Beatles-nedtur: Podcast er trukket

Gle­den over Podcast-seri­en “Dag­lig Beatles” skul­le vise seg å bli kort­va­rig. NRK har måt­tet trek­ke det­te, for­di avta­le­ne med FONO og IFPI ikke til­lot det­te. Og det var vel egent­lig for godt til å være sant.

Dis­se avta­len til­la­ter bare at man leg­ger ut pro­gram­mer som har vært sendt for inn­til fire uker siden, og den­ne seri­en gikk i 2007. Som kjent er 2007 mer enn fire uker siden.

Når det gjel­der mer opp­lys­nin­ger om det­te viser jeg til nrkbeta.no.

Selv har jeg seri­en slik den opp­rin­ne­lig ble podcas­tet, og har laget en spille­lis­te hvor musik­ken er på plass. (Sup­plert med ori­gi­na­ler til cover­lå­ter, inn­spil­lin­ger som Beatles lån­te fra og ble inspi­rert av, osv). Så for meg betyr det egent­lig ikke så mye. Men det var dumt at et så spen­nen­de pro­sjekt ikke lot seg realisere.

Print Friendly, PDF & Email