CV – Olav Torvund

Olav Torvund er professor ved Universitet i Oslo, hvor han særlig arbeider med opphavsrett og pengekravsrett, IKT-kontrakter, ehandel og digitale medier. Han har skrevet flere bøker og artikler om dette og regnes som en av Norges ledende eksperter innenfor disse rettsområder. Han har også bakgrunn som advokat og som juridisk rådgiver i næringslivet.

Olav Torvund har også omfattende erfaring som voldgiftsdommer og fra annen tvisteløsning knyttet til IT-leveranser.

Han er en dyktig etterspurt foredragsholder. Da Universitetet i Oslo under markeringen av sitt 200-årsjubileum i 2011 valgte ut en del av sine beste forelesere som “UiO-ambassadører” som ble sendt ut til videregående skoler, var han en av disse.

Olav Torvund er fagansvarlig for opphavsrett i Store norske leksikon.

Personlig:

Født: 1955

Najonalitet: Norsk
Kontaktifnormasjon: Boks 6706 St. Olavs plass

Telefon: 22 85 00 95
Mobil: 901 21 357
e-post: olav.torvund(at)jus.uio.no / olav(at)torvund.net

 

Utdanning

1993 
Universitetet i Oslo Dr juris 
1983 
Universitetet i Oslo Cand. jur

Arbeidserfaring

1994-dd 
Universitetet i Oslo, juridisk fakultet Professor 
2011-2013
Bing Hodneland advokatselskap DA Partner
1998-2010 
Bing & Co advokatselskap DA Partner 
1985-1994 
Universitetet i Oslo, instituttet for privatrett Førsteamanuensis 
1985-1987 
Verdipapirsentralen Juridisk rådgiver 
1983-1985 
Universitetet i Oslo, Institutt for rettsinformatikk Forsker 
1982-1983 
Universitetet i Oslo, Institutt for rettsinformatikk Forskningsassistent 

Komiteer, organisasjoner, verv osv.

2007-dd 
Leder av Forskerforbundets opphavsrettutvalg 
2009-dd 
Varemedlem for leder i Personvernnemnda 
2000-2006 
Instituttleder ved Instituttet for rettsinformatikk 
1998-2004
Norsk opsjonssentral/oppgjørssentral, medlem av kontrollkomiteen
1998-2003 
Styremedlem i Juristenes utdanningssenter 
1998-2003 
Styremedlem i InterMedia ved Universitetet i Oslo. Styreleder 2001-2003 
1985-2000 
Medlem av en rekke arbeidsgrupper innenfor elektronisk handel som UN/ECE og UNICITRAL, samt nasjonale grupper. Styreleder for den juridiske seksjonen av NORDPRO 1990-1993, og medlem av Legal Rapporteur Team i WP4, UC/ECE 
1991-1994 
Styreleder ved Norsk Forening for Jus og EDB 
2013-dd
Styremedlem i Syklistenes landsforening, avd Oslo.

Utvalgte publikasjoner

2013
Opphavsrett for begynnere, Universitetsforlaget.
2010 
Opphavsrett. En introduksjon (innføringen finnes på nettet) 
2008 
Enerett til lenking, en keiser uten klær? NIR 2008 s. 417 
2004 
Forbrukerkjøpslovens anvendelse ved levering av digitale ytelser (Utredning for Justisdepartementet) 
1999 
Opphavsrett i oppdragsforhold, NIR 1999 s. 123 
1997 
Pengekravsrett, Universitetsforlaget 
1997 
Kontraktsregulering. IT-kontrakter, Universitetsforlaget (boken finnes på nett) 
1993 
Betalingsformidling i et rettslig perspektiv (doktorgradavhandling) 
1989
Bluesgitar (2. utg)

1987

Lov om verdipapirsentral med kommentar 
1980
Bluesgitar (1. utg)

Arbeidsområder

Opphavsrett og anenn immaterialrett.
Ytringsfrihet og medierett
IKT-kontrakter 
Systemutvikling, servicekontrakter, lisenser etc. 
Personvern 
Pengekrav, finans og betalingsforpliktelser 
Betalingsforpliktelser, finansielle tjenester 
eHandel mm 
Digitale signaturer, elektroniske transaksjoner innenfor ulike områder, så vel i offentlig som privat virksomhet. Ansvarsspørsmål m.m. 
Print Friendly

Blogg om jus og andre spørsmål som jeg måtte være opptatt av.