Tag Archives: Featured

Sykkelstrekninger i Oslo: Trondheimsveien fra bygrensen til Sinsen

Før jeg går til enkelthetene kan jeg si at dette er en av de strekningens jeg liker best blant de jeg sykler regelmessig, først og fremst delen mellom Grorud og Sinsen.

Fra bygrensen til Grorud er den ikke like god, og her er det noen farlige avkjøringer som krysser sykkelveien. Det er en (nesten) sammenhengende strekning. På 12,5 km er det bare fire kryss i plan. Det er gang- og sykelvei, hvor fotgjengere og syklister ikke er adskilt. Det er et klart minus. Skal en vei være egnet for transportsyklister kan det ikke være fotgjengere der. Den er også til tider ganske smal.

Continue reading Sykkelstrekninger i Oslo: Trondheimsveien fra bygrensen til Sinsen

Sykkelruter i Oslo: Bryn til Grønlandsleiret via turvei – en liten perle!

De fleste sykkelruter jeg har prøvesyklet har vært typiske transportruter. Jeg har sagt og mener at på slike veier må syklister og fotgjengere skilles, og de må lages for at syklistene skal komme raskt og effektivt fram. Denne gangen velger jeg en turvei. Det er sikkert mange som velger denne, eller deler av denne til og fra jobb. Men det er uansett en turvei. Her er det blandet sykkel- og fotgjengertrafikk, som er helt greit på turveier. Det betyr at vi må sykle i moderat fart og gi god plass til fotgjengere. De som vil sykle fort får velge en annen vei.

Først litt reklame: Jeg oppdaget Svartdalen og mange andre fine steder jeg ikke visste om gjennom geocaching. Jeg har bodd i Oslo i 35 år og har fartet mye rundt i mange deler av Oslo. Som en vitebegjærlig person har jeg alltid vært interessert i å vite mer om hele byen. Noen år bak rattet i en taxi (om enn bare som reservesjåfør ved siden av studiene) tok meg til de fleste deler av Oslo. Jeg har passert Svartdalen mange ganger på begge sider. Men noen måtte plassere noen geocacher her for å få meg til å ta turen ned i dalen. Folk legger gjerne ut cacher på steder man gjerne vil vise fram, og slik oppdager man mange ukjente perler, både i Oslo og andre steder. Jeg brukte også geocacher som gulrot i et lite treningsopplegg jeg laget da jeg etter å ha syklet på flatene i Languedoc hele sommeren fant ut at jeg måtte sykle mer i motbakke. Slutt på reklamen.

Det som gjør dagens sykkelrute så flott, er at man kan sykle fra trafikkaoset på Bryn og helt inn til Grønlandsleiret og være skjermet mot biltrafikk nesten hele veien. Vil man gjøre ruten litt raskere er det mange muligheter til å ta av fra ruten å velge en raskere, men også mer trafikkert rute inn mot sentrum.

Continue reading Sykkelruter i Oslo: Bryn til Grønlandsleiret via turvei – en liten perle!

Sykkelruter i Oslo: Store ringvei 3 – Fra Sinsen til Ryen

Sinsen – Økern

Dette er tredje og siste del om sykkelruten langs Store ringvei: Fra Sinsen til Ryen. Startstedet er endepunktet (eller starten) på ruten Trondheimsveien fra bygrensen til Sinsen. Og det er selvfølgelig fortsettelsen av Store ringvei 2: Fra Smestad til Sinsen.

Siden intensjonen har vært å følge Store ringvei, har jeg markert denne strekningen på kartet. Men mellom Sinsen og Økern er det ikke mulig å sykle på eller langs ringveien — i alle fall er det noe som på det sterkeste må frarådes, selv om jeg ikke kan huske å ha sett et skilt hvor det står at det er forbudt å sykle. Vi må her sykle Lørenveien.

Det er store veiarbeider i området, som gjør det vanskelig fremkommelig for alle trafikanter — også for syklister. Vi kan håpe på at det blir bra når det blir ferdig, etter planen i 2013. Bilene skal da i tunnel, så vi kan håpe at mye trafikanter får det bedre på overflaten. Men jeg har ikke klart å finne noe mer detaljert informasjon om hva slags sykkelløsninger som er planlagt i området.

Continue reading Sykkelruter i Oslo: Store ringvei 3 – Fra Sinsen til Ryen

Sykkelruter i Oslo: Store ringvei 2 – Fra Smestad til Sinsen.

Vi fortsetter vår sykkeltur langs Store ringvei, og fortsetter fra der vi stanset sist. Før vi sykler videre minner jeg om at det langs en vei som Store ringvei bør være sykkelveier på begge sider av veien og at gang- og sykkeltrafikk må skilles.

Når vi har kommet oss velberget under Sørkedalsveien og gjennom Smestadkrysset fortsetter vi på gang- og sykkelvei et stykke. Jeg tar med starten av denne strekningen, med en påminnelse om at det er alt for mange bussholdeplasser som er plassert slik at de medfører unødig risiko både for syklister og busspassasjerer.

Continue reading Sykkelruter i Oslo: Store ringvei 2 – Fra Smestad til Sinsen.

Sykkelruter i Oslo: Store ringvei 1 – fra Lysaker til Smestad

Jeg fortsetter å prøvesykle sykkelruter i Oslo, med en intensjon om å skrive både om det som er bra og det som er dårlig. I dag kommer første del av Store ringvei, fra Lysaker til Smestad.

Det er litt forvirrende hvor vi egentlig skal starte. Det som i dag er Store ringvei på denne strekningen, gjennom Granfosstunnelen, er uaktuelt. Der er det ikke lov å sykle. Valget står mellom Lilleakerveien, som er nærmest det som i dag er Store ringvei, eller Vækerøveien som var Store ringvei før Granfosstunnelen ble bygget. Det er bare en løsning på dette: Vi må prøve begge.

Først Lilleakerveien. Jeg syklet opp fra gang- og sykkelveien langs E18, som er omtalt tidligere. Det var litt uklart hvor jeg skulle starte. Skulle jeg velge det som var merket som tursti, med et inngangsparti stengt med stygge betongklosser, slik man pleier å gjøre det i Oslo. Man får alltid en følelse av at når en vei er stengt for biltrafikk, så har det vært et poeng å understreke at det har man gjort motvillig og at man helst ser sperringene fjernet. Det finnes mange eksempler som er verre enn dette, men det får vi komme tilbake til en annen gang.

Continue reading Sykkelruter i Oslo: Store ringvei 1 – fra Lysaker til Smestad

Sykkelruter i Oslo. E18 fra Lysaker til Aker brygge

Jeg starter min tur på Lysaker, rett utenfor bygrensen. Jeg må innrømme at jeg synes Bærum er forvirrende. Det var et av de verste stedene å kjøre da jeg for etter hvert ganske mange år siden kjørte taxi, og det er et forvirrende område å sykle i. Men jeg holder Bærum utenfor — dette handler om sykkelruter i Oslo. Sykkelruten inn mot Oslo parallelt med E18 fra vest er antageligvis Norges mest trafikkerte sykkelrute. Den er kanskje det klareste eksempelet i Norge på at der det legges til rette for sykling, der sykler folk. Sykkelruten er fin ved at den går helt inn til sentrum, og at det er forbindelser til andre ruter. Som jeg skal komme tilbake til, er det virkelig bråstopp ved Aker Brygge. (Klikk på bildet for å få GPS-spor/kart).

Problemet med ruten er generelt at den er for smal og har for liten kapasitet. Kapasitetsproblemet forsterkes av at det er så langt til nærmeste alternative rute — så langt at det for de fleste ikke finnes noe alternativ. Men i alle fall sist noen uttalte seg om dette var man klar over problemet, men hadde ingen konkrete planer om å gjøre noe med det. Et annet problem som vi vil se her, er at kvaliteten er ujevn.

Continue reading Sykkelruter i Oslo. E18 fra Lysaker til Aker brygge

Majorstuen — et sykkelmessig katastrofeområde

Jeg var nylig på en liten sykkelrunde på Majorstuen med Aftenposten. Her er litt mer om de elendige sykkelforholdene på og rundt Majorstuen.

Foto: Kjersti Flugstad Eriksen, Aftenposten (gjengitt med tillatelse)

Det er sykkelfelt langs Kirkeveien. Men de er for smale. Jeg målte for en tid tilbake sykkelfeltet fra Shumsgate mot Majorstuen, og det var ca 80-90 cm bredt. Det er 20-30 cm bredere enn styret på min sykkel. Den aller smaleste delen av sykkelfeltet, ved Majorstukrysset i reting Marienlyst har man nå fjernet. Man føler seg liten som syklist i det feltet når 20-bussen passerer med ubehagelig liten klaring. Etter normen skal de være 1,30m til 1,80m brede. Men så stor trafikk som det er i Kirkeveien burde de vært 1,8m. Det er ikke overraskende at syklisten på bildet under velger fortauet heller enn sykkelfeltet.

Continue reading Majorstuen — et sykkelmessig katastrofeområde

Trek Transport sykkel – noen brukererfaringer

Da vi kvittet oss med bilen og gikk over til et liv uten egen bil, kjøpte jeg bl.a. en Trek Transport longtail varesykkel. Jeg trengte noe som var velegnet til å kunne brukes til lørdagshandel og i andre situasjoner hvor jeg hadde behov for å frakte ikke alt for store mengder varer en rimelig distanse.

 

Det finnes en del varesykler på markedet. Noen har en stor bagasjebærer foran over et mindre forhjul, slik varesykler var i gamle dager. (Jeg har brukt slike). Men stort sett synes de å falle i tre hovedgrupper: Tre-hjulssykler med en stor kasse og to hjul foran, “Long John” som har et stort, lavt bagasjegulv foran, og longtail som er forlenget bak.

Continue reading Trek Transport sykkel – noen brukererfaringer

Snu parkeringsregelen: Bare lov å parkere når det er skiltet

Klarer vi i dag å tenke oss at vi ikke skal så mange år tilbake før folk tok det som en selvfølge at det var lov å røyke alle steder hvor det ikke var et uttrykkelig forbud? Heldigvis forsvant det i 1997, og siste rest forsvant da også serveringsstedene ble røykfrie 1. juni 2004. Når har vi den selvsagte regel at det bare er lov å røyke der det uttrykkelig står at det er tillatt (på steder hvor det er lovlig å tillate røyking). Det blir stadig færre slike steder.

Men vi har fortsatt en like tåpelig regel som den som tidligere gjaldt for røyking. Vi har den når det gjelder parkering. Man ser det nærmest som en menneskerett å kunne hensette sin bil hvor som helst, så lenge det ikke er skiltet at det er forbudt. Akkurat som røykerne så det som en menneskerett å kunne røyke alle steder hvor det ikke uttrykkelig var forbudt.

Hvis det i en periode mangler et skilt som forbyr parkering, tar det ikke langt tid før plassen er okkupert av bilister. Det er ikke så lenge det manglet et slikt skilt nederst i Dronning Mauds gate.

W9376985433_971b2996a0_o

Dermed ble det straks parkering. Bilistene brydde seg ikke om at de hindret trafikken. Jeg har selv sett at bussen hadde problemer med å komme rundt hjørnet på grunn av bilistenes villparkering.

W9379775520_7860f3f0c5_oDet er meningsløst at det skal være slik. Det er ingen menneskerett å kunne sette fra seg bilen over alt. Det burde selvsagt være slik at det kun er lov å parkere på steder hvor det er skiltet at parkering er tillatt. Alle andre steder bør det være parkering forbudt. WIMG_4447_DxODet burde være unødvendig å legge til at det selvsagt også må gjelde grøntanlegg m.m. Men det finnes dessverre så egoistiske bilister at skilter som det til høyre faktisk er nødvendig.

Når det anlegges ny vei eller en vei endres, da bør det være helt unødvendig for reguleringsmyndigheter å ta stilling til om det skal være parkeringsforbud. De må vurdere hvor parkering skal være tillatt, og skilte det. Gjerne som beboerparkering og parkering mot betaling. Det er ingen offentlig oppgave å subsidiere bilister med gratis parkeringsplass.

SoneparkeringMan trenger ikke vente på at det bilvennlige og sendrektige Vegdirektoratet skal bestemme seg. Det er allerede i dag mulig å etablere soneparkering ved å sette opp skilt 376. I Oslo bør det være ganske enkelt å innføre soneparkering innenfor bomringen. Det er bare å sette opp skilt med soneparkering ved alle bomstasjoner.

Så må man drive litt informasjonskampanjer, få noen presseoppslag med sutrete bilister som ikke forstår og synes det er helt urimelig at de har fått parkeringsgebyr når de satte bilen et sted de ikke kunne se noe skilt om at det er parkering forbudt. (Jeg har selv fått et sånt parkeringsgebyr i Stavanger en gang.) Sakte, men sikkert vil de fleste bilistene lære. Innfører man dette som hovedregel, eller i alle fall innfører det i alle større byer (i den grad det finnes slike i Norge), så må folk skjønne at det er dette som gjelder.