Timbuktu og piratene

Timbuktu er en by i Mali som en gang var et viktig handelssenter som bl.a. tjente godt på slavehandel. Det passer med historien at en som i dag kaller seg Timbuktu allierer seg med pirater.  Jeg vet lite om denne Timbuktu som artist. Rap er ikke min musikksjanger. Men i en sjanger hvor man gjerne liker å ha et gangsterimage og hvor halliken er et stilikon, bør man ikke bli særlig overrasket over at man også allierer seg med kriminelle nettverk som PiratBay.

Lanseringen av Timbuktu på PirateBay er selvfølgelig ikke annet enn et PR-stunt. Han får omtale, og jeg er neppe den eneste som har lært at en svensk rapper har rappet navnet Timbuktu.  (For meg vil den fremste musikalske referansen til Timbuktu uansett være Talkning Timbuktu.) Ved å være den første håper han å oppnå litt at “Radiohead-effekten”: Det fungerer når man er først, men det fungerer bare en gang.

Ingen kan nekte Timbuktu, Gatas Parlament og andre i å støtte de som undergraver musikernes levebrød. Men et spørsmål som trenger seg på er om de som så klart gir uttrykk for at man ikke behøver å respektere andres rettigheter, selv fortjener at andre respekterer det de måtte ha av rettigheter. Det er ikke noe mer moralsk galt å ta f.eks. navnet Timbuktu eller Gatas Parlament og spille musikk under disse navnene.  Det vil kanskje krenke noen varemerkerettigheter, men det kan ikke være noe mer galt i å krenke disse enn det er å krenke andres opphavsrett. Om PirateBay skulle flomme over av elendige innspillinger av noen som kaller seg Timbuktu eller Gatas Parlament, så har vel ikke disse så mye å skulle beklage seg over? Hvis de først mener at man ikke behøver å bry seg om andres rettigheter, da kan ikke dette relativiseres slik at de selv kan bestemme hva slags rettigheter det er akseptabelt å krenke.

Podcast og UiO nok en gang

Vi som ikke er teknologer og helst vil konsentrere oss om innholdet burde kunne basere oss på at de som har ansvar for teknologi og teknologistøtte, ved UiO vil det si USIT, gir oss det vi trenger. Vi skal ikke behøve å bekymre oss så veldig mye om hvordan teknologien egentlig virker.

Da jeg for drøye to år siden tok kontakt med USIT for å høre hva de kunne tilby for podcasting, ble jeg fortalt at man gjerne brukte WordPress eller et tilsvarende bloggprogram. Og det skal da sies at en hos USIT la opp en server som jeg kunne eksperimentere litt med. Men jeg valgte etter hvert heller å installere WordPress selv med PodPress som plug-in for podcast.

Hva WordPress og PodPress egentlig gjorde, var jeg ikke så opptatt av så lenge det faktisk fungerte. Av grunner som jeg ikke skal gå inn på her, var jeg ikke helt fornøyd med PodPress, og har nå valgt å gå over til podcast-delen av Steinberg WaveLab Studio 6 i stedet. Siden dette programmet produserer en XML-fil, og ikke genererer en RSS-fil “on the fly”, er det lettere å se hva som egentlig skjer.

Jeg ble overrasket over hvor enkelt det hele egentlig er.  En XML-fil med de riktige koder i headeren og for den enkelte fil, det er alt. Så kan filene ligge der man måtte ønske, så lenge en URL som er angitt er korrekt. Publiseringsdelen av WaveLab er ikke noe annet enn en XML-editor i form av et skjema hvor de nødvendige data skrives inn, kombinert med FTP for opplasting. Man trenger ikke en egen server ut over en allminnelig webserver. Med en XML-editor av denne typen kunne jeg ha lagt mine podcastfiler på folk.uio.no/olavt uten at jeg hadde behøvd noe annen programvare. Det gir en enda større grunn til å unders over og å bli frustrert over at de som skulle sørge for at vi har nødvendig IT-verktøy ikke for lenge siden har gjort en slik editor til en del av “standardutstyret”.

For den som måtte være interessert, så ser første delen av min XML-fil (som finnes på http://podcast.torvund.net/pengekravsrett.xml) slik ut, med data om serien og om en enkelt “episode”:
Continue reading Podcast og UiO nok en gang

Nasjonal rettighetspolitikk

Denne kommentaren er trykket i Forskerforum nr. 7/2008.

I Forskerforum 6/08 hevder underdirektør Kristel M. Skorge ved Universitetet i Stavanger at mye av innholdet i dokumentet «Felles rettighetspolitikkfor Norges universiteter» har vært etablert praksis i f lere år og at det ikke er kontroversielt. Det er en sannhet med betydelige modifikasjoner.

Mine kommentarer knyttet seg til notatet «Felles rettighetspolitikk…», et notat som dukket opp fra intet. Heldigvis synes ikke praksis å være så ille som notatet. Det er så vidt jeg vet bare NTNU som har vedtatt dokumentet, og også der kom saken opp på nytt og et forslag fra rektoratet ble forkastet i et styremøte 12. juni. Man kan spørre om det i det hele tatt er grunn til å ta på alvor et udatert dokument som ikke sier hvem som har utarbeidet det, ikke hva slags mandat man har hatt eller hvem som har gitt mandatet, og ikke om det er vedtatt i et ansvarlig organ. Slik dokumentet fremstår, kunne det like gjerne ha vært en kladd fra en tilfeldig person. Men når dokumentet blir presentert for tillitsvalgte og et universitetsstyre vedtar det, da må også andre ta det på alvor.
Continue reading Nasjonal rettighetspolitikk

Mine podcast-serier er flyttet

Jeg har valgt å flytte mine tre podcast-serier, Innledning til rettsstudiet, Innledning til kjøpsrett og Pengekravsrett. En grunn er at serien om pengekravsrett i det siste har fylt opp for mye av bloggen. Jeg har valgt å dele hver enkelt “forelesning” opp i flere deler slik at det skal være lettere å eventuelt høre på deler av disse flere ganger. Når PodPress, som jeg har brukt, i praksis forutsetter et blogginnlegg for hver “episode” ble det mange innlegg uten annet innhold enn å formidle en podcast. Det er også slik at PodPress fungerer greit så lenge man har én serie podcasts, men ikke hvis man har flere.

Nå har jeg valgt å gå over til å bruke podcastfunkjonen i Steinberg WaveLab Studio 6, for de som måtte være interessert i det tekniske. Hovedokumentet for hver serie er nå lagret som et xml-dokument under http://podcast.torvund.net. Jeg har også registrert de tre seriene i iTunes Store, slik at det er lettere for iTunes brukere å abonnere.

Her er detaljer for hvordan man kan abonnere på de tre seriene:

Introduksjon til rettsstudiet:

For å abonnere på serien, klikk på http://podcast.torvund.net/innforing.xml eller kopier http://podcast.torvund.net/innforing.xml inn i din RSS-leser. klikk her hvis du bruker iTunes.

Innledning til kjøpsretten

For å abonnere på serien, klikk på http://podcast.torvund.net/kjopsrett.xml eller kopier http://podcast.torvund.net/kjopsrett.xml inn i din RSS-leser. klikk her hvis du bruker iTunes.

Pengkravsrett

For å abonnere på serien, klikk på http://podcast.torvund.net/pengekravsrett.xml eller kopier http://podcast.torvund.net/pengekravsrett.xml inn i din RSS-leser. klikk her hvis du bruker iTunes.

Endringer i oppsett og RSS-feed

Det ble for mange meldinger i min blogg som ikke hadde annen funksjon enn å distribuere podcasts. Derfor har jeg nå endret på publseringsrutinen. En praktisk konsekvens kan være at du må endre på oppsettet for abonnementet. Hvis du bruker iTunes skal det gå av seg selv. Bruker du en annen RSS-leser kan det hende du må sette opp dette på nytt.

For å abonnere på serien, klikk på http://podcast.torvund.net/pengekravsrett.xml eller kopier http://podcast.torvund.net/pengekravsrett.xml inn i din RSS-leser. klikk her hvis du bruker iTunes.http://podcast.torvund.net/pengekravsrett.xml

Referanser til medieklipp er flyttet

Seksjonene med referanser til medieklipp ble kortlivede. Det ble for mye som neppe hadde særlig interesse for andre enn meg selv. Så nå er dette flyttet til medieklipp.torvund.net, om noen skulle være interessert.

Jeg synes også at podcastene tar opp litt for mye plass på bloggen. Av hensyn til de som abonnerer på serien om pengekravsrett kommer jeg likevevel til å fullføre denne i dette formatet. Men fremtidige podcasts vil bli publisert med andre verktøy enn PodPress, og vil ikke bli en del av denne bloggen.