Mauseth-saken ankes

Norsk skuespillerforbund sier i en pressemelding 2.11.09 at Mauseth-saken ankes til Høyesterett. Jeg har tidligere gitt uttrykk for at at resultatet i lagmannsretten var riktig, hvor NRK ble frikjent. Det vil etter min mening være uholdbart om man skal innføre en form for sekundjus hvor det blir kritisk når man klipper en scene eller noe annet som siteres.

At Skuespillerforbundet har besluttet å anke saken betyr ikke at den faktisk blir behandlet i Høyesterett. Kjæremålsutvalget må slippe saken inn til Høyesterett. Men det er en prinsipiell sak, så det kan være interessant å få en avgjørelse i Høyesterett.