Tag Archives: Bjørvika

Quick fix for Bjørvika 1: Et par sykkelslanger

Planleggere og politikere som har hatt ansvar for Bjørvika har vist seg udugelige og ubrukelige. Nå har deres egen manglende læringsevne og læringsvilje blitt en begrunnelse for hvor noe ikke kan gjøres: Det ble vedtatt slik i 2003, og da var 1,5 meter standarden, sier prosjektleder for Bjørvika, Grete Tvedt til NRK Østlandssendingen.

Det et to grunner til at jeg blankt avviser dette. Den første er at jeg ikke tror det er sant. Reguleringsplanen for Bjørvika ble vedtatt i 2003. Der står det ingen ting om bredder på sykkelfelt. Den har ikke slike detaljer i det hele tatt. Jeg finner ikke stort annet i reguleringsplanen om sykkel enn dette:

“Det legges til rette forsammenhengende sykkeltraséer fra øst til vest i Bispegata, Nyland allé og Operagata, samt sydover i Lohavngata.”

Videre står det:

“Planforslaget gir stor fleksibilitet for fremtidige endringer av transportløsningen, for eksempelved reduksjon av antall bilfelt eller at flere gaterstenges for gjennomgangstrafikk. “

Continue reading Quick fix for Bjørvika 1: Et par sykkelslanger

Aldri mer Bjørvika!

Bjørvika er et katastrofeområde for syklister. Til de som har hatt ansvaret for dette, er det først og fremst dette å si: Dere strøk til eksamen. Oppgaven er ikke løst på en akseptabel måte. Dere hadde en gyllen mulighet med blanke ark og mye plass, som dere fullstendig har forspilt. Nå må det gjøres masse reparasjons- og skadebegrensningsarbeid som kommer til å koste mye.

Bjørvika er et grelt eksempel på hvordan det ikke skal planlegges. Man har ikke planlagt med tanke på å legge forholdene til rette for syklister. I København er sykkel med i planleggingen fra start. I Bjørvika har man fulgt den norske modellen men de vanlige besvergelsene om “gode forhold for syklister og fotgjengere”, uten noe konkretisering. Men som vi vet: Slik vage formuleringer er ikke noe verdt, og tidlige erfaringer med Bjørvika-prosjektet viste at dette var noe de ansvarlige ikke tok seriøst. De som har hatt ansvaret for planleggingen av Bjørvika har ikke et øyeblikk i prosessen behandlet syklister seriøst. Det er det vanlige: Når alle andre har fått sitt, da forsøker man å skvise inn litt sykkelfelt som garnityr, om det er plass igjen. Og det er det jo som regel ikke.

Continue reading Aldri mer Bjørvika!

Nordenga bro

Nordenga bro ble åpnet i 2011. Det er en av de få broene som krysser sporområdene på Oslo S hvor det er en form for tilrettelegging for syklister.

Den var ferdig for bilister, men i beste fall halvferdig for syklister da den ble åpnet. Det er et av alt for mange eksempler på at Statens vegvesen viser stor omsorg for bilister, men gir blaffen i syklister.

Gang- og sykkeldelen er en gang- og sykkelvei. Broen ble åpnet da det var åpen dag i Bjørvika i 2011. Jeg uttrykte den gang stor skuffelse over Statens vegvesen, og ikke noe av det som har skjedd i Bjørvika har bidratt til å rette opp det inntrykket. Tvert imot. Dette skrev jeg om Nordenga bro den gangen: Continue reading Nordenga bro

Sykkelskandalen i Bjørvika forverres. Gjør noe nå!

Fra en syklists synspunkt er Bjørvika en planlagt skandale, og nå ser den ut til å bli verre enn fryktet. I dag kan vi lese i Osloby: “Syklister er uønsket i Oslos nye paradegate”. Etter en beskrivelse av forholdene, kan vi lese:

“Det skal males opp sykkelfelt på begge sider av paradegaten, men syklistene må vente enda en stund før forholdene legges til rette.”

Men det blir verre:

Trafikken i Dronning Eufemia har ikke satt seg ennå, bilistene har ikke lært seg det nye kjøremønsteret og oppfører seg uforutsigbart. Dermed blir det såpass uoversiktlig at vi ikke ønsker syklister der, forklarer Eystein Hanssen i Statens vegvesen i en e-post til Syklistenes Landsforening (SLF).

Hva slags tankegang er dette, Eystein Hanssen? Vi får jevnlig høre fra Oslopolitikere at man i Oslo prioriterer trafikk slik: Fotgjengere, syklister, kollektivtransport, varetransport og så biler. Bjørvika er en klar illustrasjon som viser: Dere lyver, dere lyver, dere lyver! Hvis dere virkelig mener det dere sier, da blir Dronning Eufemias gate øyeblikkelig stengt for biler.

Continue reading Sykkelskandalen i Bjørvika forverres. Gjør noe nå!

Veiene i Bjørvika — en planleggingsskandale

Nei, jeg tenker ikke på bilistene som har stått en time eller så ekstra i kø. De var advart og burde ha holdt seg borte. Noe av problemet er at bilistene har fått alt for mye plass i Bjørvika. Man har brukt noen milliarder på tunnel til bilistene. Få dem ned i de sorte hullene, og la overflaten være forbeholdt folk.

Jeg har langt mer sympati med de som satt i busser som sto fast i trafikken. Kolllektivtrafikken er alt for lite pioritert i trafikken. Flere kollektivfelt, bilene ut av trikkeskinnene og el-bilene ut av kollektivfeltene!

Det som virkelig er en skandale er at man i 2014 kan finne på å bygge et helt nytt veianlegg på et sted hvor det er massevis av plass, uten å legge ordentlig til rette for syklister. Det er slik at man får håpe de som hadde det overordnede ansvaret for dette prosjektet har hatt ansvar for sitt siste prosjekt. Hoder som tenker så gammeldags er ubrukelige. De bør pensjoneres eller tas ut av virksomhet på annen måte, uansett fysisk alder.

Continue reading Veiene i Bjørvika — en planleggingsskandale

Ingen plass til syklister i Oslos byplaner?

Plan- og bygningsetaten har laget et nettmagasin om byutvikling i Oslo: ByplanOslo. Jeg ser gjennom, og de som leser dette er vel ikke overrasket over at jeg særlig var ute etter hvordan Plan- og bygningsetaten ser for seg sykkel og hvordan man skal planlegge for syklister i Oslo.

Jeg ble skuffet, men egentlig ikke overrasket. Her var det ikke mye å glede seg over. I 2010 ga Plan- og bygningsetaten ut en avis som de kalte “byblikk”. Der sto det heller ikke noe om sykkel eller sykkelens plass i fremtidens Oslo. En del av dokumentene som det ble vist til herfra, er tydeligvis ikke lenger på nett. Men da jeg så på dem i 2010, merket jeg meg at på et kart som het “Transportbyen” var det heller ikke funnet plass til syklister.

Continue reading Ingen plass til syklister i Oslos byplaner?

Hurra, Munch i Bjørvika! Endelig!

LambdaSå tok SV til fornuft og sørget for at saken om Munch-museet kunne komme ut av dødvannet. Edvard Munch får endelig det museet han burde ha fått for lenge siden. Takk, SV!

For min del kunne Munch-museet gjerne ha vært på Tøyen. Å lage en typisk norsk lokaliseringsdebatt ut valg mellom to tomter som ligger 1.500 meter fra hverandre, er politisk spill på sitt verste. Spørsmålet har vært vurdert mange ganger, og de faglige utredningene, såvel bygningsmessig som museumsmessig, peker mot Bjørvika. Da forholder jeg meg til det.

Continue reading Hurra, Munch i Bjørvika! Endelig!

Bjørvika: Nylandsveien må tilrettelegges for sykling!

PedalkraftJeg går ca 1,5 år tilbak i tid. Det var invitert til “Åpen dag” i Bjørvika. I tillegg til en del annet, hadde Vegvesenet invitert til informasjon om veiene i Bjørvika. Tre personer var til stede på Vegvesenets informasjonssenter for å informere publikum. Jeg spurte hvordan det ville bli tilrettelagt for sykkel. Dette kunne ingen fra Vegvesenet svare på. De hadde plakater på veggen med den vanlige svadaen om gode forhold for fotgjenere og syklister, men ingen kunne si noe konkret om hvordan dette skulle realiseres.

Dette viser i alle fall to ting: Forholdene for syklister har ikke vært en integrert del av prosjektet fra begynnelsen. Man har planlagt alt annet først, og så har man forsøkt å finne plass til syklister på et sent stadium i prosessen. Fremkommelighet for syklister har ikke vært prioritert.

Det andre er i forlengelsen av dette: Syklister blir fortsatt ikke behandlet seriøst i slike planprosesser. Sykkelveier og sykkelfelt er garnityr som legges til når “det viktige” er på plass.

Continue reading Bjørvika: Nylandsveien må tilrettelegges for sykling!

Munch og Bjørvika — et uverdig politisk spill

Oslos politikere er i ferd med å bygge et nytt monument: Et monument over sin egen uduglelighet. Verdenskunstneren Edvard Munch sendes ut på en ny ørkenvandring sammen med samlingen til Rolf Stenersen.

Saken handler ikke så mye om Lambda. Jeg har aldri vært begeistret for det bygget, og hadde gjerne sett at man hadde valgt et annet. Det handler om Edvard Munch, det handler om Oslo og det handler om Norge. Jeg aksepterer at juryen valgte noe annet enn det jeg ville ha foretrukket. Nå handler det om å komme videre og gi Edvard Munch det museum han fortjener.

Det kan godt hende at det kunne ha blitt bygget et utmerket Munch-museum på Tøyen. Men politikerne har prioritert parkeringsplasser og sirkus fremfor et ordentlig museum. Det gjorde også AP/SV, da de satt med byrådsmakten. De kunne sikkert ha bygget et flott Munch-museum. Men de gjorde det ikke.

Continue reading Munch og Bjørvika — et uverdig politisk spill

Som fryktet i Bjørvika: Ingen tilrettelegging for sykkel i Nylandsveien

Så fikk jeg et svar på mitt spørsmål til Statens vegvesen, og innholdet var som fryktet: Det er ingen planer om å legge til rette for sykkel i Nylandsveien. Hva man mer konkret planlegger i Dronning Eufemias gt, har jeg fortsatt ikke fått noe svar på. Svaret fra Vegvesenet er dette:

“Hei

Jeg ser av din mail at du kjenner til våre nettsider om Bjørvika. Der kan du se i anleggsgjennomføringsrapporten hvordan sykkelrutene blir skiltet frem til ferdig opparbeidelse av riksveiene i 2014/15. I den samme rapport vil du også finne de permanente sykkeltraseene  når anlegget er ferdig opparbeidet. Det vil du se at det legges til rette for egne sykkelfelt og  sykkelveier gjennom Bjørvika. Det er ikke planlagt for gående og syklende på Nylandsbrua men derimot er det to andre muligheter for kryssing av sporområdet. 1. Nordenga bru (Østre tangent ) med egen gang og sykkelvei.

2. Stasjonsallmenningen en egen gang og sykkelbru.

Dette har vi gjort nå i anleggsfasen:

•          Satt opp skilt med kart som viser anbefalte sykkelruter på ulike steder i området.

•          Samme informasjon på nettsidene våres (på forsiden under “last ned”).

•          Forbedret generell skilting i området for å vise sykkeltrase.

•          Illustrasjon som viser fremtidig løsning (2014/15) for syklister er lagt ut på nettsidene våres:

http://www.vegvesen.no/_attachment/279841/binary/493728″

Continue reading Som fryktet i Bjørvika: Ingen tilrettelegging for sykkel i Nylandsveien