Podcast og UiO nok en gang

Vi som ikke er teknologer og helst vil konsentrere oss om innholdet burde kunne basere oss på at de som har ansvar for teknologi og teknologistøtte, ved UiO vil det si USIT, gir oss det vi trenger. Vi skal ikke behøve å bekymre oss så veldig mye om hvordan teknologien egentlig virker.

Da jeg for drøye to år siden tok kontakt med USIT for å høre hva de kunne tilby for podcasting, ble jeg fortalt at man gjerne brukte WordPress eller et tilsvarende bloggprogram. Og det skal da sies at en hos USIT la opp en server som jeg kunne eksperimentere litt med. Men jeg valgte etter hvert heller å installere WordPress selv med PodPress som plug-in for podcast.

Hva WordPress og PodPress egentlig gjorde, var jeg ikke så opptatt av så lenge det faktisk fungerte. Av grunner som jeg ikke skal gå inn på her, var jeg ikke helt fornøyd med PodPress, og har nå valgt å gå over til podcast-delen av Steinberg WaveLab Studio 6 i stedet. Siden dette programmet produserer en XML-fil, og ikke genererer en RSS-fil “on the fly”, er det lettere å se hva som egentlig skjer.

Jeg ble overrasket over hvor enkelt det hele egentlig er.  En XML-fil med de riktige koder i headeren og for den enkelte fil, det er alt. Så kan filene ligge der man måtte ønske, så lenge en URL som er angitt er korrekt. Publiseringsdelen av WaveLab er ikke noe annet enn en XML-editor i form av et skjema hvor de nødvendige data skrives inn, kombinert med FTP for opplasting. Man trenger ikke en egen server ut over en allminnelig webserver. Med en XML-editor av denne typen kunne jeg ha lagt mine podcastfiler på folk.uio.no/olavt uten at jeg hadde behøvd noe annen programvare. Det gir en enda større grunn til å unders over og å bli frustrert over at de som skulle sørge for at vi har nødvendig IT-verktøy ikke for lenge siden har gjort en slik editor til en del av “standardutstyret”.

For den som måtte være interessert, så ser første delen av min XML-fil (som finnes på http://podcast.torvund.net/pengekravsrett.xml) slik ut, med data om serien og om en enkelt “episode”:

<?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″ ?>
<rss xmlns:itunes=”http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd” version=”2.0″>
<channel>
<title><![CDATA[Olav Torvund: Pengkravsrett]]></title>
<description><![CDATA[En serie forelesninger, primært laget for studenter på tredje avdeling jus ved Universitetet i Oslo.]]></description>
<link>http://podcast.torvund.net</link>
<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 10:44:00 +0200</pubDate>
<generator>WaveLab Studio</generator>
<lastBuildDate>Fri, 26 Sep 2008 10:47:45 +0200</lastBuildDate>
<image>
<url>http://podcast.torvund.net/OT-podcast144.png</url>
<title><![CDATA[Olav Torvund: Pengkravsrett]]></title>
<link>http://podcast.torvund.net</link>
<width>144</width>
<height>144</height>
</image>
<webMaster>olav@torvund.net</webMaster>
<managingEditor>olav@torvund.net</managingEditor>
<copyright><![CDATA[Olav Torvund]]></copyright>
<language>no</language>
<itunes:subtitle><![CDATA[Forelesninger om pengekravsrett.]]></itunes:subtitle>
<itunes:summary><![CDATA[Forelesningene er primært laget for studenter på tredje avdeling jus ved Universitetet i Oslo]]></itunes:summary>
<itunes:keywords><![CDATA[jus, juss, pengekrav, pengekravsrett]]></itunes:keywords>
<itunes:author><![CDATA[Olav Torvund]]></itunes:author>
<itunes:owner>
<itunes:name><![CDATA[Olav Torvund]]></itunes:name>
<itunes:email><![CDATA[olav@torvund.net]]></itunes:email>
</itunes:owner>
<itunes:category text=”Education”>
<itunes:category text=”Higher Education” />
</itunes:category>
<itunes:image href=”http://podcast.torvund.net/OT-podcast144.png”/>
<item>
<title><![CDATA[8-6 Ekstranummer: En kommentar til et avsnitt hos Jo Hov]]></title>
<description><![CDATA[I boken “Avtalebrudd og partsskifte. Kontraktsrett II” skriver Jo Hov om oppfyllelse av pengekrav i et avsnitt på s. 64. Her står det en del som rett og slett er feil, og som derfor bør kommenteres.]]></description>
<guid isPermaLink=”false”>GP16WWZ1JMHEKDQV</guid>
<link>http://www.torvund.net/index.php?page=Pkr_del8_tid_sted</link>
<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 10:44:00 +0200</pubDate>
<enclosure url=”http://folk.uio.no/olavt/undervisning/mp3/Pkr_8-6_Jo_Hov.mp3″ length=”14583977″ type=”audio/mpeg”/>
<itunes:subtitle><![CDATA[Noen kommentarer til et uheldig avsnitt i Jo Hovs lærebok.]]></itunes:subtitle>
<itunes:summary><![CDATA[I boken “Avtalebrudd og partsskifte. Kontraktsrett II” skriver Jo Hov om oppfyllelse av pengekrav i et avsnitt på s. 64. Her står det en del som rett og slett er feil, og som derfor bør kommenteres.]]></itunes:summary>
<itunes:author><![CDATA[Olav Torvund]]></itunes:author>
</item>

</channel>
</rss>