Pirat Bay-dommer Thomas Norström ikke inhabil

Stockholm tingsrett har talt – i følge Dagens Nyheter. (Og nå har visst Dagbladet også fått med saken.) Pirate Bay-dommer Thomas Norström var ikke, jeg er fristet til å legge til selvfølgelig ikke, inhabil. Retten avviser at medlemskap i opphavsrettsforeninger o.l. gjør en dommer inhabil. Noe annet ville da også vært særdeles overraskende. Retten uttaler at det er en fordel at dommerne fordyper seg faglig. Det er ikke noe overraskende i det.

Da kan vi kanskje lukke den episoden av “sirkus Pirate Bay” og heller holde oss til saken.

For de som ikke har fått med seg realitetene, eller bare har fått med seg en tabloid versjon, viser jeg til tidligere kommentar om saken.

En uvelkommen bursdagshilsen fra Eniro

Eniro, som står bak tjenestene “Gule sider”, telefonkatalogen.no m.m. har funnet det for godt å legge ut fødselsdagen til alle som er registrert i telefonkatalogen. De har ikke innhentet samtykke.

Eniro sier at dette er en “hyggelig tilleggstjeneste” og at “denne informasjonen gjør det mulig blant annet å skille mellom flere personer med samme navn”. Som om den som verken vet en persons telefonnummer eller adresse klarer å identifisere rett person ved å se på fødelsesdagen!

Samtidig som man stadig oppfordres til å være varsom med å legge personopplysninger på nett, legger tjenester som telefonkatalogen.no helt unødvdendig ut personopplysninger uten å spørre.

Ønsker du ikke at fødselsdato skal framkomme sammen med ditt telefonnummer, ber vi deg selv gå inn via “MinSide” .

Dette skriver Eniro. Men her bør vi ikke akseptere en “opt out” løsning. De som vil ha slike opplysninger på nettet bør selv kunne skrive dem på “MinSide”.

Kommunikasjonsdirektør Bård Hammervold skriver følgende i en e-post (som sikkert er et standardsvar):

” Samtidig vil jeg tillegge at vi utvikler våre tjenester etter brukernes ønsker. Vår vurdering har vært at brukerne ønsker fødselsdager som endel av infomasjonen på “MinSide”, men dersom konklusjonen viser seg å være en annen vil vi lytte til dette og fjerne denne muligheten.”

De som ønsker at folk skal sende hilsner til andre bør like å få hilsner selv. Hvis du ikke liker at noen legger ut din fødselsdag på nett i en tjeneste som telefonkatalogen.no kan du sende en hilsen pr e-post eller SMS til disse:

Administrerende direktør  Hans Petter Terning hans.petter.terning@eniro.no

Kommunikasjonsdirektør Bård Hammervold
bard.hammervold@eniro.no
Mobil: 99 58 31 20

Skatteregler og skattelister

Jeg har omsider gjort unna årets selvangivelse. Nok en gang har jeg blitt klar over merkverdigheter i skattereglene.

Noe av min inntekt for 2008 er overskudd i et selskap hvor jeg er deleier. Da jeg fikk “deltakeroppgave” fra regnskapsfører og førte dette inn i selvangivelsen, stusset jeg. Det så ut som om denne inntekten ble ført som inntekt to ganger. Så det var bare å søke utsettelse og få tak i regnskapsfører da han var tilbake etter pinse, for å få en forklaring på dette.

Den inntekten blir faktisk ført som inntekt i selvangivelsen to ganger. Først fører man andel av overskuddet i selskapet som inntekt. Og hvis man tar ut noe av dette overskuddet regnes også det man tar ut som inntekt. Nå er skatteprosenten lavere for slike inntekter enn hva de er for personlig næringsinntekt eller lønnsinntekt. Så selv om pengene beskattes to ganger blir summen omtrent den samme som for personlig næringsinntekt. Litt forenklet kan man si at beløpet inntektsføres to ganger, og så betaler man omtrent halv skatt av det beløpet.

Kan hende er dette en skattemessig fornuftig måte å gjøre det på. Jeg har for lengst gitt opp å forstå skattereglene. Men en konsekvens jeg ikke liker er at når medier og andre nysgjerrige til høsten skal grafse i skattelistene, da er de tallene som fremkommer i de listene helt misvisende. Siden en del av inntekten føres til inntekt to ganger blir man stående med en fiktiv inntekt som kan være betydelig høyere enn den reelle inntekten. Det man betaler i skatt blir relativt lavt i forhold til inntekten. Hvis en stor del av ens inntekt er av denne typen vil man kunne ende med en skattemessige inntekt som er nesten det dobbelte av den reelle inntekten, mens skatten ser ut som om den er halvparten av hva andre må betale med en tilsvarende inntekt.

Her kan man lett trigge “Se og Hør-instinktet” hos misunnelige nordmenn, tabloide journalister og finansminister Kristin Halvorsen: Høy inntekt og lite skatt.

Det er selvfølgelig ingen som forsvarer offentliggjøring av skattelister ut fra hensynet til folks nysgjerrighet, misunnelse og grafselyst. Man skal liksom kunne kontrollere hverandre, som må bety at man skal rapportere naboen til skattemyndighetene hvis man synes at han har alt for høyt forbruk i forhold til skattbar inntekt. Jeg tror ikke stort på denne kontrollfunksjonen. Men skal praksisen ha noen som helst kontrollfunksjon må man i det minste kreve at de tallene som oppgis faktisk reflekterer folks reelle inntekt. Når de ikke gjør det, da kan jeg ikke se noen akseptabel grunn til å fortsette med skattemyndighetenes årlige personvernkrenkelse.

Hvitvin + rødvin blir ikke rosévin

vinroseI følge den sydfranske avisen Midi Libre har EU-kommisjonen i dag annonsert at de trekker det omstridte forslaget om at man skal kunne lage “rosévin” ved å blande hvitvin og rødvin. Fortsatt skal altså rosévin lages på røde druer hvor skallet bare får være med en kort tid.

Jeg hørte en vinprodusent som smakte den rosa blandingsvinen si det slik: Det er en god vin. Men det er en rosa hvitvin, det er ikke en rosévin. Og det er vel hele poenget.

Se også omtale på nrk.no.