IT og webtjenester ved UiO

Dette er en artikkel som ble publisert i Uniforum og lagt ut på mitt nettsted for en tid siden. Den er flyttet hit i forbindelse med at jeg legger ned mitt UiO-nettstedt folk.uio.no/olavt.

Jeg er en frustrert bruker av IT-systemer webtjenester ved UiO. Kortversjonen er at vi ikke har tilgang til de ressursene vi har behov for, det vi får er for dårlig og løsningene kommer alt for sent. Dette medfører ofte unødig ressursbruk og dårlige løsninger. Jeg skal her i hovedsak holde meg til webløsninger.

Vi må skille mellom to hovedgrupper av webtjenester. Vi har mer eller mindre offisielle nettsider med presentasjon av institusjonen, undervisning, osv. I tillegg har vi mer eller mindre personlige nettsider. Grensene er ikke alltid så klare. Mange vil lage egne nettsider til sin egen undervisning, presentere egen forskning osv. De personlige sidene er viktige. Det er her de av oss som er interessert i slikt eksperimenterer med bruk av web til undervisning, for forskningsformidling, som samarbeidsverktøy, osv.

Det er ren idioti at webansvarlige ved grunnenhetene kun tilbys en halvgod HTML-editor for å opprettholde og vedlikeholde nettsider. Dette er webteknologi fra forrige århundre. UiO må sørge for løsninger, ikke bare verktøy. Enhver privat leverandør av nettjenester tilbyr ulike maldokumenter som gjør at man enkelt kan sette opp et standard nettsted. Det burde være en helt selvsagt oppgave for de ansvarlige for UiOs webtjenester å sørge for at vi som et minimum har maler for instituttsider, prosjektsider, presentasjon av ansatte, osv. Det vil være mange elementer som alle i praksis vil gjøre bruk av, men de må være fleksible nok til at man kan utelate eller legge til informasjonstyper som passer til enhetens egenart.

Disse må selvfølgelig kunne oppdateres via web, uten at man skal bry seg om HTML-redigering.Vi bør også ha et tilbud om maler for personlige sider. Men her er det viktigere at vi får tilgang til nødvendige basistjenester, noe vi ikke har i dag. I sommer spurte jeg USIT hva jeg måtte gjøre for å etablere en blogg på mine nettsider. Det hadde man ikke noe tilbud om.

Dette skulle vi selvfølgelig hatt for i alle fall 2-3 år siden, og tjenesten skulle ha vært tilgjengelig for alle. Det er symptomatisk at stikkordet ”Blogg” ikke finnes på USITS oversikt ”IT fra A til Å”. Jeg mener å huske at jeg i høst leste at man nå skulle vurdere om noen ved UiO kunne ha behov for blogg. Det er ingen grunn til å kaste bort tid på å vurdere dette. Bruk heller ressursene på å få tjenesten ut til folket så fort som over hodet mulig. Glem tanken på at man nok en gang skal utvikle en egen løsning for UiO. Bruk standard programvare og kom i gang. Det er uansett flere år for sent.

Når tjenestene ikke finnes, så får man forsøke å sette de opp selv. Det finnes mange systemer som er enkle å installere. Men de har gjerne en ting til felles i sine systemkrav: Man må ha tilgang til en database. I praksis betyr det stort sett MySQL. Men svaret på en forespørsel om å hvordan jeg får satt opp en MySQL base er like nedslående: UiO har selvfølgelig ikke noe tilbud om dette. Skulle jeg ønske å bruke en wiki, så kan man konstatere at heller ikke det er et stikkord i ”IT fra A til Å”.

Dette handler om ”brød og smør” i dagens webverden. Det burde være en selvfølge at slike tjenester har vært tilgjengelige i flere år. Men vi har dem fortsatt ikke. Vi kan selvfølgelig skaffe oss tilgang til slike tjenester hos andre. Jeg har merket meg at dekanen ved Det teologiske fakultet benytter Googles tjeneste blogger.com til sin dekanblogg, se http://trygvewyller.blogspot.com/. Det tjener de IT-ansvarlige ved UiO til liten ære at ansatte må gå til tjenesteleverandører utenfor UiO for å få tilgang til grunnleggende webtjenester. Det er ganske enkelt alt for dårlig og ingen unnskyldninger er akseptable.Vi har også skrikende behov for andre tjenester. Mange av oss ville ha spart mye arbeid, vi kunne ha gjort en bedre jobb og vi hadde sluppet en del frustrasjoner om vi hadde hatt et system for å administrere og følge opp prosjekter. De fleste av oss trenger ikke systemer for å holde orden på timeforbruk og tilsvarende, men vi må ha informasjon på et litt overordnet nivå. Jeg har etterspurt dette i minst fem år, og jeg vet at jeg ikke er den eneste. Og hvorfor har vi fortsatt ikke et brukbart intranett, slik at vi kan bruke nettet også til håndtering av intern informasjon?

Noen har ikke gjort jobben sin på dette området. Om det er svikt på et overordnet nivå ved at man ikke har sørget for at noen har ansvaret for slike tjenester, eller om det er de som har fått tildelt ansvaret som har sviktet, skal være usagt. Det kan uansett ikke fortsette som nå, og det haster å få gjort noe med det.

Listen med eksempler kunne vært mye lenger, og det kunne vært utdypet. Jeg vil imidlertid ikke be Uniforum om spalteplass til dette, og har i stedet valgt å utdype mine synspunkter på http://www.torvund.net/index.php?page=it_uio_1_0.