Tag Archives: Politiet

Syklisten kom i høy hastighet …

I 2009 var det én dødsulykke med sykkel i Oslo. I likhet med så mange andre sykkelulykker skyldtes denne at bilisten ikke overholdt sin vikeplikt. Syklisten syklet nedover Tvetenveien fra Haugerud i retning Trosterud. Bilen kom oppover og svingte til venstre inn på bensinstasjonen i Tvetenveien 185, foran syklisten som altså kom nedover. I vedleggsdelen til ulykkesrapport for Oslo er ulykken beskrevet slik:

“Enhet A kjørte Tvetenvn retn sør. A skulle svinge til venstre inn nordlige innkj til Esso i Tvetenvn 185. Enhet B(Sykkel) syklet Tvetenvn i motsatt retn og kjørte i A`s høyre side foran og veltet. Fører av B omkom.”

I NRK Østlandssendingens omtale av saken kunne vi blant annet lese følgende:

“Syklisten kom ifølge vitner i høy hastighet ned Tvetenveien da han frontkolliderte med en bilist som svingte inn på bensinstasjonen.”

Ellers står det dette om hva som forårsaket ulykken:

“- Det kan virke som om bilisten har vært blendet av sola og derfor ikke kunne se syklisten, sier Barstad.”

Aftenposten skrev dette:

“En syklist var blitt påkjørt av en bilist, idet bilen skulle svinge inn på en bensinstasjon. Politiet opplyser at bilisten trolig ikke registrerte syklisten.”

Det var trener i Olympiatoppen, Per Egil Refsnes, som omkom i ulykken. At det var en kjent person i idrettsmiljøet bidro til at saken fikk mer medieomtale enn slike saker vanligvis får. Vi fikk først omtaler av selve ulykken, og litt tid etter kom det mer personrettet omtale. Det ble senere reist straffesak mot bilføreren, som ga en tredje runde med medieomtale.

Det oppsiktsvekkende i omtalen av denne saken er at alle de medier hvor jeg har funnet omtale av selve ulykken på ulykkestidspunket underslår det viktigste: Bilisten overholdt ikke sin vikeplikt overfor syklisten. Mediene viser delvis til uttalelser fra politiet, og man blir sittende med det inntrykk at både politiet og mediene stiller seg på bilistens side i sin saksfremstilling og nærmest unnskylder ham.

Bilisten ble senere tiltalt og dømt til 30 dagers fengsel for uaktsomt drap.

Continue reading Syklisten kom i høy hastighet …

Politiet — en sykkelfiendtlig etat?

Nå har politiet i Bergen hatt fartskontroll for å sjekke syklister. Tidligere har Oslopolitiet aksjonert mot syklister, dog ikke med fartskontroll så vidt jeg vet.

[PS: Jeg anbefaler også å lese “Bergenspolitiet feilinformerer og skaper fare” fra Syklistenes landforening, som jeg ikke var oppmerksom på da jeg skrev innlegget.]

Aftenpostens reportasje er mangelfull. Den sier ikke noe om hva slags vei det her gjelder. De forteller ikke om det er sykling på fortau eller på kombinert gang- og sykkelvei, slik det var i går. Det er faktisk ganske viktig for å vurdere det som sies i reportasjen. Men det er nok et eksempel på “pytt, pytt, erre så nøye’a?” journalistikk. Det er kanskje gammeldags i dagens medieverden, men jeg synes faktisk at korrekte fakta er viktig.

“Det er greit å varsle, men sykkelen har likevel vikeplikt for gående,” sier politibetjent Oddvar Gandrudbakken. Hvis det gjelder fortau eller gangvei, så er det riktig. Men hvis det er kombinert gang- og sykkelvei, er dette mindre klart. Trafikkregelen § 18 nr 3 har bestemmelser om sykling på gangvei, men det står ingen ting om hva som gjelder gang- og sykkelvei. Det er vel for så vidt bare nok en bekreftelsen på at de som utformer reglene ikke tar syklister på alvor. Når det er gang- og sykkelvei, så må vel det også bety at fotgjengere må innrette seg etter at de deler denne veien med syklister?

Continue reading Politiet — en sykkelfiendtlig etat?

Sykling mot enveiskjøring

Jeg sykler mot enveiskjøring. Jeg gjør det nesten hver dag, hvilket vil si hver dag jeg sykler. Som regel sykler jeg mot enveiskjøring flere ganger om dagen. Jeg vet utmerket godt at det er ulovlig. Men jeg gjør det likevel. Og jeg kommer til å fortsette å sykle mot enveiskjøring.

Jeg sykler mot enveiskjøring fordi jeg velger de beste og tryggeste sykkeltraséene. Siden de som har hatt ansvar for trafikkplanleggingen og -reguleringen bare har tenkt bil og fullstendig glemt at det finnes sykler, er det ofte langt bedre å bryte reglene enn å følge dem.

Jeg kan starte hjemme hos meg selv. Hvis jeg skal sykle lovlig til jobb må jeg ta til høyre i Mogens Thorsens gt, sykle Frederik Stangs gt en kort strekning opp til Bygdøy Allé, og deretter sykle Bygdøy Allé i retning sentrum. I Bygdøy Allé er det mange biler. Og det er busser. Mange busser. Selvfølgelig finnes det ingen tilrettelegging for sykler — vi er tross alt i Oslo.

I stedet velger jeg å svinge til venstre og sykler mot enveiskjøringen til Gabels gt.De fleste av mine sykkelturer begynner her, mot enveiskjøring:

Continue reading Sykling mot enveiskjøring

Så hakker vi på noen syklister igjen – denne gang i Bergen

“Til kamp mot råsyklistene” skriver Aftenposten. Vi kan lese masse om hvor forferdelig hensynsløse syklistene er. Og for all del: Syklister skal ta hensyn til andre, enten man sykler i marka eller i byen. Og dessverre er det her som ellers noen som ødelegger.

Men de fleste syklister er ikke “råsyklister”, like lite som de fleste fotgjengere er “rågjengere” eller de fleste bilister er “råkjørere”. Problemet er at “råjournalister” og “monsterdesker” får lov til å dominere i media, slik at vi får denne type oppslag og andre forvrengte monsterbilder av virkeligheten.

Den som tar seg bryet med å lese hele artikkelen kan mot slutten lese følgende:

“Direktør i Trygg Trafikk, Kari Sandberg, kjenner til problemet med kombinerte gang- og sykkelveier.

– Det er viktig at gang- og sykkelveier er separate traseer. Det burde de være over alt. Det blir mer og mer av separate veier, men det er på langt nær nok, sa Sandberg til bt.no mandag.

(…)

– Når man går og sykler i samme trasé, vil det skje sammenstøt. Vi må huske at en sykkel er et kjøretøy som kan komme opp i store hastigheter. En gående er en myk trafikant i forhold til en syklist, mener Sandberg.”

Men så slippes katten ut av sekken:

Continue reading Så hakker vi på noen syklister igjen – denne gang i Bergen

Er det lov å stanse her? Når slutter et sykkelfelt?

Jeg skrev for litt siden en kommentar om biler som stanser utenfor Ullevålsvn 15. Mitt spørsmål var om det var feilparkering eller (“bare”) en idiotisk regulering. En sjåførlærer som jeg kom i en viss diskusjon med, pekte på at det var lovlig å stå akkurat der. Men jeg er ikke overbevist.

Et sikkert utgangspunkt er at det er all stans forbudt i sykkelfelt. Dette følger av trafikkreglene § 17 nr. 1 bokstav g. Men trafikkreglene sier ikke noe om at det er forbudt å parkere eller stanse utenfor et sykkelfelt. Følger man Ullevålsveien fra Waldemar Thranes gt i retnig sentrum, så står det ikke noe skilt med parkering eller stopp forbudt melloem Wlademar Thranes gt og Dalsbergstien. Det neste kvartalet er skiltet med parkering forbudt, men det er nok ment å regulere lastesonen innenfor sykkelfeltet.

Continue reading Er det lov å stanse her? Når slutter et sykkelfelt?

Fra 1. juli kan man i Frankrike sykle mot enveiskjøring

Vi kjenner debatten fra Norge: Skal syklister kunne sykle mot enveiskjøring? I Frankrike vil det fra 1. juli være tillatt å sykle mot enveiskjøring i gater med fartsgrense 30 km/t og lavere — hvilket i praksis vil si de fleste gater inne i byer og i boligstrøk. Det har i flere år vært gjort forsøk med dette i flere byer og i enkelte gater, alt i følge Midi Libre.

I Strasbourg har man forsøkt dette i 300 mindre gater, og man har forsøkt tilsvarende i Illkirch-Graffenstaden, en kommune nær Strasbourg med 25.000 innbyggere. I løpet av fem år har det ikke vært rapportert en eneste ulykke med syklister som sykler mot enveiskjøring i disse kommunene.

Continue reading Fra 1. juli kan man i Frankrike sykle mot enveiskjøring

Politiets sykkelaksjoner

[Innlegg trykket i Aften 6.05.2010, foreløpig kun tilgjengelig i papirutgaven. Jeg tar også med en lenke til Leif Knutsens utmerkede kommentar “Glemt sykkelpolitikk” i E24.]

Politiet har hatt bøtelagt sykkelsyndere. Greit nok. Syklister bør også følge trafikkreglene.

Men syklistene er ikke problemet. Problemet er et byråd og en planleggingsetat som ikke tar sykkel på alvor. De gjennomfører ikke en gang de sykkelvedtak som bystyret har fattet. Bilen hellig og sykkelen et forstyrrende fremmedelement.

20.10. 2008 skrev  Aften at det i Oslo bare var bygget 5,5 km sykkelvei i løpet av de tre foregående årene. I år vil det bare bli bygget 4,6 km. I 2001 var det 2km sykkelvei pr 1000 innbyggere, i 2006 var det sunket til 1,8 km. Det mangler visstnok bevilgninger, men først og fremst mangler vilje. Når ansvarlige myndigheter saboterer må syklistene ta seg til rette som best de kan.

Continue reading Politiets sykkelaksjoner

Hva slags politi skal vi ha?

Aftenposten var for noen uker siden med uteseksjonen i Oslo. I reportasjen kan vi bl.a. lese dette:

“Da Aftenposten var med Uteseksjonen lørdag kveld for to uker siden, så vi mange vektere og flere patruljer med Natteravner. På fem timer så vi ikke en eneste politipatrulje eller betjent, til tross for at vi oppsøkte de mest belastede områdene i sentrum av byen.”

Det overrasker ikke. Oslo kommune  har leid inn vektere som skal patruljere langs Akerselva og på nedre del av Grünerløkka. Ordningen har fått kritikk, sikkert med god grunn. Men hva skal man så gjøre når politiet ikke gjør det som er en åpenbar politioppgave?

Listen over politiforsømmelser er skremmende lang. Næringslivet anmelder ikke underslag, men går heller til private etterforskere. Folk ser ikke poenget med å anmelde saker — de blir bare henlagt likevel. Det kan gå flere dager før politiet kommer etter et innbrudd — om de kommer i det hele tatt.

Continue reading Hva slags politi skal vi ha?