En honnør til NRK

podcast_logo_02Jeg arbeider for tiden med en podcast serie om opphavsrett. Til en av “episodene” ønsket jeg å bruke et lite klipp fra programmet “Mozart og Madonna”, sendt i juni i år. Programmet blir podcastet, men av en eller annen grunn var det et hull akkurat i den aktuelle perioden. Om feilen er hos NRK eller meg skal være usagt, men jeg hadde det i alle fall ikke.

Jeg sendte derfor en forespørsel til redaksjonen om det var mulig å få tak i et opptak av det aktuelle innslaget (hvor komponisten Olav Anton Thommesen snakker om musikk og teknologi), samtidig som jeg forklarte hva jeg ville bruke det til. Et par timer etter fikk jeg opptaket som vedlegg til en e-post, med et ønske om lykke til med mitt prosjekt.

Det var utmerket service. Jeg tolker det også som et samtykke til at jeg kan bruke (deler av) opptaket slik jeg skisserte i min forespørsel.