Kjøpsrett — del 6: Rett til å fastholde kjøpet

Del 6 i min serie med inn­led­ning til kjøps­ret­ten, om ret­ten til å fast­hol­de kjøpet.

Siden det var en feil i den filen som først ble lagt ut, kom­mer den her på nytt (selv om fei­len også er ret­tet i den opp­rin­ne­li­ge postingen).

Abonnement på tjenesten

For å abon­ne­re på seri­en, klikk på http://podcast.torvund.net/kjopsrett.xml eller kopi­er http://podcast.torvund.net/kjopsrett.xml inn i din RSS-leser. klikk her hvis du bru­ker iTu­nes.

Print Friendly, PDF & Email