NRKs nyttårsgave til alle Beatles-interesserte

Sen­høs­tes 2008 inn­gikk NRK og TONO en avta­le som gir NRK rett til å inklu­de­re musikk i podcasts som NRK leg­ger ut på net­tet. Nå kvit­te­rer NRK med en skik­ke­lig nytt­års­gave til alle Beatles-inter­es­ser­te. Hele seri­en “Dag­lig Beatles” som ble sendt 2007 er nå lagt ut på nytt, den­ne gan­gen med musik­ken. RSS-feed er http://podkast.nrk.no/program/beatles_komplett.rss.

Det­te er en mile­pæl på man­ge måter. Det var vir­ke­lig et gjen­nom­brudd da NRK og TONO inn­gikk sin avta­le. Og nå er det visst­nok førs­te gang at Beatles’ musikk er til­gjen­ge­lig for lov­lig ned­las­ting på nett. Og det er gra­tis, fra NRK. Til nå har ikke en gang tje­nes­ter som iTu­nes kun­net leg­ge ut Beatles. Seri­en skal lig­ge ute i fire uker. Så her er det bare å las­te ned mens man kan.

Print Friendly, PDF & Email