Sitronterte med hjemmedyrkede sitroner

scrw_9032dxo_raw

scrw_9056dxo_rawDet var på tide å høs­te noen av sitro­ne­ne på ter­ras­sen. En utmer­ket måte å anven­de sitro­ner på er å lage sitron­ter­te. Det var Karen som laget den. Det er hun som er eks­pert på des­ser­ter. Jeg var bare jour­na­list og foto­graf den­ne gangen.

Opp­skrif­ten er hen­tet fra Bent Sti­an­sens ”Sti­an­sens kuli­na­ris­ke kof­fert”, som er en reise­koke­bok med reise­skild­rin­ger, tips og opp­skrif­ter. Bent Sti­an­sen plas­se­rer sitron­ter­ten geo­gra­fisk i Men­ton, som lig­ger mel­lom Mona­co og Ita­lia. Men det går bra med sitro­ner fra Lan­gue­doc også.

Man tren­ger alt­så sitro­ner, nær­me­re bestemt tre styk­ker. Men før man får bruk for sitro­ne­ne må man lage en mør­deig. Den består av:

200g smør (alt­så SMØR, sånt som er laget av flø­te, ikke mar­ga­rin), usaltet
100 g sukker
250 g mel
2 eggeplommer
1/4 vanilje­stang (frø­ene)
1/4 ts salt

scrw_9057dxo_rawMykt smør smuld­res inn i melet sam­men med suk­ker, vanil­je og egge­plom­mer. Arbeid det sam­men til en fast deig og sett det kaldt.

Smør en terte­form og fór den­ne med mør­deig. Pass på at kan­te­ne er soli­de. Kle med smurt alu­mi­ni­ums­fo­lie og legg tør­ke­de erter eller noe annet i foli­en for å hol­de dei­gen nede i for­men. Stek i 20 minut­ter på 160 gra­der. Ta vekk foli­en og stek i fem minut­ter til.

Sitron­sme­ten lages av
8 egg
225 g sukker
2 dl fløte
saf­ten og revet skall av tre sitroner.

scrw_9060dxo_rawBland det hele sam­men, hell det i ter­ten og stek det hele ved 140 gra­der i 35 minut­ter til sme­ten er stivnet.

Lag mar­engs. Opp­skrif­ten sier at den skal lages av tre egge­hvi­ter. Men hvis man ikke er vel­dig glad i mye mar­engs kan man kla­re seg med to. Du bør ha to egge­hvi­ter igjen etter å ha brukt to plom­mer i mør­dei­gen. Det hol­der. Til 3 egge­hvi­ter sier opp­skrif­ten 100 g melis, og da blir det 67 g til to eggehviter.

Stiv­pisk egge­hvi­ten og sikt inn meli­sen. Hell det over ter­ten. Hvis du er kunst­ne­risk kan du utfol­de deg. Eller du kan gjø­re det helt glatt om du har hånd­lag til det. Men som vår kon­di­tor­læ­rer Julie sa  da vi for noen år siden var på sjo­ko­lade­kurs på Val­rho­na: Hvis du ikke kla­rer å få det helt glatt er det ingen vits i å prø­ve. Det er bed­re at kaken ser ut som om den ikke skal være glatt enn at den ser ut som om den skul­le ha vært det, men at du fikk det ikke til. Sett den under gril­len i ovnen til mar­eng­sen er lyse­brun. Det­te går fort, så ikke slipp kaken av syne. Da er den brent når du igjen får satt øyne­ne på den.

scrw_9077dxo_rawHer er det smør, suk­ker og flø­te i rau­se meng­der, så det­te er ikke en des­sert for de som er opp­tatt av å tel­le kalo­ri­er. Men slanke­des­ser­ter er noe tull. Når man skal bru­ke Aspar­tan for sød­men, fett­fri flø­te, slanke­mar­ga­rin som inne­hol­der mest vann og en rek­ke skum­le kje­mi­ka­li­er som skal kom­pen­se­re for at det ikke inne­hol­der noe som gir ordent­lig kon­sis­tens, ikke ordent­lig smak, osv., da er det bed­re å drop­pe des­ser­ten (eller spi­se litt frisk frukt i stedet).

Man tren­ger ikke des­sert hver dag. Men når du først skal ha des­sert, så velg noe ordent­lig som sma­ker godt. Igjen min­nes jeg kon­di­tor­læ­rer Julie hos Val­rho­na. En av kurs­del­ta­ger­ne spur­te hva slags des­sert hun plei­de å bestil­le når hun var ute på res­tau­rant. Hun sa at hun nes­ten ald­ri bestil­te des­sert, for hun ble stort sett skuf­fet. På noen få, utsøk­te res­tau­ran­ter spis­te hun mer enn gjer­ne des­sert. Ellers sto hun over. Alt­så: Gå for det som vir­ke­lig er godt av og til. Da kan du glem­me både pris, kalo­ri­er og koles­te­rol. Så drop­per du hel­ler hele des­ser­ten de and­re dagene.

scrw_9081dxo_raw

Print Friendly, PDF & Email