Category Archives: Sykkelruter

Åtte nye byruter for sykkel

I “Byplan Oslo” presenteres åtte nye byruter for sykkel. Til sammen planlegges 53 km. Om jeg har forstått folkene i Sykkelprosjektet rett, så er dette hva de mener det vil være realistisk å få til i løpet av inneværende byrådsperiode. Det er ikke et uttrykk for mer langsiktige ambisjoner. Klarer de å gjennomføre dette innen 2019, har de gjort mye mer enn noen av sine forgjengere. Det kan vi ikke klage på, selv om vi ønsker oss mer.

Noen prioriteringer er jeg ikke enig i. Det står i presentasjonene av planen:

“– Vi skal beholde p-plasser for funksjonshemmede og for lading av elbiler.”

Continue reading Åtte nye byruter for sykkel

Print Friendly

Et nytt argument for å skrote Vegvesenets forslag til Storokryss

Statens vegvesen la tidligere fram et forslag til nytt Storokryss hvor man, tradisjonen tro, hadde “glemt” å sette av plass til syklister.  Som en grunn til ikke å sette av plass til syklister, sa planleggingsleder Åsmund Stendahl i Statens vegvesen:

“Plan­for­sla­get gir et til­bud til syk­lende gjen­nom Stor­o­krys­set som er et svært tra­fik­kert punkt med mye fot­gjen­gere. Syk­lis­tene vil måtte til­passe seg omgi­vel­sene. De syk­ler over et ganske kom­plekst punkt, det er mye omstig­ning mel­lom ulike kol­lek­tiv­mid­ler, sier han.”

Syklistene vil måtte tilpasse seg omgivelsene, sa bilplanleggingsleder Åsmund Stendahl. At også bilister skal måtte tilpasse seg omgivelsene, som f.eks. å måtte bli stående litt lenger i kø når de gjør et så dårlig valg som å kjøre bil til og fra byen, det er visst helt utenfor bilplanleggingsleder Åsmund Stendahls tankeverden.

Continue reading Et nytt argument for å skrote Vegvesenets forslag til Storokryss

Print Friendly

Mer “miljøgateplaner” som vil gjøre forholdene dårligere for syklister, nå Veitvet

“Nå blir lastebilenes snarvei til miljøgate” kan to blide byråder, Guri Melby og Bård Folke Fredriksen fortelle i Osloby.

(Jeg hadde ikke noe bilde fra Veitvet eller Veitvetveien i mitt arkiv. Derfor måtte jeg bruke et bilde av senteret, fra Wikimedia Commons, som er tatt av Chell Hill og lisensiert under en CC BY-SA 3.0 lisens.)

For oss som sykler er ordet “Miljøgate” noe som får alarmen til å gå og alle varsellamper til å blinke. “Miljøgate” pleier å bety tilrettelegging for gjennomkjøring med bil, noen trær, gjerne noen ekstra påkostede parkeringsplasser og null tilrettelegging for sykkel.

Continue reading Mer “miljøgateplaner” som vil gjøre forholdene dårligere for syklister, nå Veitvet

Print Friendly

Terrorsikring og sykkeltilrettelegging @Planogbygning @Sykkelioslo @Byraadslederen

“Slik skal Oslo sentrum sikres mot terror” skriver Osloby.  Man skal lage benker, vannspeil og plantekar.

“Bymøbler som sittebenker, vannspeil, og trappeformede murer skal både gi noe til fotgjengere og sørge for sikkerhet.”

Vi må i alle fall bli kvitt de stygge betonggrisene, som er utplassert alt for mange steder i byen.

WIMG_3958_DxO Continue reading Terrorsikring og sykkeltilrettelegging @Planogbygning @Sykkelioslo @Byraadslederen

Print Friendly

Idiotløsninger i Kirkeveien

Oslo kan by på mange idiotiske trafikkløsninger. Å kåre den dummeste vil være umulig.. Det er for mange kandidater og konkurransen ville bli for hard. Men Kirkeveien mellom Middelthuns gt og Sørkedalsveien/Majorstuveien ville ha vært en finalekandidat.

Oslo har som kjent i alt for mange år vært styrt av politikere for hvem bilen er hellig, og som har ment at noe av det viktigste man kan bruke fellesareal til, er parkering av biler. Deres kjærlighet til bilen og tilbedelse gjennom å tilby bilistene parkeringsplasser har vært en av de viktigste hindringene mot å realisere den lenge resirkulerte, men aldri realiserte hovedsykkelveiplanen.

Continue reading Idiotløsninger i Kirkeveien

Print Friendly

Missing link: Thor Olsens gt, Fredensborgveien og Nordregate

Thor Olsens gt går mellom Fredensborgveien og krysset Ullevålsveien / Akersgt. Det var her jeg første gang støtte på Oslopolitikernes newspeak “miljøgate”. Det var her vi lærte at “miljøgate” på oslopolitikersk betyr vei med gjennomkjøring, noen trær, pyntede (og dermed ekstra dyre) parkeringsplasser og null tilrettelegging for syklister. Det var etter å ha sett hva resultatet ble i denne “miljøgaten” at mitt “overvåkingssystem” ble programmert til å gi alarm hver gang ordet “miljøgate”, eller ordene “miljøkvalitet” dukker opp i forbindelse med veiprosjekter i Oslo.

For å bedre forholdene i Thor Olsens gt og begrense gjennomkjøringen, foreslo Vegvesenet, som da var fagetat, i 1995 å stenge gaten for gjennomkjøring. Men bystyreflertallet gikk mot fagetaten og ville ikke stenge. 1995 var det året AP/SV + Rødt tapte flertallet i Oslo til H + FrP. Om denne saken ble avgjort før eller etter dette valget, vet jeg ikke. Så jeg vet ikke hvem som utgjorde flertallet den gangen. 19-20 år etter bør det uansett være på tide å rette opp den feilen.

Continue reading Missing link: Thor Olsens gt, Fredensborgveien og Nordregate

Print Friendly

Si nei til planen for Storokrysset

Statens vegvesen har lagt fram en plan for Storokrysset. Om jeg har forstått det rett, er dette et forslag som nå skal behandles politisk i Oslo. I Osloby kan vi lese dette:

“Siden planen ikke er behandlet i Plan- og bygningsetaten, er det uklart når det blir byggestart eller hvor mye prosjektet vil koste. Ifølge kommunikasjonsdirektør Trude Isaksen tar etaten sikte på høring i midten av november.”

Planen ligger ute til høring med høringsfrist 5. januar 2015, så her må alle gode krefter trå til og si hva de mener om planen. Jeg anbefaler også å lese Kvardagssyklists utmerkede gjennomgang av planene for Storokrysset.

Oslo kommune bør så fort som mulig si nei til det som Statens vegvesen har foreslått.

Continue reading Si nei til planen for Storokrysset

Print Friendly

Missing link: Åkebergveien. Opprydding i @Bymiljøetaten er nødvendig, @GuriMelby

Oslo sykkelveinett, i den grad man kan si at noe slikt eksisterer, har mange mangler. Kvaliteten på det som finnes er stort sett for dårlig, og det henger ikke sammen. Det enkle krav man må stille til et sykkelveinett er at man skal kunne komme seg trygt og greit fra A til B på sykkelvei, uten at man stadig må ut på strekninger uten tilrettelegging, uten store omveier, og uten at man må drive nitidig planlegging før hver sykkeltur. Et par hundre meter sykkelfelt her, og et par hundre meter et annet sted, uten at det henger sammen, det gir ingen sykkelby.

I tillegg til alt annet som må gjøres, må man gjøre noe med alle “missing links”, som kan få det som faktisk finnes til å henge sammen. En slik manglende lenke er Åkebergveien. Dagsavisen skrev i går om at Bymiljøetaten “har gitt blaffen i” bystyrets vedtak om å anlegge sykkelfelt i Åkebergveien. Jeg har hørt om dette før, men har ikke tatt meg tid til å undersøke dette. Derfor er jeg glad for at Dagsavisen tar det opp.

Continue reading Missing link: Åkebergveien. Opprydding i @Bymiljøetaten er nødvendig, @GuriMelby

Print Friendly

Her skulle det vært en sykkelvei. Men byrådet og bystyret har sabotert den #sykkelpatruljen @FolkeFredriksen

Ruseløkkveien er et åpenbart valgt som sykkeltrasé mellom sentrum og Frognerstranden. Men byrådet og bystyret saboterer med vedtak som skal gjøre det så vanskelig som mulig å realisere Oslo som en god by å sykle i.

Continue reading Her skulle det vært en sykkelvei. Men byrådet og bystyret har sabotert den #sykkelpatruljen @FolkeFredriksen

Print Friendly

Sykkelruter til og fra Blindern

Jeg var en tur innom og hilste på folkene på Sykkelprosjektets stand på Blindern ved semesteråpningen. Jeg har i de senere årene presentert en del sykkelruter i Oslo, og kom på at jeg kunne samle noen studentvennlige ruter for folk som skal sykle til og fra Blindern.

Et av de litt nedslående resultater fra Reisevaneundersøkelsen i forbindelse med utarbeiding av ny sykkelstrategi, var at det er så få studenter som sykler. For mange studenter er sykkel uten tvil den beste måten når man skal reise til og fra Blindern. Her er noen gode grunner til å velge sykkel:

  • Det er billig. For studenter koster Ruterbilletter for en sone i ti måneder 3900 kr. Du kan kjøpe en helt OK sykkel til den prisen. Og sykkelen varer mye lenger enn ti måneder.
  • Sykkel er ofte den raskeste reisemåten.
  • Det er bra for helsen. Helsedirektoratet anbefaler ca 30 minutter moderat trening i form av å gå eller sykle hver dag. Det er ikke nok hvis du har ambisjoner om å bli virkelig sprek, men er tilstrekkelig for å ta vare på helsen.
  • Man våkner ordentlig og får hjernen i gang. Fysisk trening stimulerer hjernen. Bildet nedenfor viser scan av hjernen etter stillesitting og etter å ha gått i 20 minutter, hvor vi ser at turen fikk hjernen i gang. Jeg er ikke hjerneforsker, men det er vel ikke veldig dristig å tro at en sykkeltur har en lignende effekt.

Continue reading Sykkelruter til og fra Blindern

Print Friendly