Et trist “jubileum”. Når skal USIT “få ut fingern”?

Etter en konferanse om bruk av IT i juridisk undervisning arrangert i Oslo sommeren 2006 ble jeg bl.a. inspirert av det arbeidet som organisasjonenen CALI (Computer Assisted Legal Instruction) hadde gjort for å legge til rette for bruk av podcasts i tilknytning til undervisningen (i tillegg til alt det andre som CALI gjør).

Jeg tok kontakt med de ansvarlige for digitale læringsomgivelser ved USIT ved UiO for å få vite hva slags tjenester som var tilgjengelige ved UiO. Til min overraskelse og store skuffelse hadde USIT ikke noe å tilby. “Det var kanskje noe man burde begynne å tenke på” var hovedinnholdet i svaret jeg fikk.

Det har gått to år siden den gang. Fortsatt må man konstatere at bloggtjenester, podacast m.m. ikke er generelt tilgjengelig for ansatte ved UiO. Blogger ble utviklet på slutten av 1990-tallet. I følge Wikipedia begynte tjenesten å få en viss popularitet i 1999, og begynte for alvor å ta av i 2001.

Om vi fortsatt holder oss til Wikipedia, så begynte podcast å få utbredelse i 2004.

Hvis USIT hadde gjort jobben sin hadde blogtjenester vært tilgjenglig rundt år 2000 og podcast fra 2004. En oppegående og brukerorientert IT-organisasjon ved et universitet skal følge med i hva som rører seg og sørge for at denne type tjenester er tilgjengelige før allminnelige professorer begynner å bli interessert i å ta tjenestene i bruk. Hvis du her trekker den konklusjon at jeg mener USIT ikke er oppegående når det gjelder slike tjenester og ikke brukerorientert, og at de ikke gjør jobben sin, så har du aldeles rett. Det er intet mindre enn en skandale at vi som ansatte ved UiO ikke har tilgang til slike grunnleggende nettjenester. Som jeg har skrevet tidligere, så har jeg gitt opp USIT og UiO som tjenesteleverandør. Jeg har også dristet med til å spå at vi i 2011 kanskje vil kunne se UiO på iTunes. Om vi i det hele tatt får tjenestene, så får vi dem gjerne 4-5 år etter at vi burde ha hatt dem. Kommersielle leverandører leverer slike tjenester til en pris som sikkert er langt lavere enn det som ville ha blitt internprisen ved UiO.

Jeg får jevling invitasjoner til ymse seminarer ved UiO om hva slags muligheter bl.a. nevnte teknologier gir. Men det er bortkastede ressurser for UiO å arrangere kurs når de ikke klarer å gjøre de grunnleggende tjenestene tilgjengelige og det er bortkastet tid å gå på slike kurs når man ikke kan omsette eventuell kunnskap til praksis.

USIT skulle vært en tjenesteytende organisasjon som bl.a. sørger for at ansatte til enhver tid har hensiktsmessige og oppdaterte verktøy til bruk i forskning og undervisning. Denne oppgaven utfører de ikke. De synes å være mer opptatt av å styre og begrense ansattes IT-bruk, slik at vi nå også er umyndiggjort som brukere og ikke en gang får lov til å oppdatere programmer på de PC-er vi bruker. For egen del er dette en medvirkende faktor til at jeg i stadig større grad har valgt å arbeide hjemme hvor jeg har en PC utenfor USITs rekkevidde, og at jeg gjerne tar med min bærbare PC som også er utenfor USITs kontroll på kontoret. Etter tidligere erfaringer med at USIT uten å varsle eller uten å fortelle hva de gjorde installerte “sikkerhetsrutiner” som heller bør kalles virus på min hjemme-PC er jeg også dypt skeptisk til å koble min hjemme-PC opp mot UiOs nettverk annet enn ved FTP-overføringer.

Problemet er ikke nytt og det er åpenbart et alvorlig ledelses- og kulturproblem. Jeg har ingen tro på at vi vil se noen bedring før det meste av ledelsen er skiftet ut, fra “superdirektør” Arne Laukholm og nedover. Det trengs en virkelig “shake out” når det gjelder IT-organiseringen ved UiO. Men det må komme folk inn utenfra før det eventuelt kan skje, og det skjer ikke så lenge man bedriver innavl i rektruttering av ledere på dette området.

En overlevelsesstrategi er å gjøre seg mest mulig uavhengig av USIT og IT-tjenestene ved UiO. Jeg unngår alt jeg kan unngå av UiOs IT-tjenester. For tiden holder jeg med til domeneshop, som gir med “smør og brød” tjenester som UiO ikke klarer å levere for 20-95 kr pr måned, avhengig av hvor stor lagringsplass man ønsker for sitt webhotell. Det er en rimelig pris for å slippe USIT.