Containere i sykkelsti

Sykkel_Parkering_containerOm det er feilparkerte biler eller containere som blokkerer sykkelstien går ut på ett for den som sykler. Containeren hindrer trafikken og sykkelstien er blokkert. Jeg håper ikke det er Trygg Trafikant  Kjøreskole som selv har plassert denne containeren i sykkelstien rett utenfor kjøreskoles lokaler i Ullevålsveien. Det er ikke slik adferd fremtidige bilister skal læres opp til.

I Oslo kommunes inormasjon utplassering av containere står det:

“Trafikketaten har ansvar for ordningen med utleie av gategrunn til utplassering av containere. Alle containere som settes på offentlig gategrunn skal meldes til Trafikketaten.”

I instruks for utplassering av container heter det i pkt 1:

“Trafikketaten kan etter søknad godkjenne utplassering av container på offentlig grunn og privat område som er åpen for alminnelig ferdsel. “

Videre i  pkt. 7b:

“Container skal aldri plasseres slik at fare kan oppstå.”

Jeg lurer på om det var gitt tillatelse til utplassering av den avbildede containeren, og i så fall hvordan man kan forsvare en slik plassering.  Jeg har sendt spørsmål til Trafikketaten, og er spent på svaret.

Oppdatering:

Jeg fikk følgende svar fra Trafikketaten 16. juni:

“Vi gir aldri tillatelse til utplassering av container på sykkelsti. Vi observerte denne containeren selv og tok da kontakt med reder for å få denne flyttet. Kan meddele at denne nå ikke står der lenger.

Dersom du ved en senere anledning oppdager slike forhold, kan dette meldes til vår døgnåpne vakttelefon tlf. 23 48 21 00.”

Det er hyggelig med noen gode nyheter også.