Oslos sykkelbrems

peternmyhre_sykkel Hovedproblemet i Oslo heter Peter N. Myhre. Han var byråd for samferdsel i perioden 2003-2009. Han må nok dele litt av skammen med sine forgjengere i byrådsstolen Merete Agerbak-Jensen (H – 1998-2000) og Hilde Barstad (H- 2000-2003). Men Peter N. Myhre fremstår som den verste bremseklossen. Hvis man skal dele ut “hedersbevisninger” som “Sykklebremsen”, “Den punkterte sykkel” eller noe slikt, burde han være en sterk kandidat.

Bildet av Peter N. Myhre med sykkel illustrerer pressemeldingen hvor Oslo kommune lanserer sine ambisjoner om å bli Norges beste sykkelby. Jeg har mistanke om at sykkelen er en rekvisitt som fotografen hadde tatt med til fotograferingen. Dette var ambisjoner som Peter N. Myhre skulle hatt ansvaret for å gjennomføre. I 2008 havnet Oslo på en pinlig 18. plass da Norges beste sykkelbyer ble kåret, så Peter N Myre har lite å være stolt av på dette området.

Men Peter N. Myhre er vel strålende fornøyd med tingenes stillstand. “Samferdselsbyråd Peter N. Myhre er godt fornøyd med Oslo som sykkelby” kunne vi lese i Aftenposten 29. september 2004. Det er ikke så veldig ofte jeg er enig med Jan Bøhler, og han er langt fra min favorittpolitiker. Men jeg er enig når han i Dagsavisen 28. januar 2009 kaller Peter N Myhre en “sykkelsabotør”.

Mitt første minne om Peter N. Myhre som “sykkelpolitiker” er en artikkel han skrev, av alle steder i bladet “Motor”. Jeg har ikke funnet igjen artikkelen og husker ikke presist tidspunktet. Men det var i alle fall en del år før hans byrådsperiode. Det er risikabelt å referere etter hukommelsen. Men slik jeg husker artikkelen hadde Peter N Myhre tatt en sykkeltur på Grünerløkka, og budskapet var at Peter N Myhre fikk bekreftet sine fordommer om at sykkel ikke var et egnet fremkomstmiddel i byen. I den tidligere nevnte Aftenposten-artikkelen fra 29. september 2oo4 sier Peter N. Myhre: “Ikke flere sykkelfelt i sentrum“.

“Vi satser på blandet trafikk, og merker ikke opp fordi det er såpass lite plass. Man får bare finne seg til rette som best man kan, sier Myhre.”

Jeg utelukker ikke at Peter N Myhre har innsett at sykkel har noe for seg når han sier at “Oslo skal bli Norges beste sykkelby“. Men det er i så fall en særdeles motsrebende erkjennelse fra hans side. Han har vært en bremsekloss og langt fra noen pådriver i å utvikle Oslo til en sykkelby. Det som (ikke) har skjedd etter at byrådet i 2005 sa at “Oslo skal bli Norges beste sykkelby“, vitner ikke om noe politikkskifte.

Nå har Peter N. Myhre gått av som byråd for å satse på å bli innvalgt på Stortinget. Jøran Kallmyr har overtatt Peter N Myhres plass i byrådet. Hva det vil bety i praksis er vanskelig å si. Men det kan i det minste se ut som om Jøran Kallmyr er en person som sykler selv, noe som vil være et fremskritt. I alle fall sier han til  Nordre Aker budstikke:

“- Jeg sykler selv ofte strekningen opp Sognsveien – gjennom John Colletts plass og opp til Sognsvann. “

Men ut over dette har jeg ikke funnet stort om Jøran Kallmyr og sykling.