Sykkelproblem: Feilparkerte biler

sykkelvei_feilparkeringBilister har en lei tendens til å tro at det “ikke er så farlig” om man “bare” stenger sykkelvei og/eller fortau når de tar seg til rette på offentlig grunn, og alle “skal bare …” , og mange kan åpenbart ikke trafikkreglene, kan vi lese i Romerikets blad 4. juni 2009:

“– Det er tydeligvis mange som ikke vet det. Men det er all stans forbudt i sykkelfeltet. Det blir håndhevet av både Skedsmo Parkering og politiet, forteller politioverbetjenten [Stein Brynildsen]. “

Og han fortsetter:

“Brynildsen mener feilparkeringene skaper farlige situasjoner i trafikken, spesielt for syklistene som må ut i veibanen for å kjøre rundt bilene som står parkert.”

Det er ikke vanskelig å være enig med politioverbetjent Stein Brynildsen her. Bilister som parkerer slik at de hindrer trafikken og/eller skaper farlige situasjoner bør taues bort. Dette bør selvfølgelig gjelde biler som sperrer sykkeltrafikken like mye som biler som sperrer biltrafikken.

I  Sykkelhåndboka fra Statens vegvesen står det følgende på s. 40:

” Sykkelfeltet kan bli blokkert av parkerte biler og biler som skal laste av og på. Aktiv håndheving og opplysning kan bedre på disse forhold. Streng håndheving er viktig i den første tiden etter at et nytt anlegg er åpnet.”

Jeg skulle gjerne ha sett at håndhevingen er mer aktiv.

Hvis sykkelveien er blokkert kan man forsøke å ringe Trafikketaten på tlf. 23 48 21 00 og be dem fjerne hindringen. Jeg vet ikke om de kommer og om det vil hjelpe. Men det kan være verdt et forsøk. Trafikkbetjenter er nok mer vant til å få kjeft enn ros i sin jobb. Det har hendt jeg har spurt trafikkbetjenter jeg har møtt ute i byen om ikke de kan ta en tur til et nærmere angitt sted hvor noen har parkert i sykkelveien, og de har i alle fall sagt at de skal gjøre det. Men jeg fulgte ikke etter for å se om de faktisk fulgte opp, men om de gjorde dette bør bilene på de to bildene under, begge parkert i Rådhusgaten 11. juni 2009, ha fått en hilsen fra Trafikketaten.

Sykkel_Parkering2

Sykkel_Parkering3