Bilene prioriteres – kan det vises tydeligere?

Sykkel_filer_StHans1I Collets gt ved St. Hans haugen er det sykkelsti. Men når man i nordgående retning nærmer seg krysset med Geitemyrsveien og sørgående nærmer seg krysset med Ullevålsveien, da forsvinner bare sykkelstiene. For de for våre politikere så hellige bilene må selvfølgelig ha to filer når man nærmer seg krysset, og da må syklene vike. Continue reading Bilene prioriteres – kan det vises tydeligere?