Så var det et IKEA-stunt likevel

Så var limou­si­nen med IKEA-møb­ler like­vel bare et reklame­stunt fra IKEA. Aften­pos­te skri­ver i dag, 21. janu­ar 2008:

Nyhets­by­rå­et Agen­ce Fran­ce-Pres­se (AFP), et av ver­dens tre størs­te, gikk fem på reklame­t­rik­set møbel­gi­gant Ikea lan­ser­te i Wash­ing­ton D.C. i helgen.

En offi­si­ell regje­rings­li­mou­sin pry­det med ame­ri­kans­ke flagg kjør­te rundt i hoved­sta­dens gater med fle­re IKEA-flat­pak­ker på taket og en lene­stol stik­ken­de ut fra bagasjerommet.

En ivrig AFP-foto­graf knip­set bilen, og fle­re medi­er, der­iblant Aftenposten.no, skrev at Oba­ma flyt­ter inn i Det hvi­te med Ikea-møbler.”

Det var et godt reklam­stunt. Og det for­kla­rer i alle fall hvor­for man had­de valgt en så håp­løst uprak­tisk bil til å frak­te møblene.