Led oss ikke inn i trikkeskinner

Sylkkel_Grensen1Det er en sykkelsti i Akersgata, i alle fall i deler av den. (Der plassen ikke er avgitt for at bilene skal få litt mer plass å boltre seg på. For Oslos planleggere og politikere er bilen hellig, så syklister og andre må bare finne seg i å vike hvis bilen treger litt mer plass.)

sykkel_Grensen2Ved VG-bygget er det et skilt, men ingen klar anvisning av hvor sykkelstien fortsetter. Man sløser ikke med skilt i Oslo, i alle fall ikke med skilt som kan hjelpe syklister. Men sykkelstien fortsetter rett fram til den brått stopper mot Grensen: Rett fram er det skiltet med “innkjøring forbudt”. Enn så lenge er det ikke lov til å sykle mot enveiskjøring, og uansett er det ikke forsvarlig å gjøre det hvis det ikke er merket en egen sykkelsti. Det står et skilt om at det er forbudt å svinge til venstre. Det har neppe vært meningen at det også skal gjelde for syklister, for Grensen er bare stengt for motorkjøretøyer (unntatt trikk, buss og taxi). Men i Oslo anses det åpenbart for unødig sløsing å skilte for syklister. Derfor velger man heller å demonstrere at det sikkert ikke er så nøye med skilter og trafikkregler hvis man sykler.

Sykkel_grensen3

De lovlige mulighetene er enten å sykle gågata i Lillegrensen eller Grensen til høyre mot Professor Aschehougs plass. Lillegrensen er ikke akkurat egnet som en hovesykkelvei. Og i Grensen går trikken. Grensen er smal, med smale fortau. Her skal altså syklistene konkurrere med og sloss mot trikker og busser.

Sykkel_Grensen4

Tar man sjansen på å overse skiltet om forbud mot å svinge til venstre havner man også i en gate som er håpløs for syklister.

Sykkel_Grensen5

Hvis det bare hadde eksistert litt politisk vilje kunne man ha fjernet parkeringsplassene i Akersgata mellom Karl Johans gt og Grensen, og laget en sykkelvei mot enveiskjøringen. Men det Oslo mangler er nettopp politisk vilje til å legge forholdene til rette for syklister, i alle fall hvis det må skje på bekostning av en håndfull parkeringsplasser på et sted hvor det egentlig ikke burde ha vært privatbiler.

Denne sykkelveien burde selvfølgelig ha fulgt Akersgata videre til sykkelveien i Rådhusgata (eventuelt med en alternativ rute mellom Prinsens gt og Rådhusgata for å unngå trikkeskinnene der). Men vi har et byråd som anser parkeringsplasser for hellige og som ikke ønsker at det skal være mulig å sykle i sentrum. Så da kan vi vel ikke vente oss noe bedre.

Sykkel_Akersgata

Jeg tror ikke at de som har planlagt og bestemt dette selv har syklet i byen, bortsett fra når de skal vise seg fram for fotografer.

[mappress]

[Sykkelstrekninger i Oslo]