Tag Archives: Bjørvika

Vegvesenet svarer ikke

30. oktober sendte et spørsmål til Vegvesenet om planer for sykkelveier i Bjørvika. Jeg sendte dette både til hovedadressen firmapost-ost@vegvesen.no og direkte til den som i følge Vegvesentes nettsider er prosjektleder for Bjørvika ; svein.roed@vegvesen.no. Jeg sendte også forespørselen til Oslo kommune på postmottak@byr.oslo.kommune.no og postmottak@sam.oslo.kommune.no. Det har gått mer enn tre uker og fortsatt har ingen svart. Det jeg skrev var følgende: Continue reading Vegvesenet svarer ikke

Oslo — den delte (sykkel)byen

Noen vil sikkert mene at overskriften er helt feil: Oslo er ingen sykkelby, delt eller ikke. Det er jeg for så vidt enig i, men jeg holder fast ved den likevel.

Den delte byen har vi hørt om mange ganger. Et bind i fem-bindsverket “Oslo bys historie” heter “Den delte byen”, og vi fikk høre om det mange ganger i den valgkampen vi har bak oss. Man kan lure på om de som har hatt det politiske ansvaret til nå har hatt et ønske om å opprettholde dette skillet. I alle fall skal man ikke krysse øst/vest-grensen på sykkel. Kanskje vet de at sanseinntrykkene er så mye sterkere når man sykler enn når man er stengt inne i en boks og bare kan se ut på verden gjennom vinduene?

Som syklist ser man mer, man kjenner vær og vind, stedets lukter, hører lydene, osv. I det hele tatt er man til stede på en helt annen måte enn når verden er stengt ute med stål og glass. Politikerne er kanskje redde for at det blir for brutalt om man skal krysse grensen mellom øst og vest med åpne sanser?

Den som ønsker å krysse Akerselven med sykkel har uansett en utfordring, i alle fall hvis han eller hun vil holde seg på vei som er tilrettelagt for sykkel.

Continue reading Oslo — den delte (sykkel)byen

Åpen dag i Bjørvika, for dårlig, Statens vegvesen!

Søndag var det åpen dag i Bjørvika. Blant annet skulle Statens Vegvesen presentere vegutbyggingen. Min viktigste grunn til å dra var for å få mer informasjon om sykkelveiutbyggingen i området. Det som er presentert på nettet har mange svakheter. Men Oslos sykkelgeneral, Erik Øimoen, sa nylig på et møte i Syklistenes Landsforenings Oslo-avdeling at det ville bli veldig bra i Bjørvika, men var ikke særlig konkret.  Jeg ville har mer oppdatert informasjon og gjerne mer detaljer.

Det var en gedigen skuffelse. På Vegvesenets informasjonssenter var det noen plakater, bilder og modeller. I et hjørne var det en plakat som sa at det skulle bli veldig gode forhold for syklister og fotgjengere. Men det sa de om Carl Berners plass også, så vi tror ikke på slike påstander fra Vegvesenet. Vi vil ha konkret informasjon. På plakatene var det bilder av bilveier, gjerne med seks kjørefelt. Det var ikke en meter sykkelvei og ingen sykler, så vidt jeg kunne se.

Tre personer skulle informere besøkende. Jeg spurte om hva slags sykkelplaner som foreligger. Ingen av dem kunne si noe konkret svar. Det sier mye om Vegvesenet og dets prioriteringer, og det som sies er ikke bra. Det er fortsatt et Statens bilvegvesen. Sykkel tas fortsatt ikke seriøst. Det bør være like selvsagt med konkrete planer for sykkel som for annen trafikk. Sykkelveier må planlegges som en integrert del av trafikkløsningen som tas med helt fra start. Det kan ikke være noe man slenger på til slutt.

Jeg prøvesyklet også den nye Nordenga bro. Jeg spurte de som skulle innformere og delte ut brosyjrer om det skulle være separate sykkelfelt og fortau. Ingen kunne svare. På sjøsiden er vegløsningene ikke ferdige. Påsyklingsampene, som er lagt som hårnåler for at de ikke skal bli for bratte, var i smaleste laget. Her blir det vanskelig å få adskilt sykkelfelt og fortau, noe som bør være en selvfølge for slike prosjekter. Blandet gang- og sykkelvei er noe som bare fungerer i hodet på folk som selv ikke sykler. Selve bruspennet var bredere, så der bør det være mulig. Men på siden mot Schweigaardsgate så vi igjen Vegvesenets prioriteringer: Det var laget nye bilveger for trafikk over broen, men sykkelveien bare forsvant i intet på den siden.

Vegvesenet har fortsatt langt igjen før de virkelig tar sykkel på alvor. Alle deres prosjekter må følges nøye. Vi kan ikke tro på at de selv finner fram til gode sykkelløsninger.

Statens vegvesen skuffet stort under åpen dag i Bjørvika!

 

Planlegges det ny sykkelskandale i Bjørvika?

Bjørvika står foran store forandringer. Det som i dag er alt for mange kjørefelt for biler skal bort — og erstattes med hva? For syklister er de planene som er lagt ut på Internett deprimerende lesing. Det samme Vegvesen som har stått for skandalen på Carl Berners plass, som fant det for godt ute forvarsel og uten tanker å stenge en viktig sykkeltrasé, er i ferd med nok en gang å vise at de er en samling blikkbokshoder som ikke tar sykkel seriøst.

Byutvikling og miljø, anføres som hovedbegrunnelser for planen. Inntil nylig tok jeg det som en selvfølge at miljø blant annet innebar tilrettelegging for sykkel. Men for de som styrer i Oslo er visst to trær i en gate med gjennomgangstrafikk nok til å gi den miljøstempel. De styrende oslopolitikerne har tømt begrepet “miljøgate” for ethvert miljøinnhold med sine “miljøgater” i Thor Olsens gt og på Sagene.

Continue reading Planlegges det ny sykkelskandale i Bjørvika?

Ny sykkelskandale i Oslo – denne gangen fra Vegvesenet.

Man blir oppgitt og deprimert av slike planleggingsskandaler som Dagsrevyen 21 kunne presentere i går, 31.03.2011. Under utbyggingen av veier i Bjørvika har Vegvesenet funnet det for godt å stenge brua med sykkelvei, for å rive den. Man har selvfølgelig ingen alternative traseer. Representanten for vegvesenet, kommunikasjonsrådgiver Rikke Holdnes Brouer har i alle fall lært seg det grunnleggende for kommkunikasjonsrådgivere: Kom med tåkeprat uten innhold. “Nei, det vil jeg absolutt ikke anbefale” er hennes kommentar om å sykle på den veien som står igjen etter at Vegvesenet har rasert sykkelveien. Hvor syklistene skal ta veien, sier hun ikke noe om. Sannheten er vel at Vegvesenet ikke har skjenket syklistene en tanke, og nå turer de fram i bilsporet sitt.

Selvfølgelig har man ikke skiltet eller varslet på annen måte. Vegdirektoratet og vegvesenet er livredde for å sette opp et skilt for mye, i alle fall hvis skiltene kan være nyttige for syklister. Så får å være på den sikre siden skilter man heller 1o ganger for lite. At det kan være farlig for syklister er åpenbart en grei pris å akseptere for Vegvesenet når de på denne måten kan spare noen skilt.

Continue reading Ny sykkelskandale i Oslo – denne gangen fra Vegvesenet.