det er det liten grunn til at byrådet skal bry seg så veldig mye om.

“Bilfri by” provoserer. Motkreftene har mobilisert. VG kjører kampanjejournalistikk av verste sort mot dette. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, en politiker jeg faktisk ha en viss sans for, til tross for at han representerer FrP, har sunket ned til et lavmål av innfall og utspill. Debatten er til forveksling lik debatten før “røyekloven” ble strammet inn i 2004, og det ikke lenger var tillatt å røyke på cafeer og restauranter. Det var mye armer og bein, hyl, skrik og spetakkel. I dag forstår vi ikke hvordan man kunne tillate at folk fikk plage andre med å røyke på slike steder, og også vi som på mange måter ikke hadde veldig stor sans for Dagfinn Høybråten, takker ham for at han sto løpet ut, slik at det ble gjennomført.

Continue reading “Bilfri by” bør gjennomføres så raskt som mulig

Print Friendly

Når ble sist noen drept av øreplugger, Ing-Cristine Ericson? @presserom @tryggtrafikk

Denne saken har blitt liggende en stund i feriedvale, men har dessverre ikke mistet sin aktualitet.

“Ta ut ørepluggene i trafikken” oppfordrer veimyndighetene, i følge Osloby, den 19. juli. Det er en kommentar til at like mange ble drept i Oslotrafikken første halvår 2015 som i 2014, mens antallet drepte ellers i landet har gått ned.

Jeg er faktisk helt ute av stand til å forstå hvordan noen kan bli drept av ørepropper. Er det slik at hvis musikken blir for heftig, så slår de vilt på hodet, noen ganger så hardt at man slås ihjel? Eller vikler de seg om halsen på brukeren og kveler vedkommende om musikken blir for kjedelig? At man kan få hørselskader, det er forståelig. Men at man kan bli drept, eller bli påført andre skader, det synes jeg Statens vegvesen og Trygg Trafikk må forklare oss. Jeg vil også gjerne ha en dokumentasjon av de dødsfall som måtte ha skjedd på denne måten.

Continue reading Når ble sist noen drept av øreplugger, Ing-Cristine Ericson? @presserom @tryggtrafikk

Print Friendly