Statlig og kommunal sykkelveiutbygging i Oslo

sykkelvei_liten

Jeg hadde tenkt å vente med å legge ut dette innlegget (det ligger en del i kø). Men Tron Kværns kommentar til innlegget Sykkelfeller og sykkelskandaler i Oslo gjør at jeg tar det tidligere enn planlagt.

Ansvaret for å bygge ut sykkelveier er delt mellom staten og Oslo kommune. Staten bygger langs riksveier, kommunen skal bygge ut det andre.  Mitt inntrykk er at staten stort sett har gjort det de skal, mens Oslo kommune har sviktet. Det vi har av gode sykkelveier i Oslo er stort sett hovedtrafikkårer som staten har hatt ansvar for. Det finnes en del gode sykkelveier inn mot Oslo, men de ender gjerne i ingenting, eller kanskje helst i trafikalt kaos. Det skjer gjerne der Oslo kommune overtar ansvaret.

Oslo kommunes eget sykkelkart, fra pressemeldingen hvor de i 2005 presenterte  ambisjonen om at Oslo skulle bli norges beste sykkelby, viser dette ganske tydelig. Kartet er riktignok fra 2004, og litt har skjedd siden den gang. Men ikke stort. Aftenposten kunne i oktober 2008 melde følgende: “Fem kilometer sykkelvei på tre år”. Det er ikke slik man blir Norges beste sykkelby (og derfor er det ikke overraskende at Oslo havnet på en ynkelig 18. plass da Norges beste sykkelbyer ble kåret i 2008). Så kartet fra 2004 gir nok dessverre en ganske dekkende beskrivelse av situasjonen også i 2009 — i alle fall for den delen av sykkelveinettet som er Oslo kommunes ansvar.

De sykkelveier som  Tron Kværn nevner i sin kommentar er nok stort sett blant de blå veiene på kartet, altså sykkelveier som har blitt bygget av staten, ikke av Oslo kommune.

oslo_sykkelkart_2004