• Karo­li­ne

  Hmmm ikke lett å vite hvor man skal skri­ve her.. men for­sø­ker meg her..
  Du har en link til powepoint under Penge­krav. Har las­tet ned den­ne for
  å ha ved siden av podcas­te­ne, men det er ingen power­point­fi­ler…
  Man far bare ned en map­pe med man­ge man­ge filer i, men ingen som
  er i nær­he­ten av å lig­ne på noe powepoint eller stu­die­lig­nen­de nota­ter.

 • Hva slags len­ke har du for­søkt å føl­ge?

  Det er fore­lø­pig bare Power­Point filer til del 1 og 2, og jeg får las­tet ned de uten pro­ble­mer fra http://www.torvund.net/index.php?page=del-1—innledning-1 og http://www.torvund.net/index.php?page=Pkr_Del2_innledning2 .

  Hvis jeg skal kun­ne fin­ne ut av det­te må jeg vite litt mer.