Tag Archives: Bjørvika

Statens vegvesen prioriterer bil og ødelegger Oslo @Vegvesenost @presserom

Ukens gladnyhet kom mandag 27. mars:  Omsider har kommer til den erkjennelse at det må bygges sykkelvei gjennom Bjørvika. Bedre sent enn aldri. Men det vil være en del år før den er på plass, og  kanskje har man innen den tid innsett at man må pløye opp mer av gatenettet i Bjørvika. Og resultatet når man må lage et prosjket for å rette opp Statens vegvesens feil, er at vi får en løsning som blir

Dessverre vil det ta lang tid før vi blir ferdig med Bjørvika. Som en person som nærmer seg 62, er det nok bare å innse at det neppe skjer i min levetid.

Statens vegvesen, som bl.a. sto for skandalen i Bjørvika, har ettertrykkelig vist at de er utdugelige på dette området, og at de aldri mer bør få ansvaret for et byutviklingsprosjekt.

Continue reading Statens vegvesen prioriterer bil og ødelegger Oslo @Vegvesenost @presserom

Bjørvikagrisen skal sminkes på nytt

Selv Statens vegvesen synes omsider å ha forstått at vegutbyggingen i Bjørvika har vært alt annet enn vellykket. Nå skal det bli tryggere å sykle i Bjørvika, kan vi lese. Dette er den gode nyheten, i følge Osloby:

“Tryggere og mer forutsigbart. Syklistene blir liggende i et felt inn mot fortauet med biltrafikk bare på utsiden, akkurat som ellers i byen. Det eneste unntaket er forbi bussholdeplassen. Er det buss på holdeplassen, vil den ligge på innsiden av syklistene, akkurat som elelrs i byen. Syklistene vil få en egen trafikkøy og eget trafikklys inne ved fortauet”

Helt sentrale opplysninger, slikt som bredden på sykkelfeltene, det får vi ikke vite, verken i Osloby eller på Statens vegvesnes nettsider. Det er ikke lenge siden flere etterlyste opplysninger fra Statens vegvesen om hva slags bredde man planlegger på sykkelfeltene i sitt nye skandaleprosjekt, Dag Hammarskjølds vei. Men Statens vegvesen vil åpenbart ikke ut med slike opplysninger, i alle fall ikke før det er for sent å gjøre noe.

Continue reading Bjørvikagrisen skal sminkes på nytt

Trærne i Bjørvika – hvordan misbruke en mulighet til god sykkelløsning

Vi kan starte med det som ble uttalt i den reguleringsplan som Oslo bystyre vedtok 27. august 2003:

Visjonen om at Bjørvika som porten til Norges hovedstad skal fremstå som et uttrykk for moderne norsk bykultur og identitet i byggekunst, teknologi og bærekraftig byutvikling. Den nye bydelen skal være til glede og stolthet for hele Oslos befolkning, og bevisst bidra til å beskrive byens historiske utvikling fra opprinnelsen til det 21. århundre.” 

Snakk om politisk mageplask. Og snakk om eksempel på hvor verdiløse politiske floskler er.

Fabian Stang, Stian Berger Røsland, Bård Folke Fredriksen og Guri Melby: Synes dere at det vi har fått av veier i Bjørvika er et “uttrykk for moderne norsk bykultur” og et eksempel på “bærekraftig byutvikling“? Føler dere “glede og stolthet” over resultatet?

Continue reading Trærne i Bjørvika – hvordan misbruke en mulighet til god sykkelløsning

Går det an å rette opp fadesen i Bjørvika? Det ser mørkt ut

Jeg er egentlig optimist av natur, og skulle gjerne ha skrevet: Selvfølgelig er det håp. Og det er det jo. Før eller siden må man ta tak i og rette opp slike feil som dette. Men jeg er redd det heller blir siden enn før. Først må kanskje alle fossilene i Statens vegvesen dø ut — eller i det minste pensjoneres, og dermed uskadeliggjøres. Selv begynner jeg å nærme meg 60 år, og har mistet troen på at Oslo kommer til å bli en OK by å sykle i, i løpet av de aktive sykkelårene jeg har igjen.

Dette prosjektet har vært håndtert fundamentalt galt fra dag 1. Å sette Statens vegvesen til å rette opp dette, vil være som gi den nå fratrådte politimester Geir Gudmundsen ansvaret for å rydde opp ved politiet i Bergen, etter Monika-saken m.m.

Vi trenger ikke mer sminke på grisen. Feilene må rettes opp, og det må gjøres ordentlig. Jeg ser bare én vei ut av dette: Det må utlyses en internasjonal konkurranse om sykkelvei gjennom Bjørvika. Oppdraget må gå ut på å lage en høykvalitets sykkelvei. En høykvalitet sykkelvei er en sykkelvei, ikke et sykkelfelt. Det er en sykkelvei, ikke en gang- og sykkelvei. Den er fysisk adskilt fra kjørefeltet slik at bilister ikke kommer inn i sykkelveien. Og den skal være minst fem meter bred, og prioritert gjennm kryss. Dette er syklistenes E18, og det skal selvsagt være en firefeltsvei for syklister, som gjør at raskere syklister kan sykle forbi de som sykler langsommere, uten at det blir konflikter. Alt annet enn dette er for dårlig.

Continue reading Går det an å rette opp fadesen i Bjørvika? Det ser mørkt ut

Når skal Statens vegvesen be om anbud på en god sykkelløsning i Bjørvika?

Nå skal sykkelfellene ut på anbud, melder Osloby. 42 feil, ofte feil som først og fremst er symptomer på hjernedød planlegging hvor syklister ikke har blitt behandlet seriøst, skal rettes opp. Det er bra at det gjøres. Men det er stort sett småtteri.

Det er en ganske fattig trøst at Statens vegvesen vil rette opp dette, så lenge de fortsetter å begå nye kardinalfeil, og synes ute av stand til å erkjenne sine feil.

Det vi trenger å høre fra Statens vegvensen er omtrent dette: Continue reading Når skal Statens vegvesen be om anbud på en god sykkelløsning i Bjørvika?

Veiutbyggingen i Bjørvika må granskes! @ketilso @VegvesenOst @Gurimelby

Veiutbygging: en i Bjørvika er en skandale hvor de ansvarlige har fosømt en gyllen mulighet, og ødelagt et nytt byområde ved å gjøre det til et bilhelvete. Jeg minner om at dette var måten prosjektet ble beskrevet på. På Sta­tens veg­ve­sens nett­si­der om pro­sjek­tet, kan vi bl.a. lese dette under over­skrif­ten “Bak­grunn”:

Visjo­nen om at Bjør­vika som por­ten til Nor­ges hoved­stad skal frem­stå som et uttrykk for moderne norsk bykul­tur og iden­ti­tet i bygge­kunst, tek­no­logi og bære­kraf­tig byut­vik­ling. Den nye byde­len skal være til glede og stolt­het for hele Oslos befolk­ning, og bevisst bidra til å beskrive byens his­to­riske utvik­ling fra opp­rin­nel­sen til det 21. århundre.

Continue reading Veiutbyggingen i Bjørvika må granskes! @ketilso @VegvesenOst @Gurimelby

Quick fix for Bjørvika 2 — steng Nylandsveien for biler

Bjørvika er en planlagt katastrofe. Det er gjort mange feil som summerer seg opp til et sykkelmessig katastrofeområde — og en gyllen mulighet som er forspilt. Man sender en kjemperegning til fremtiden, når alle feilene som er gjort skal rettes opp. Da kan man riste på hodet av de håpløse politikerne som kunne ødelegge et område på den måten, og ergre seg over at politikerne på 2000-tallet hadde penger til å iverksette galskapen, i motsetning til de som hadde enda villere forslag på 1960 og 70-tallet.

En forutsetning for at man skal kunne lære av sine feil, er at man erkjenner dem. Jeg savner derfor at noen ansvarlige politikere og ansvarlige i Statens vegvesen (gjerne vegdirektør Terje Moe Gustavsen) sier klart: Det var ikke slik Bjørvika skulle bli. Dette er for dårlig, og det kan ikke forbli slik. Og noe slikt som dette skal aldri skje igjen. Inntil det skjer, må vi bare regne med at de samme feilene kommer til å gjentas og gjentas i årevis fremover. For tiden holder man på å gjenta “suksessen” i Dag Hammarskjølds vei (gamle delen av ringveien Økern – Sinsen). Les Kvardagssyklists gjennomgang av historien om dette prosjektet. Trist, men lærerik lesning. Bjørvika kan blir tema for en rekke masteroppgaver innen statsvitenskap, byplanlegging etc i årene som kommer.

Dette er egentlig qiuck fix 1, i og med at den kan gjennomføres ganske raskt. Det bør være noe av det som det vil være mulig å gjennomføre i løpet av 2015 uten at det koster særlig mye. Egentlig bør det kunne gjennomføres inneværende år. Men da København laget sin Cykelslange ble det for fristende å si at noe tilsvarende bør man lage i Bjørvika, f.eks. over senkebroen med biler, og dermed ble det Quick fix 1. Men det vil uansett ta tid, og er kanskje en ikke så veldig quick fix. Men Oslo trenger noen slike kraftige symbolprosjekter som viser at man mener alvor. Litt klatting og småfiksing kommer det ikke så veldig mye ut av.

Continue reading Quick fix for Bjørvika 2 — steng Nylandsveien for biler

Statens vegvesen feilinformerer om Bjørvika

Som svar på den massive kritikken mot sykkelforholdene i Bjørvika, sier prosjektleder for Bjørvika, Grete Tvedt, dette til NRK Østlandssendingen 4. juli 2014:

“Ja, vi kan være enig i det. Planene er fra 2003, og den gangen var standard bredde på sykkelfelt 1,5 meter. Hvis vi hadde planlagt nå hadde det blitt bredere sykkelfelt, sier Tvedt.

Men Tvedt sier det er for sent å endre på noe nå fordi utbyggingen har kommet for langt. Ifølge prosjektlederen er det konstruksjoner under bakken som gjør at de ikke kan flytte på trær eller sykkelfelt.

– Vi har bygget det politikerne har ønsket i utgangspunktet, sier Grete Tvedt i Statens vegvesen.”

Det Grete Tvedt sier, er ikke sant. Når ansvarlige feilinformerer på denne måten, stiller jeg meg alltid dette spørsmålet: Hva er verst, at de ansvarlige ikke vet, eller at de uttaler seg mot bedre vitende?

Continue reading Statens vegvesen feilinformerer om Bjørvika

Bjørvika: Løgn, ironi eller bare udugelighet fra @VegvesenOst ?

Vi blir ikke ferdig med Bjørvika på lenge, i alle fall ikke før skandalen er rettet opp. På Statens vegvesens nettsider om prosjektet, kan vi bl.a. lese dette under overskriften “Bakgrunn”:

Visjonen om at Bjørvika som porten til Norges hovedstad skal fremstå som et uttrykk for moderne norsk bykultur og identitet i byggekunst, teknologi og bærekraftig byutvikling. Den nye bydelen skal være til glede og stolthet for hele Oslos befolkning, og bevisst bidra til å beskrive byens historiske utvikling fra opprinnelsen til det 21. århundre.

Og det fortsetter:

“Vegprosjektet E18 Bjørvika har to hovedbegrunnelser:

  • Byutvikling

  • Miljøvennlig transport”

Når vi ser på resultatet, må vi spørre oss hva som har skjedd.

Continue reading Bjørvika: Løgn, ironi eller bare udugelighet fra @VegvesenOst ?