• Siri Fyg­le

    Hei,

    Jeg har pro­ble­mer med å las­te ned Podcast til iTu­nes. Kan du sjek­ke om fei­len lig­ger hos
    nett­le­ser eller hos meg.

  • Jeg kan ikke si annet enn at jeg ikke har hatt noen pro­ble­mer med å las­te det­te ned i iTu­nes. Det var rik­tig­nok en “epi­so­de” som det ble noe tull med pga av være kjæ­re nors­ke tegn. Men den epi­so­den skul­le nå lig­ge der med et navn som ikke gir pro­ble­mer.