Når politikere maner til “samfunnsansvar”

I dagens “Politisk kvarter” på NRK P2 kom leder av Stortingets finanskomité, Arbeiderpartiets Reidar Sandal, med en typisk politikerfloskel om at bankene må vise “samfunnsansvar” og låne ut mer penger til et næringsliv som slikter med kapitaltørke.

Heldigvis er det grenser for hvor mye banker kan låne ut. Det har i alle fall blitt hevdet (jeg har ikke gått grundig inn i detaljene) at noe av det som utløste finanskrisen var at de to USAnske boligbankene Fannie Mae og Freddie Mac etter politisk press hadde bidratt til å låne ut for mye til boliglånskunder. Banken hadde ikke soliditet nok til å stå i mot da markedet kollapset, og måtte kaste inn håndkledet.

Det er en klar påminnelse om at ansvarlige banker ikke gir etter for politikernes press om “å vise samfunnsansvar” ved å låne ut mer enn hva som er forsvarlig (og lovlig) ut fra krav om sikkerhet, egenkapitaldekning osv.

I følge sjefsøknom Steinar Juel i Nordea, som deltok i debatten, er noe av problemet nå at obligasjonsmarkedet har tørket inn. Bedrifter som tidligere hentet kapital i dette markedet henvender seg nå til bankene, og bankene har ikke kapasitet til å dekke denne låneetterspørselen.  Staten har tilført bankene likviditet, men har ikke tilført mer egenkapital. Dette hindrer at bankene kommer i en likviditetsskvis som kunne ha ført til at de ikke hadde kunnet innfri egne forpliktelser. Men det øker ikke bankenes utlånskapasitet.

Det er politikerne, f.eks. Reidar Sandal, som må vise samfunnsansvar ved å gi de nøvendige rammevilkår, eventuelt tilføre egenkapital etc. Politikerne kan ikke skyve ansvaret over på bankene ved å kreve at bankene skal ta en uforsvarlig høy risiko eller låne ut mer enn de har dekning for.