Endringer i oppsett og RSS-feed

Det ble for man­ge mel­din­ger i min blogg som ikke had­de annen funk­sjon enn å dis­tri­bu­ere podcasts. Der­for har jeg nå end­ret på publse­rings­ru­ti­nen. En prak­tisk kon­se­kvens kan være at du må end­re på opp­set­tet for abon­ne­men­tet. Hvis du bru­ker iTu­nes skal det gå av seg selv. Bru­ker du en annen RSS-leser kan det hen­de du må set­te opp det­te på nytt.

For å abon­ne­re på seri­en, klikk på http://podcast.torvund.net/pengekravsrett.xml eller kopi­er http://podcast.torvund.net/pengekravsrett.xml inn i din RSS-leser. klikk her hvis du bru­ker iTu­nes.http://podcast.torvund.net/pengekravsrett.xml

Print Friendly, PDF & Email