Russiske og USAnske domstoler – like gale?

I går kunne vi lese at en domstol i Colorado har tvangsoverført distribusjonsrettigheter til svenske og norske filmer til et USAnsk eiendomsselskap. Svenske og norske filmfolk reagerer, med god grunn. Jeg kjenner ikke USAnsk rett og Colorado state law godt nok til å kunne vurdere om dommen holder etter lokal rett. Men jeg velger inntil videre heller å se dette som et eksempel på de absurde dommer man av og til kan få når en lokal dommer i USA får en fiks idé, i tillegg til den generelle lærdom at USAnske domstoler lett tilsidesetter utenlendingers interesser.

I 2007 raste USA mot Russland. De truet bl.a. med å blokkere for at Russland skulle kunne bli medlem i WTO. Grunnen var nettjenesten allofmp3.com. De distribuerte musikk billig på nett, og hevdet at det var lovlig. En russisk domstol ga allofmp3.com medhold i at dette faktisk var lovlig. I vesten så vi dette først og fremst som en bekreftelse på at russiske domstoler ikke er seriøse. Men domstolen i Colorado synes ikke å være det spor bedre enn den russiske domstolen.