Avdeling for litt selvskryt

Som så man­ge and­re som har ett nett­sted fore­tar jeg fra tid til annen et Goog­le-søk for å se hvor­dan mitt nett­sted plas­se­rer seg. Da jeg i dag søk­te på blues gui­tar kom mine nett­si­der http://www.torvund.net/guitar/index.php?page=bluesguitar ut helt på topp! Som regel har jeg hav­net et sted mel­lom 3 og 5. Det­te var førs­te gang som num­mer 1!

Det kiler ens ego når nett­si­de­ne kom­mer ut som num­mer én av ca 3,2 mill nett­si­der ved et slikt søk.

Print Friendly, PDF & Email