Pirat Bay-dommer Thomas Norström ikke inhabil

Stockholm tingsrett har talt – i følge Dagens Nyheter. (Og nå har visst Dagbladet også fått med saken.) Pirate Bay-dommer Thomas Norström var ikke, jeg er fristet til å legge til selvfølgelig ikke, inhabil. Retten avviser at medlemskap i opphavsrettsforeninger o.l. gjør en dommer inhabil. Noe annet ville da også vært særdeles overraskende. Retten uttaler at det er en fordel at dommerne fordyper seg faglig. Det er ikke noe overraskende i det.

Da kan vi kanskje lukke den episoden av “sirkus Pirate Bay” og heller holde oss til saken.

For de som ikke har fått med seg realitetene, eller bare har fått med seg en tabloid versjon, viser jeg til tidligere kommentar om saken.