Endelig en kalenderløsning som fungerer!

Noen vil ha lagt merke til at jeg ikke er særlig imponert over IT-tjenestene ved UiO, for å si det litt forsiktig. Den valgte kalenderløsningen (Lotus Notes) har blitt stående som et (av litt for mange) symboler på håpløse og lite brukervennlige valg. De har gitt oss lastebil for å frakte en 7. sans som dessuten ikke håndterer standarder på en god måte. Selv har jeg i stor grad kuttet ut tjenester fra UiO, eller de løsninger USIT anbefaler. (Og det at vi er umyndiggjort når det gjelder hva vi kan gjøre på vår egen kontormaskin er en medvirkende årsak til at jeg foretrekker å arbeide hjemme fremfor på kontoret.)

Omsider har jeg funnet en kalenderløsning som fungerer, og den kan fungere for alle. Løsningen er, som så ofte ellers, Google. Det har nå kommet et program, Google Calendar Sync, for å synkronisere Google kalendern med Outlook kalenderen. Synkroniseringen skjer automatisk. De maskiner jeg bruker er alle satt opp til å synkronisere mot min Google-kalender. Dermed har jeg omsider oppdaterte Outlook-kalendre på alle PCer jeg bruker, i tillegg til å ha kalenderen på web og på mobiltelefonen.

I tillegg kan jeg gi de jeg måtte ønske tilgang til min Google-kalender, slik at de som har et legitimt behov for å kunne vite hvor jeg er eller hva slags planer jeg har kan se min kalender på nett.