Regjeringen prioriterer å ikke prioritere

I valgkamper kappes de politiske partiene om satsing på skolen. Et par måneder etter kan vi lese at 25 skoler har blitt nedlagt i Møre og Romsdal i løpet av fem år. I den kommunen hvor jeg vokste opp, Porsgrunn, har man nettopp vedtatt å legge ned fem skoler.  Listen kunne sikkert vært mye lenger.

Det kom selvsagt fler, nå Fredrikstad. Og jeg skjønner ikke helt hvordan jeg i første omgang kunne overse dette at 101 skoler er nedlagt under den rød-grønne regjeringen.

Vi kan sikkert legge sykehjem på listen, men der har jeg ikke hentet inn eksempler.

Stortingspartiene lover. Men i alle fall under det nåværende regimet er ansvaret overlatt til kommunen. Kommunene får rammeoverføringer.

Jeg skal ikke her diskutere om man skal ha øremerkede overføringer eller delegere det til kommunene. Men jeg er temmelig lei av politikernes dobbeltkommunikasjon. Enten prioriterer man sentralt, og da må sentrale myndigheter også ha virkemidlene. Ellers overlater man prioriteringen til et desentralt nivå. Men da bør man også har ryggrad nok til å si at regjeringen har gitt fra seg virkemidlene og at deres “prioriteringer” har mer preg av fromme ønsker.