• Chris­tof­fer

    Hei!

    Er det noe galt med lyd­fi­le­ne? De har fun­gert fint tid­li­ge­re, men nå skjer det ingen­ting når man tryk­ker på dem.

    Håper det ord­ner seg, de er vel­dig nyt­ti­ge!

  • Det kan i alle fall se ut som om PodPress ikke fik­set fil­navn med mel­lom­rom. Det er fik­set nå, så nå vir­ker det for­hå­pent­lig­vis.

    Takk for at du sa i fra, ellers had­de jeg nok ikke ha opp­da­get fei­len.