Tag Archives: Featured

Trafikkfarlige parkeringsregler for el-biler

Det er velkjent at alt for mange politikere har fått elektrosjokk og har gitt el-bilistene meningsløst mange subsidier og fordeler. Det er åpenbart at norsk politikk fortsatt domineres av store gutter som liker å leke med biler, og som gjør alt for at de skal kunne fortsette med det.

En av reglene som må være resultat av en fullstendig kortslutning hos de som ville kaste fordeler etter el-bilstene er Forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr § 9. Dennes første ledd lyder:

“Kjøretøyet skal plasseres som anvist ved skilt eller oppmerking, og innenfor oppmerket felt der dette finnes. Kjøretøyet skal plasseres i feltets lengderetning. Elektrisk og hydrogendrevet motorvogn kan likevel parkere på tvers av feltets lengderetning dersom alle hjulene er innenfor feltet og overhenget ut over feltet ikke overstiger 40 centimeter på hver side. På disse vilkår kan flere slike motorvogner parkere i samme felt.”

Continue reading Trafikkfarlige parkeringsregler for el-biler

Netthandel, merverdiavgift m.m.

Netthandelen øker eksplosivt kunne vi kunnet høre på nyhetene og lese på nrk.no. Virke vil redde butikkene ved å gjøre netthandel dyrere, om vi skal tro nrk.no. Det håper jeg ikke stemmer, i alle fall ikke så generelt som det er skrevet.

Jeg handler relativt mye på nett.  Data og elektronikk kjøper jeg for det meste på nett. De store nettbutikkene har bedre utvalg og konkurransedyktige priser. Dessuten er det mye lettere å søke seg fram til noen på nett som har det man er ute etter, enn å løpe rundt fra butikk til butikk. Så mye fagkunnskap møter man likevel ikke i de tradisjonelle butikkene til at det er et argument for å handle hos dem.

Engelskspråklige bøker er noe av det jeg lengst har kjøpt på nett. Skulle bokhandelen tilfeldigvis ha boken jeg er interessert i inne, hender det jeg kjøper den der. Men det blir alltid dyrere. Går vi langt tilbake i tid, hendte det jeg bestilte engelskspråklige bøker i bokhandelen. Men det er dyrt og dårlig. Det tar gjerne veldig lang tid før boken kommer. Det er både bedre og billigere å bestille den hos en god nettbokhandel. I praksis kjøpte jeg særlig musikkbøker fra utlandet, lenge før vi visste hva Internett var for noe. Jeg har kjøpt mye av dette via gammeldags postordre. Men nettet har gjort det mye enklere.

Continue reading Netthandel, merverdiavgift m.m.

Biler skaper ikke liv i byen

Osloboere, ta en liten tur i byen. Gå Karl Johans gt fra Jernbanetorget til Egertorget.  Tror dere at de som driver butikk i denne gaten ønsker bilene tilbake? (Bildet fra Karl Johans gt fra Oslo­bil­der, lisen­siert under CC 3.0 BY-NC-ND)

Ta også noen avstikkere ut i sidegatene: Skippergaten, Dronningens gate, Kirkegaten, Kongens gate, Nedre Slottsgate og Øvre Slottsgate. Ta også en tur i Prinsens gate og Tollbugaten. Gjerne også Grensen og Rådhusgaten.

Noen som driver butikk tror at det er deres bilende kunder som skaper liv i byen. Derfor blir det skrik og spetakkel om man fjerner noen parkeringsplasser og f.eks. legger til rette for syklister. De har ganske store tanker om sin egen og bilistenes betydning for byen.

Continue reading Biler skaper ikke liv i byen

Bilistpartiet Høyre står i veien for syklister og kollektivtransport

Foto: Alexander Ottesen , Creative Commons Attribution 2.0 Generic.

Det er nå ca 37 år siden Oslo første gang vedtok å bygge et hovedsykkelveinett. Det er ca 29 år siden det skulle vært ferdig etter de opprinnelige planene. Fortsatt har vi det ikke. Hva er den viktigste grunnen til at vi fortsatt ikke har fått det vi har blitt lovet i 37 år? Den viktigste grunnen heter Oslo Høyre.

Fra 1986 til i dag har det, men unntak av de fem årene fra 1992 til 1997, vært Høyredominerte byråd i Oslo. Så det meste som har blitt gjort og det som ikke har blitt gjort i byen er det Høyre som har ansvaret for. Oslo fikk byrådsmodellen i 1986, et år etter at hovedsykkelveinettet skulle ha vært ferdig. Men Høyre dominerte Oslopolitikken og hadde ordføreren også i hele perioden fra hovedsykkelveinettet ble vedtatt til det ble parlamentarisk styre med byråd i Oslo.

Slaget om Theresegate illustrerer hvordan Høyre svikter og hvorfor planer ikke gjennomføres.

Continue reading Bilistpartiet Høyre står i veien for syklister og kollektivtransport

Kan man kan bli bundet ved en hashtag? #mittos14

Sveriges Televisjon har tatt en frekk en: De har gjort kjent at dersom man bruker hashtag #mittos14, gir man dem tillatelse til å publisere blant annet bilder. Slik har SVT formulert sine vilkår:

“För bilder skickade till SVT, eller delade enligt ovan för publicering, så är villkoren för nyttjande:

Att du själv måste ha de fullständiga rättigheterna till bilderna, det vill säga att det är du som är fotografen och bilderna inte innehåller något upphovsrättsligt skyddat verk eller prestation skapad av någon annan.

Att SVT har rätt att nyttja bilderna (inom ramen för SVT:s verksamhet, det vill säga i tv-program, på svt.se samt via andra plattformar där man kan ta del av SVT:s utbud).

Att SVT inför nyttjandet får beskära och bearbeta bilderna utan ditt särskilda tillstånd.

Att SVT:s nyttjanderätt är obegränsad i tiden.

Att du accepterar att du inte är berättigad till någon ersättning för rättighetsupplåtelse.”

Det er ikke særlig overraskende at dette har ført til mange reaksjoner. Jan Guillou skrev dette på Twitter:

“Skit också, tror jag av misstag har hashtaggat min senaste bok med #mittos14 och den är redan på väg till tryckeriet. Även taggat Sauks bil.”

Continue reading Kan man kan bli bundet ved en hashtag? #mittos14

Ingen plass til syklister i Oslos byplaner?

Plan- og bygningsetaten har laget et nettmagasin om byutvikling i Oslo: ByplanOslo. Jeg ser gjennom, og de som leser dette er vel ikke overrasket over at jeg særlig var ute etter hvordan Plan- og bygningsetaten ser for seg sykkel og hvordan man skal planlegge for syklister i Oslo.

Jeg ble skuffet, men egentlig ikke overrasket. Her var det ikke mye å glede seg over. I 2010 ga Plan- og bygningsetaten ut en avis som de kalte “byblikk”. Der sto det heller ikke noe om sykkel eller sykkelens plass i fremtidens Oslo. En del av dokumentene som det ble vist til herfra, er tydeligvis ikke lenger på nett. Men da jeg så på dem i 2010, merket jeg meg at på et kart som het “Transportbyen” var det heller ikke funnet plass til syklister.

Continue reading Ingen plass til syklister i Oslos byplaner?

To dommer om bilisters aktsomhetsplikt

Vi har i de siste dagene fått i alle fall tre dommer som gjelder påkjørsel av myke trafikanter (to syklister og en på rulleski). To personer, en syklist og rulleskiløperen, omkom i de ulykkene som var utgangspunktet for dommene.

En av sakene, dom avsagt i Nedre Telemark tingrett har jeg omtalt i en egen kommentar. Det er en av de mest håpløse dommer jeg har lest på dette området, hvor retten har sett bort fra “detaljer” som bilisters vikeplikt og skjøvet skylden over på offeret. Her skal jeg ta for meg de to andre dommene.

I den første dommen, avsagt av Fjordane tingrett 17. januar 2014 var en person på rulleski blitt påkjørt og drept av en bilist. Bilisten ble her frikjent. Den siste dommen, avsagt av Eiker, Modum og Sigdal tingrett 20. januar 2014, var en syklist blitt påkjørt og drept. Her ble bilisten dømt for uaktsomt drap.

Continue reading To dommer om bilisters aktsomhetsplikt

Absurd dom hvor Nedre Telemark tingrett frifinner bilist

16. januar 2014 avsa Nedre Telemark tingrett en dom hvor de frifant en bilist etter påkjørsel av syklist. Den er ganske skremmende lesning. Om det er dårlig arbeid fra politiet eller fra domstolen skal være usagt. Resultatet blir uansett helt galt.

Stedsangivelsen i dommen er ikke presis. Det står at bilisten kom kjørende ned Odins gate i Skien, i retning Odd stadion. Det fremgår videre at det var sykkelfelt på den aktuelle strekningen. Bildet  (fra Google Streeview) nedenfor er fra Odins gate, og gir et visst inntrykk av gaten. Men om det var akkurat her det skjedde, vet jeg ikke. Fartsgrensen er 40 km/t.

Odinsgt_Skien2Etter noen kommentarer har jeg gjort et nytt usnitt av gatebildet (fra Google Street View). Om jeg har forstått det rett, svingte bilisten inn på gang- og sykkelveien som tar av til høyre her. Som alle bør vite, er det ulovlig å kjøre bil på gang- og sykkelveier. Så bilisten burde ha vært bøtlagt for å kjøre her, i tillegg til å ha vært dømt for påkjørselen.

Continue reading Absurd dom hvor Nedre Telemark tingrett frifinner bilist

Opphavsrett hindrer ikke innsyn!

I Aftenposten 19. januar kan vi lese at Abid Raja kritiserer Olje- og erngidepartementet for å hemmeligholde to dokumenter om kostnadskutt på Mongstad. (Saken er dessverre ikke på nett, åtte timer etter at papirutgaven var på døren. BT har saken på nett, men bare for abonnenter.)

Det virker av mange grunner besynderlig at et departement hemmeligholder dokumenter overfor Stortinget. Dette reiser mange spørsmål som jeg skal la ligge. Men det er en del av begrunnelsen som fikk meg til å hoppe. Vi kan lese følgende:

“De to dokumentene hemmeligholdes fordi olje- og energiminister Tord Lien mener dokumentene er omfattet av lov om opphavsrett. De defineres som åndsverk eide av partnerne i TCM.”

Continue reading Opphavsrett hindrer ikke innsyn!

Fjern løynene fra sykkelkartet!

“Sykkelveinettet blir ytterligere forsinket” kan vi lese i Osloby. Det begynner å bli en vane. Den såkalte hovedsykkelveiplanen har vært en dårlig vits siden den først ble vedtatt i 1977. Oslo kommune venter på Godot. Det er en evig rekke av utsettelser med tilhørende resirkulering av dårlige unnskyldninger. Men forklaringen er ganske enkel: Det har i alle år manglet, og mangler fortsatt politisk vilje til å gjøre det som er nødvendig for å etablere et hovedsykkelveinett. Så lenge viljen mangler vil det aldri bli ferdig. Det er ikke mer vanskelig enn det.

Viljen manifesterer seg ikke i løfter, planer og fagre ord. Den viser seg i vilje til å prioritere sykkel der dette kommer i konkurranse med annet, f.eks. i konkurranse med tilrettelegging for bilister. Så lenge man i praksis ikke prioriterer syklister i slike situasjoner, finnes det ikke noen reell vilje.

Byråd Guri Melby lover at nå skal det bli fortgang. Men det har alle hennes forgjengere også lovet, uten at vi så noe til den fortgangen. Jeg kan ikke se at det er noen større grunn til å tro på Guri Melby enn det var til å tro på hennes forgjengere. Hun har en tung jobb om hun skal klare å gjenoppbygge den tillit hennes forgjengere så grundig har revet ned. Den tilliten kan bare bygges opp med handling som viser resultater i terrenget. Flere løfter som ikke holdes eller flere planer som ikke gjennomføres blir bare en bekreftelse på at syklister er en gruppe som politikerne ikke bryr seg særlig mye om.

Continue reading Fjern løynene fra sykkelkartet!