Hva er galt med det norske arbeidsmiljøet?

Hovedårsaken til økt uføretrygding og økt sykefravær er tøffere arbeidsliv sier LO-sekretær Trine Lise Sundnes. Det er, fortsatt i følge henne, “total skivebom” når professor Ivar Sønbø Kristiansen tror det kan skyldes svekket arbeidsmoral. Samtidig kan vi lese at sykefraværet hos Veidekke i Norge er dobbelt så høyt som det sykefraværet Veidekke har i Sverige og Danmark.

Dette kan få en til å lure: Hva er galt med det norske arbeidsmiljøet når det er så mye tøffere enn arbeidsmiljøet i Sverige og Danmark og dermed fører til dobbelt så høyt sykefravær? Eller kanskje er forklaringen at nordmenn er noen pinglete puddinger som tåler langt mindre enn svensker og dansker, og derfor fortere må gi opp og sykemelde seg eller blir uføretrygdet når verden går dem i mot?

For det er ikke et spørsmål om arbeidsmoral. Og det har absolutt ikke noe å gjøre med at vi i Norge har mye bedre ordninger enn i noen andre land. Hvis vi skal tro LO …