Hva slags politi skal vi ha?

Aftenposten var for noen uker siden med uteseksjonen i Oslo. I reportasjen kan vi bl.a. lese dette:

“Da Aftenposten var med Uteseksjonen lørdag kveld for to uker siden, så vi mange vektere og flere patruljer med Natteravner. På fem timer så vi ikke en eneste politipatrulje eller betjent, til tross for at vi oppsøkte de mest belastede områdene i sentrum av byen.”

Det overrasker ikke. Oslo kommune  har leid inn vektere som skal patruljere langs Akerselva og på nedre del av Grünerløkka. Ordningen har fått kritikk, sikkert med god grunn. Men hva skal man så gjøre når politiet ikke gjør det som er en åpenbar politioppgave?

Listen over politiforsømmelser er skremmende lang. Næringslivet anmelder ikke underslag, men går heller til private etterforskere. Folk ser ikke poenget med å anmelde saker — de blir bare henlagt likevel. Det kan gå flere dager før politiet kommer etter et innbrudd — om de kommer i det hele tatt.

Det er sikkert for få folk i politiet. Antagelig blir ressursene også dårlig utnyttet, ved at politiet også lider under tiltagende byråkratisering under dekke av “kvalitetssikring”, “kontroll”, osv. Det går sikkert for mye tid med til å skrive rapporter og fylle ut skjemaer.

Men et annet spørsmål sniker seg inn: Har vi et politi som er overkvalifisert til mange tradisjonelle politioppgaver, og som derfor opplever dette som uinteressante og lite meningsfylte oppgaver? Jeg er ikke overbevist om at det er nødvendig med høyskoleutdannelse for å gjøre tradisjonelle politioppgaver som nå er privatisert og outsourcet til vektere.

Politihøgskolen synes å lide under den samme akademiseringen som andre høyskoler. Kanskje drømmer de om å bli universitet de også. Det at de nå starter et masterstudium kan tyde på det. Om masterstudet skriver Politihøgskolen:

“Gjennom det nye masterstudiet kan Politihøgskolen møte behovet for høgare analyse- og forskingskompetanse i politi- og lensmannsetaten.”

Jeg er ikke på noen måte overbevist om at politi- og lensmannsetaten har behov for forskningskompetanse. Dette smaker av det akademiske personalets egne ambisjoner, ikke av noe behov i etaten. Forskningskompetanse er i alle fall ikke det som bidrar til mer synlig politi i gatene.

Vi har helt sikkert behov for høyskoleutdannede folk i politiet. Kanskje er det også behov for noen med kompetanse på masternivå. Men jeg tror ikke at alle må ha en slik utdannelse.

For vekterne som rykker inn på alle de områder politiet trekker seg tilbake fra kreves bare et 15 timers introduksjonskurs og at man gjennomfører et 80 timers grunnkurs innen seks måneder etter at man begynte i tjeneste. I tillegg må vekterne ha fylt 18 år og ha tilfredsstillende vandel.

Det er stor avstand mellom en vekteropplæring som kan gjennomføres på tre uker om det skjer på heltid, og en høyskoleutdannelse. Vi trenger noen som befinner seg mellom disse to ytterpunktene. Jeg vil heller ha politi med en yrkesutdannelse som ikke nødvendigvis er på høykolenivå, fremfor vektere.