Podcasts for jusstudenter

Jeg har begynt å leg­ge ut lyd­fi­ler i form av podcasts. Fore­lø­pig har jeg lagt ut Inn­led­ning til retts­stu­di­et og Inn­led­ning til kjøps­rett. Legg hen­holds­vis http://blogg.torvund.net/category/undervisning/introduksjon/feed eller http://blogg.torvund.net/category/undervisning/kjopsrett/feed inn i din RSS-leser, f.eks. iTu­nes. Da blir du auto­ma­tisk vars­let når det er kom­met en ny fil.