Telenor og Pirate Bay – etter å ha lest kjennelsen

Jeg har nå lest kjennelsen i saken som musikkbransjen anla mot Telenor, med krav om at Telenor skulle stenge tilgangen til Pirate Bay. Kjennelsen har jeg gjort tilgjengelig her.

For å begynne med konklusjonen: Jeg er ikke enig i rettens resultat. Jeg mener at det burde ha vært avsagt kjennelse for å stenge tilgangen til Pirate Bay.

Retten skriver på s. 7:

“Retten konstaterer at både e-handelsloven § 20 og opphavsrettsdirektivet artikkel 8.3 forutsetter at det foreligger et selvstendig rettsgrunnlag for at tjenesteyteren/mellommannens påståtte krenkelse skal kunne bringes til opphør. Disse bestemmelsene gir således ikke selv noe slikt rettsgrunnlag.”

Så langt har jeg ingen problemer med å følge retten.

Continue reading Telenor og Pirate Bay – etter å ha lest kjennelsen

Telenor og Pirate Bay

Telenor har vunnet, i alle fall i første omgang, saken som musikkbransjen anla for å stenge tilgangen til Pirate Bay. Jeg har ennå ikke fått lest avgjørelsen og er alltid dypt skeptisk til journalisters evne til å referere rettsavgjørelser. Så jeg vet ikke hvordan resultatet er begrunnet.

Jeg er ikke veldig overrasket over resultatet. Jeg synes ikke det er særlig tvilsomt at Telenor medvirker til tilgjengeliggjøring av opphavsrettslig vernet materiale når de formidler trafikk fra Pirate Bay. Telenor vet også utmerket godt at de gjør dette. Skyldkravet i åvl § 54 (forsett eller uaktsomhet) bør derfor være oppfylt. Continue reading Telenor og Pirate Bay