Den årlige personvernkrenkelsen

I natt ble ligningstallene lagt ut slik at folk kan henges ut med høy inntekt, lav inntekt, høy skatt, lav skatt, osv. Noen skal henges ut for “grådighet” mens en del barn skal mobbes fordi foreldrene har lav inntekt.

Da Kristin Halvorsen overtok som finansminister i 2005 var rask med å løpe “Se og Hør” og de tabloide grafsernes ærend ved å reversere den moderate innstramming som hennes forgjenger hadde gjort. Det gjenstår å se om hennes etterfølger, Sigbjørn Johnsen, er like begeistret for grafsing i folks private forhold.

Argumentene for å offentliggjøre tallene skal være at  man ønsker debatt om skattesystemet og at man skal kunne se på forholdet mellom skatteevne og skatt. Dette er rent vrøvl. Men trenger ikke opplysninger om enkeltpersoner for å se hvordan skattesystemet virker. Anonyme, aggregerte tall gir mer enn godt nok grunnlag for dette. Det gir mer tabloide overskrifter når man kan henge det på enkeltpersoner, men det bidrar ikke noe til debatten.

At ligningstallene viser forholdet mellom skatteevne og betalt skatt er bare tull. Jeg fikk en lekse om dette da jeg skrev selvangivelsen for 2008. Da jeg så sluttallene mente jeg at dette måtte være feil, søkte utsettelse og sjekket hva dette kunne skyldes. Etter å ha konferert med skatteekspertise kunne jeg konstatere at de helt misvisende opplysningene var skattemessig korrekte.

Forholdet er slik: Når man er eier av et ansvarlig selskap føres inntektene to ganger. Først blir ens andel av overskudd i selskapet lagt til ens personlige inntekt. Greit nok. Men tar man penger ut av selskapet, altså sin del av overskuddet som “lønn”, så føres dette som inntekt en gang til. Skatt er ikke mitt spesialområde. Men den forklaringen jeg fikk fra min rådgiver var at dette var gjort for at man i størst mulig grad skulle likestille aksjeselskaper og ansvarlige selskaper. Litt forenklet kan man skattemessig tjener de samme pengene to ganger, men at man til gjengjeld betaler halv skatt for hver gang man tjener disse pengene. Jeg ble forsikret om at dette ikke medførte noe mer skatt, og regner med at min rådgiver vet hva han snakker om. Det kan godt hende at dette er et fornuftig grep rent skattemessig. Men når vi nå skal henges ut offentlig med hva vi har hatt i inntekt og har betalt i skatt, da blir dette fullstendig misvisende. Inntekten blir alt for høy i forhold til realitetene og skatten blir relativt sett lav.

Når man kommenterer ordningen på denne måten må man regne med at de som leser dette kaster seg over tastaturet for å se hva som står i skattelistene. Jeg skal spare dere for arbeidet. Min inntekt for 2008 var i følge skattelistene 1 870 301 og jeg betalte 632 571 i skatt. Dette hadde vært en hyggelig inntekt og et behagelig skattenivå hvis tallene hadde vært gitt et noenlunde korrekt bilde. Men inntektstallet er 5-600.000 for høyt i forhold til den reelle inntekten. Det er fortsatt en relativt behagelig inntekt selv om det bare er omtrent 2/3 av det ligningstallene sier.  Men skatteprosenten i forhold til reell inntekt blir langt mindre behagelig.

Jeg vil tro at mange av de som i den nærmeste fremtid skal henges ut med høye inntekter og relativt lav skatt har fått doblet sin skattemessig inntekt på samme måte som har skjedd med deler av min. I den grad de opplysninger som fremkommer på denne måten bidrar til noen offentlig debatt, så bidrar de bare til å forvrenge og avspore den ved å forsterke den mytebaserte misunnelsen.

Jeg har lenge vært motstander av denne offentlige uthengningen av folk. Min overbevisning om at dette ikke har noen verdi ut over den ekle grafsingen ble ikke akkurat mindre da jeg selv erfarte hvor misvisende disse tallene kan være. Det er på tide å få slutt på dette.