• Mika Sund­land

  Len­ken til podcas­ten er dess­ver­re død.

 • Hvil­ken podcast­len­ke prø­ver du (og hvor har du den fra)? podcast.torvund.net/innforing.xml fun­ge­rer helt greit hos meg.

 • Mika Sund­land

  Det er snakk om selve mp3-filen, som ser ut til å fjer­net fra ser­ve­ren.
  http://blogg.torvund.net/podpress_trac/web/22/0/I01-Innledning.mp3

 • Ben­dik

  Hei!

  Jeg får hel­ler ikke til å las­te ned den førs­te fore­les­nin­gen, har prøvd både å abon­ne­re og å las­te ned enkelt­fi­ler. Fikk den hel­ler ikke ned fra iTu­nes. Håper det er mulig å løse, de and­re er kjempe­bra!

 • Ben­dik

  Hei!

  Jeg får hel­ler ikke til å las­te ned den førs­te fore­les­nin­gen, har prøvd både å abon­ne­re og å las­te ned enkelt­fi­ler. Fikk den hel­ler ikke ned fra iTu­nes. Håper det er mulig å løse, de and­re er kjempe­bra!

 • Dani­el

  Hei!

  Er filen for­svun­net for godt, eller er den mulig å spo­re opp og leg­ge ut på nytt? Ser den­ne har mang­let en god stund nå, så had­de vært kjekt med en avkla­ring. 🙂

 • Ano­ny­mous

  Jeg får prø­ve å fin­ne ut av hva som har skjedd.