Category Archives: Tog

Erna Solberg tenker høyt med små tanker om tog

Erna Solberg har vært på et mye omtalt besøk i Kina. Jeg skal ikke kommentere Erna Solberg som lakseselger, eller hennes “taushet er gull” tilnærming til menneskerettigheter. Men under Erna Solbergs besøk kjørte hun med Kinas høyhastighetstog, og det er hennes kommentarer om toget som jeg vil ta tak i.

Erna Solberg er imponert over togsatsingen i Kina. Men mener at moderne tog ikke er noe for Norge :

“Vi er ikke så mange mennesker i Norge. Vi skal ikke frakte så mange folk. Og det er litt mye fjell og litt store utfordringer. Men nå har vi jo satt av en stor del av Nasjonal transportplan til tog, sier statsministeren.”

Vi her ikke så mange i Norge. Men nordmenn reiser mye. Flyrutene mellom Oslo -. Bergen, Oslo — Stavanger og Oslo — Trondheim er blant Europas mest trafikkerte. Det er antallet reisende, ikke antall mennesker som holder seg i ro som må styre transportløsninger. På kontinentet er ikke fly konkurransedyktige på slike mellomlange distanser som mellom de større byene i Sør-Norge. Moderne tog tar over trafikken.

Continue reading Erna Solberg tenker høyt med små tanker om tog

Print Friendly

Tabloidenes usaklige kampanjejournalistikk mot MDG. Togturer og litt til

Nettavisen har tatt lederrollen i å drive usaklig hetsjournalistikk mot Miljøpartiet de Grønne (MDG). Det er selvsagt helt greit å være uenig med det som MDG står for politisk, og kritisere politikken. Men Nettavisen har valgt usaklig personjournalistikk. I høst laget de en tøvete sak om at MDGs forhandlingsleder i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg, to taxi etter en debatt i NRK. Det var åpenbart ikke nok for Nettavisen at de tok taxi, de måtte lage en overskrift på at de kjørte Mercedes.  Som de fleste som har bestilt taxi vet, så kjører det ganske mange Mercedeser som taxi, og når man bestiller taxi kan man ikke velge hva slags bil man skal ha.

At MDG tok til orde for bilfritt sentrum, betød selvsagt ikke at forholdene var lagt til rette for dette før det byrået de nå sitter i, var etablert. Nettavisen var ikke alene om å blåse opp denne lille fjæren til en hel hønsegård. Møkkajournalistikk fra møkkamedier.

Jeg understreker for ordens skyld at jeg ikke representerer MDG. Jeg ikke medlem av partiet. Og jeg har ikke stemt på dem, selv om jeg er enig med dem i en del saker.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, som jeg faktisk har sett på som bekreftelsen på at det tross alt finnes intelligent liv i FrP, kommenterte dette på et slags russeavisnivå. Han, som ganske sikkert ble kjørt til og fra den samme debatten i statsrådslimousin, “reagerte på at MDG Lan tok taxi”. En statsråd som venter at folk skal ta ham seriøst, kommer ikke med slike tåpeligheter.

Continue reading Tabloidenes usaklige kampanjejournalistikk mot MDG. Togturer og litt til

Print Friendly

Slik vedtar politikere å flytte trafikk fra bane til vei 2

Statens vegvesen sender ut en pressemelding: “Tilsammen 600 km firefelt på vegnettet” ved åpning av 5,5 km ny firefeltsvei mellom mellom Lillestrøm og Fet i Akershus. Det er nok en ny firefeltsvei parallelt med jernbane, slikt politikere vedtar for å flytte trafikk fra bane til vei, og dermed øke utslipp, støy, svevestøv og andre miljøbelastninger. Det er Vegvesenet stolte av, og bilpolitikerne applauderer.

Østover fra Lillestrøm er det jernbane, ikke vei som bør bygges ut. Norge er som uland å regne når det gjelder jernbane, og i Norge har denne sektoren lenge vært styrt av udugelige politikere som gjerne snakker om jernbaneutbygging (og sykkel), men som i praksis bare bryr seg om bil. Bjellen skal henges på rett katt: Det er Arbeiderpartiet som bærer hovedansvaret for forsømmelsen av jernbanen i de siste 60-70 årene. Det er vanskelig å se noen tegn til endring hos dem. Den siste handlekraftige samferdselsministeren fra Arbeiderpartiet, Kjell Opseth, brukte jernbane bare som agn for lokke SV inn i en felle, for å få vedtatt vei til sitt eget hjemfylke. Det krever en viss overvinnelse for meg å si slikt: Men en samferdselsminister fra FrP har vist langt mer vilje til å satse på jernbane enn noen “rød-grønn” samferdselsminister jeg kan huske (som godt kan inkludere noen samferdselsministere fra Venstre).

Continue reading Slik vedtar politikere å flytte trafikk fra bane til vei 2

Print Friendly

Slik vedtar politikerne å flytte trafikk fra bane til bil 1

Vi hører stadig politikere si at man vil flytte trafikk fra bil til bane. Det er blank løgn. Politikernes relle prioriteringer viser seg gjennom det de gjør, ikke gjennom det de sier. Deres ord er lite eller ingen ting verdt. Om politikerne er dumme, onde eller begge deler, er vanskelig å si. Enten er politikerne naive idioter, eller de handler bevisst mot bedre vitende. Hva som er verst, er ikke godt å si. Mens mange politiske ledere hykler om miljø i Paris, kan vi lese at regjeringen vil gå inn for motorvei over Haukeli. Noen frykter at det kan gå ut over andre motorveiprosjekter, og vil ha enda mer motorvei.

Når det bygges nye og bedre veier, da vil flere velge å kjøre bil fremfor å reise på andre måter. Ny vei gir mer trafikk, som på litt sikt gir mer kø, også i tilstøtende områder, større utslipp, og nye krav om mer vei. It’s a never ending story.

Continue reading Slik vedtar politikerne å flytte trafikk fra bane til bil 1

Print Friendly

Det må være et politisk mål å få biltrafikken ned

Foto øverst: Mads Wam Schneider.

Et mantra vi finner både i Nasjonal transportplan og i kommunale dokumenter, er dette:

Økningen i persontransporten skal tas kollektivt, med sykkel og gange.

Den ambisjonen er alt for pinglete. Målet, slik det er formulert, sier at man er fornøyd med status quo i bilbruk, og målet om at biltrafikken ikke skal øke, bare omfatter persontransport. Økt bilbruk for varetransport er visst fortsatt greit. Jeg ser fram til at politikere og partier sier klart det som er nødvendig:

Biltrafikken må reduseres.

Continue reading Det må være et politisk mål å få biltrafikken ned

Print Friendly

E 18, Vestkorridoren

Bilfolket drømmer om ny E 18 fra Lysaker til Slependen, den såkalte Veskorridoren. Egentlig drømmer de sikkert om mye mer motorvei, men denne er aktuell nå. 40 mrd er den nå kostnadsberegnet til. Det dreier seg om ca 10 km motorvei, så prislappen er altså ca 4 mill per meter vei. Det er prisen for ca 20 Munchmuseer, og mye mer enn hva langt viktigere samferdelseprosjekter som ny jernbanetunnel og ny T-banetunnel gjennom Oslo vil koste.

Bompengene kan komme opp i 158 kr. Hvis man ikke slutter med de meningsløse el-bilfordelene, kommer 158 kr i passering til virkelig å sette fart i el-bilsalget. Fritak for bompenger er den fordel elbilbrukerne anses som viktigst om man skal tro deres lobbyistorganisasjon.  Bærum kommer til å bli det nye Malangen, hvor “alle” kjører el-bil for å slippe bompenger. Dermed kommer finansieringen til å rakne.

Continue reading E 18, Vestkorridoren

Print Friendly

Et trist jubileum for politisk hestehandel og toget som ikke kom

I dag, 18. juni 2012, er det 20 år siden Stortinget vedtok at Ringeriksbanen skulle bygges. En tunnel mellom Sandvika og Hønefoss skulle korte ned reisetiden mellom Ringerike og Oslo, samt reisetiden til Bergen. Det var en del av hestehandelen for at daværende samferdselsminister Kjell Opseth skulle få bygge ny vei hjem. Dette vedtok Stortinget (hentet fra dette dokumentet):

”Stortinget ber Regjeringa forsere arbeidet med innkorting av Bergensbanen (Hønefoss – Oslo), med sikte på oppstart i planperioden 1994 – 97. Det legges til grunn at prosjektet ikke skal fortrenge prioriterte investeringer f eks på Østfold- eller Vestfoldbanen, eller i intercity-sammenheng. Prosjektet innarbeides og vurderes nærmere i Norsk Jernbaneplan 1994 – 97.”

Kjell Opseth fikk sin vei og Lærdalstunnelen ble bygget. Folk som kan mer om slikt enn meg sier at det er et veiprosjekt med negativ samfunnsnytte. Jo flere som bruker den, desto mer taper man. (Bare sagt muntlig, har ingen dokumentasjon.) Men 20 år etter har man fortsatt ikke startet byggingen av Ringeriksbanen.

Continue reading Et trist jubileum for politisk hestehandel og toget som ikke kom

Print Friendly

Samferdselsprioriteringer

I dag åpnet statsminister Jens Stoltenberg og samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa ny motorvei mellom Larvik (Sky) og Langangen. Det er allerede motorvei fra Oslo til Tønsberg. Mellom Tønsberg og Larvik er arbeidene godt i gang, og noen strekninger er ferdige. På inneværende års statsbudsjett er det satt av penger til å starte arbeidet med jernbane mellom Larvik og Porsgrunn, et prosjekt som i følge Jernbaneverket er beregnet å være ferdig i 2018.

I 1993 skulle moderniseringen av Vestfoldbanen starte. Men politikerne fulgte som vanlig ikke opp. I løpet av 17 år ble bare 17 km av jernbanestrekningen mellom Drammen og Tønsberg modernisert. Det tar lenger tid å reise Oslo – Tønsberg med tog enn det tok i 1975. Mens man snart er sammenhengende 4-felts motorvei fra Oslo til Porsgrunn er det bare 23 km dobbeltspor på Vestfoldbanen.

Continue reading Samferdselsprioriteringer

Print Friendly

Lite imponert av E18-rapport

NRK Østlandssendingen har et oppslag om at kø på E18 vest for Oslo koster næringslivet 2 mrd pr år. Det er basert på rapporten “Næringslivets kostnader ved forsinkelse i Vestkorridoren” utarbeidet av Pöyry for Asker kommune (og sikker solgt inn i media av et eller annet PR-byrå). Rapporten er på bare 35 sider, så det tar ikke så lang tid å lese den.

Rapporten imponerer ikke, for å si det forsiktig. Kanskje er kostnadene ved forsinkelse riktig beregnet. Men det er intet i rapporten som underbygger at en ny E18 er løsningen på problemene. Logikken er at vi vil få økt trafikk, og løsningen er a priori ny vei.

Continue reading Lite imponert av E18-rapport

Print Friendly

Et liv uten (egen) bil

Jeg har hatt bil i 36 år. I en periode hadde vi to biler i familien. Med dagmamma på andre siden av byen var to biler om ikke nødvendig, så i alle fall til god hjelp for å få hverdagene til å gå i hop. Det muliggjorde at en kunne bringe og en annen hente barn, uten å organisere et bilbytte i løpet av dagen. En konsekvens var også at to kjørte hver sin bil til og fra jobb, også når ingen av oss egentlig hadde behov for bil til selve jobbreisen. God barnehagedekning der folk faktisk bor er viktig for å få ned biltrafikken i byen.

For en og en halv måned siden solgte vi bilen, og har ikke lenger bil. For (relativt) moderne, urbane mennesker er bil ikke viktig. Det er mer enn 25 år siden jeg selv så denne trenden i New York, hvor mange velger ikke å eie bil. Man leier bil ved behov. Vår nabo har ikke hatt bil på 15 år, så vi er ikke alene. Slik sett befinner vi oss bare midt i en strøm.

For unge mennesker er bil ikke viktig, i alle fall ikke i Oslo. Man er vant til å kunne reise kollektivt. Med de boligprisene vi har er ikke bil det man prioriterer høyt når studielån og boliglån er betalt. At bilhold går ned vil nok skje mer ved at folk ikke kjøper eller venter lenger med å kjøpe bil, heller enn at folk som oss kvitter seg med bilen. Kanskje vil flere småbarnsforeldre som ikke hadde bil før de havnet i barnetransportbransjen ha lettere for å kvitte seg med bilen igjen når de ikke lenger har behov for den, enn det folk i min generasjon har.

Vi bor sentralt og burde ha kvittet oss med bilen for lenge siden. De siste årene har vi kjørt 2-3000 km/år med egen bil. Nettavisen laget for et par år siden en kalkyle for hvor mye det koster å ha bil. Deres konklusjon er at dersom man har en bil til 350.000 og kjører 5 000 km pr år, så koster hver kjørt kilometer 11,39 kr. Vi kjørte langt mindre enn 5 000 km pr år, så vår kilometerpris var nok høyere, uten at jeg har finregnet på det.

I Nettavisens regnestykke har man ikke tatt med garasje/parkering. Vi har hatt garasje. Skal man ha bil får man også sørge for et sted å ha bilen. Man kan ikke basere seg på at kommunen skal subsidiere bilistene med gratis parkeringsplass. Garasje på Frogner er ikke gratis. Vi betalte ca 2 200 kr/måned. Regner vi 3 000 km/år betyr det at bare garasjeleien har kostet omtrent 9 kr pr kjørt kilometer. Legger vi det på toppen av kostnadene i Nettavisens regnestykke, og tar en frihåndsjustering for at vi ikke kjørte mer enn ca 3 000 km pr år, er det ikke urealistisk å regne med at hver kjørte kilometer kostet oss ca 25 kr. Det er i alle fall veldig dyre kilometere. Man betaler mye for det som er “kjekt å ha, just in case”.

Continue reading Et liv uten (egen) bil

Print Friendly